Razmere na cestah

 • H5-E751, Koper - Škofije: Izredni dogodek
  H5, Koper - Škofije, med priključkom Koper - center, Slavček in priključkom Bertoki v smeri Ljubljane je zaradi predmeta na vozišču oviran promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, v predoru Karavanke v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del izmenična zapora voznih pasov s čakanjem pred predorom.
 • A5 , Lendava - Maribor: Izredni dogodek
  A5, Lendava - Maribor, na počivališču Dolinsko - sever v smeri Murske Sobote sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Trnovem, pomična polovična zapora zaradi postavitve varnostnih ograj do 29. 3. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-201, Podkoren - Kranjska Gora: Izredni dogodek
  R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, oviran promet zaradi športne prireditve.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Jurka vasi, polovična zapora zaradi sanacije vtočnega jaška do 26. 3. 2019.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Solčavi, pomična polovična zapora zaradi obnove propusta predvidoma do 15. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Delo na cesti
  R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Beltincih, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 11. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, Krvavška cesta, pomična polovična zapora zaradi gradnje fekalne kanalizacije predvidoma do 22. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob: Delo na cesti
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Sneberje, v Ljubljani, na Šmartinski cesti, pri avtocesti, zaprt en prometni pas proti centru zaradi del predvidoma do 13. 4. 2019.
 • R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo na cesti
  R1-217, Brezovica - Kanižarica, pri Brezovici pri Predgradu, polovična zapora zaradi manjših popravil objektov predvidoma do 1. 4. 2019.
 • G1-4, Slovenj Gradec - Zg. Dolič: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Mislinja - Slovenj Gradec, pri Mislinjski Dobravi, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 6. 2019.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, na prehodu Vrtojba v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-639, Vodice - Sp. Brnik: Zaprta cesta
  R3-639, Vodice - Spodnji Brnik, pri Vodicah, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 17. 4. 2019. Obvoz po cesti Vodice - Moste - Sp. Brnik.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, na prehodu Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Srebrničah, polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje kolesarske steze do 3. 5. 2019.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta
  R3-633, Jereka - Jezero - Savica, v Bohinjski Češnjici,, popolna zapora zaradi del do 15. 5. 2019. Obvoz po cesti Bohinjska Češnjica - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistirca - Bitnje in obratno.
 • RT-921, Kandrše - Vače - Sp. Hotič: Delo na cesti
  RT-921, Kandrše - Vače - Sp. Hotič, v Ržišču, polovična zapora zaradi gradnje kabelske kanalizacije do 22. 3. 2019.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, v Kloštru, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 15. 4. 2019.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Delo na cesti
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 22. 3. 2019, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Zaprta cesta
  R3-694, Polzela - Velenje, pri Ložnici, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 5. 5. 2019 Obvoz po cesti Velenje - Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzela - Ložnica.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, v Leskovi Dolini, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa predvidoma do 30. 9. 2019. Obvoz je možen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Ilirska Bistrica.
 • R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti
  R3-683, Lesično - Golobinjek, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 24. 5. 2019.
 • R2-423, Pilštanj - Podsreda: Delo na cesti
  R2-423, Lesično - Podsreda, pri Pilštanju, oviran promet zaradi ureditve križišča in hodnika za pešce do 24. 5. 2019.
 • R1-219, Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Sl. Bistrica - Poljčane, v Poljčanah, polovična zapora zaradi izvedbe priključka in izgradnje EEO predvidoma do 17. 4. 2019.
 • G1-4, Otiški vrh - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  G1-4, Slovenj Gradec - Dravograd, v Šentjanžu pri Dravogradu, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 4. 2019.
 • LZ-212340, Od Šmartinske cesta do Bratislavske: Delo na cesti
  Ljubljana, obvozna cesta, od Šmartinske ceste do Bratislavske, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste. Ob vikendih v marcu bo popolna zapora.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Zaprta cesta
  R3-688, Žiče - Poljčane, pri Zbelovem, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča. Obvoz po cesti Loče - Tepanje - Slovenska Bistrica - Poljčane in obratno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Zaprta cesta
  R2-428, Luče - Sestre Logar, med Firštom in Klemenčo žago, popolna zapora zaradi sečnje lesa do 31. 5. 2019 , dnevno med 8. in 18. uro, razen nedelj in praznikov. Promet bo v času zapore sproščen predvidoma vsako polno uro za 15 minut.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Bregu pri Borovnici, oviran promet zaradi del do 30. 3. 2019. oviran promet zaradi ureditve prehoda za pešce do 20. 3. 2019. Občasno promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, pri Gornjih Ložinah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske ceste do 30. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC--303856, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Rozmanova ulica, popolna zapora zaradi del do 24. 3. 2019. Obvoz po mestnih ulicah.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Zaprta cesta
  R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 20. 4. 2019 , dnevno med 7.30 in 17. uro, razen nedelj. Obvoz za osebna vozila po cesti Borjana - Breginj - Logje - Robidišče in obratno.
 • R2-402, Gonjače - Dobrovo: Delo na cesti
  R2-402, Gonjače - Dobrovo, Šmartno - Dobrovo, pomična polovična zapora zaradi izvedbe kabelske kanalizacije do 27. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Malem Vrhu, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 30. 4. 2019.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, med Črnomljem in Vranoviči, pomična polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 1. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo na cesti
  R2-450, Hoče - letališče Maribor, Letališka cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste, priključkov in kolesarske steze do 3. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo na cesti
  R3-625, Bertoki - Gračišče, v Pradah, polovična zapora zaradi izgradnje krožnega križišča do 13. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, zavarovanja ceste pred padanjem kamenja do 29. 3. 2019. Možne so občasne, do 10 minutne popolne zapore.
 • R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina: Zaprta cesta
  R3-685, Tekačevo - Rogaška Slatina, v Tekačevem, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 24. 4. 2019. Obvoz po glavni cesti Podplat - Rogatec in po lokalnih cestah.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, Bovec, pri letališču, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 8. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, pod avtocesto, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 20. 7. 2019. Možne so kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, na viaduktu Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-430, Ložnica - Tepanje: Delo na cesti
  R2-430, Slovenske Konjice - Slovenska Bistrica, v Novem Tepanju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika predvidoma do 23. 4. 2019.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Zaprta cesta
  R2-403, Podrošt - Češnjica, Podrošt - Zali Log, popolna zapora zaradi sanacije brežin in odprave zožitve. Popolna zapora bo od ponedeljka do petka, dnevno med 8. in 13. uro ter med 15. in 18. uro. V času popolne zapore je obvoz za osebna vozila po državnih in občinskih cestah preko Davče. Za tovorna vozila pa je obvoz urejen po državnih cestah preko Cerknega.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo na cesti
  R2-418, Dobruška vas - Šentjernej, pri Dobravi pri Škocjanu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve pločnika predvidoma do 30. 4. 2019.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Rogatcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 5. 2019.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Delo na cesti
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, v Radljah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 2. 4. 2019.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, v Radljah, polovična zapora zaradi izvedbe krožišča do 2. 4. 2019.
 • G2-111, Jagodje - Valeta: Delo na cesti
  G2-111, Izola - Portorož, pri Strunjanu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije krožišča do 19. 4. 2019, med delovniki med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, v Šmarjeti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarskega prehoda do 30. 4. 2019.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, Krivčevo - Podlom, več polovičnih zapor zaradi gradnje nadomestnih prepustov do 30. 6. 2019.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Sostrem, polovična zapora zaradi gradnje transformatorske postaje do 15. 4. 2019.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Bresternici, polovična zapora zaradi novogradnje vodovoda do 31. 5. 2019.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Lipovci - Murska Sobota, pri Rakičanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 15. 5. 2019.
 • R3-658, Stari trg - Brezovica: Delo na cesti
  R3-658, Stari trg - Brezovica, polovična zapora na več odsekih zaradi sanacije vozišča do 13. 9. 2019.
 • R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti
  R3-681, Laško - Breze - Šentjur, pri Mariji Gradcu,, polovična zapora zaradi obnove železniškega nadvoza do 31. 3. 2019.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Delo na cesti
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 7. 2019.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Stopče - Grobelno, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 6. 2019.
 • R3-735, Muta - Vuzenica: Delo na cesti
  R3-735, Muta - Vuzenica, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje predvidoma do 30. 5. 2019.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Globokem, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 30. 4. 2019. Občasno promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Zaprta cesta
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, pri Spodnji Kapli, popolna zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 28. 6. 2019. Obvoz po lokalni cesti.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika, pri Jugorju pri Metliki, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 31. 5. 2019.
 • R2-409, Kozina - Kastelec: Zaprta cesta
  R2-409, Kozina - Črni Kal, v Kozini pri avtocestnem priključku, popolna zapora zaradi gradnje krožišča do 15. 4. 2019. Obvoz je označen in urejen po Obvozni in Bazoviški cesti.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Dolu pri Borovnici,, polovična zapora zaradi gradnje avtobusnih postajališč do 30. 3. 2019.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo na cesti
  RT-912, Zali log - Davča, pri Zalem Logu, polovična zapora zaradi popravila brežin do 10. 5. 2019.
 • LZ-212610, C. dveh cesarjev: Zaprta cesta
  Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2019.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo na cesti
  R3-625, Bertoki - Gračišče, v Pobegih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 14. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo na cesti
  R1-216, Dvor - Soteska, med Dvorom in Dolnjim Kotom, pomična polovična zapora zaradi oskrbe Suhe krajine s pitno vodo do 30. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Srednjo Kanomljo in Spodnjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 7. 2019. Možne občasne, do 30 minutne popolne zapore v delovnem času.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti
  R2-435, Maribor - Ruše, polovična zapora na več odsekih zaradi gradnje optičnega omrežja do 30. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti
  G1-6, Postojna - Pivka, pri Selcah, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 24. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas: Delo na cesti
  R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, v Žitkovcih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve odvodnjavanja do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, Poreber - Buč, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije predvidoma do 22. 8. 2019.
 • LC-480060, Izlake - Sp. Izlake - Pušave: Izredni dogodek
  LC Spodnje Izlake - Pušave, popolna zapora zaradi plazu.
 • G2-108, Zagorje - Trbovlje: Zaprta cesta
  G2-108, Zagorje - Trbovlje, med odcepom za Podkum in bencinskim servisom, popolna zapora zaradi podora kamenja. Obvoz je po cesti Zagorje ob Savi - Bevško - Trbovlje in obratno.
 • R3-609, Čepovan - Most na Soči: Delo na cesti
  R3-609, Čepovan - Most na Soči, pri Čepovanu, pomična polovična zapora zaradi sanacije nevarnih krivin na cesti predvidoma do 30. 3. 2019, dnevno med 8. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Logatec, na Vrhniki pri odcepu za Gabrče, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 15. 6. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, polovična zapora zaradi popravila podpornega zidu do 12. 7. 2019. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne 15 minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti
  R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec, Čermožišče - Kozminci, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 31. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Žireh, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča v sklopu gradnje obvoznice do 15. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212410, Sneberska cesta: Zaprta cesta
  LZ-212410, Ljubljana, Sneberska cesta, v Sneberjah, popolna zapora zaradi gradnje do 31. 3. 2019. Obvoz po Zadobrovški in Šmartinski cesti ter drugih lokalnih cestah.
 • R3-615, Volčja Draga - Križ: Delo na cesti
  R3-615, Volčja Draga - Križ, pri odcepu za Križ in Vrtojbo, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča, do 29. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 7. 2019.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, polovična zapora zaradi ureditve ceste in pločnikov predvidoma do 29. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Dvoru, polovična zapora zaradi ureditve krožnega križišča do 24. 7. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Maribor - Vurberg - Ptuj: Delo na cesti
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Vurberku, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 15. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema do 23. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, popolna zapora zaradi modernizacije ceste. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po državnih cestah Vel. Preska - Ljubež v Lazih - Šmartno pri Litiji - Litija - Zagorje ob Savi - Podkum.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-696, Škale - Graška Gora - Šmikla: Zaprta cesta
  R3-696, Škale - Graška Gora - Šmiklavž, pri Šmiklavžu, popolna zapora zaradi sanacije plazu do 31. 3. 2019. Obvoz po cesti Šmiklavž - Mislinja - Velenje - Škale.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Zaprta cesta
  R3-724, Berkovci - Kobilje, Motvarjevci - Kobilje, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 31. 5. 2019. Obvoz je urejen po cesti Kobilje - Dobrovnik - Bogojina - Motvarjevci.
 • R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj): Delo na cesti
  R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Tišini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2019, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Izredni dogodek
  R3-721, Petrovci - Kuzma, oviran promet zaradi plazenja vozišča.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.
 • LC-390100, Trboje - Voklo: Zaprta cesta
  LC, Trboje - Voklo, pri Trbojah, popolna zapora zaradi del predvidoma do 31. 3. 2019.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Cerknica - Rakitna , v Begunjah pri Cerknici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 27. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Stopnik - Dolenja Trebuša, več polovičnih zapor zaradi obnove ceste do 30. 9. 2019. Med 8. in 16.30. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Delo na cesti
  RT-926, Solčava - Črna na Koroškem, pri Koprivni, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega kablovoda do 30. 3. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Izredni dogodek
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozen samo za osebna vozila z zimsko opremo.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta
  RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, Griček pri Željnah - Željne, popolna zapora zaradi obnove ceste. Obvoz je urejen.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo na cesti
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazu in izgradnje meteorne kanalizacije predvidoma do 13. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Stranice - Višnja vas: Delo na cesti
  R2-430, Celje - Slovenske Konjice, na Stranicah, polovična zapora zaradi gradnje hodnika za pešce predvidoma do 30. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Rogatec - Dobovec: Delo na cesti
  G2-107, Rogatec - Dobovec, pri Dobovcu pri Rogatcu, oviran promet zaradi ureditve ceste, predvidoma do 9. 8. 2019.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Izredni dogodek
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, Pavličevo sedlo, cesta je prevozna samo za vozila do 3,5 t na avstrijski strani zaradi več udorov cestišča in nevarnosti proženja zemeljskih plazov.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo na cesti
  R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, oviran promet zaradi gradnje vodovoda.
 • R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Zaprta cesta
  R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, pri Žvirčah, popolna zapora zaradi zaradi modernizacije ceste do 31.05.2019. Obvoz je urejen po cesti Žvirče - Smuka - Dvor - Žužemberk.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo na cesti
  R1-220, Krško - Brežice, pri Brežicah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 10. 5. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz): Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto (Krka - Revoz), pri Novem mestu, polovična zapora zaradi ureditve večnamenske poti do 15. 4. 2019, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne kratkotrajne popolne zapore. V času popolne zapore obvoza ni.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, v Spodnji Brežnici, popolna zapora zaradi ureditve izvennivojskega križanja z železniško progo 20. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno.
 • R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč: Delo na cesti
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Mirna Peč - Šranga, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 31. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Cerkvenjak - Senarska: Delo na cesti
  R2-439, Cerkvenjak - Senarska, v Spodnji Senarski, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 27. 5. 2019.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - Pesnica, v Šentilju, na Mariborski cesti, oviran promet zaradi gradnje podhoda, do 15. 4. 2019. Zaprt bo pas za levo zavijanje.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču izmenično enosmerno.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Zaprta cesta
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 8. 2019. Obvoz po cesti Gornji Kraj - Črenšovci - Jula Marof - Ložič - Velika Polana in obratno.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 6. 2019. Promet poteka po začasnem mostu izmenično enosmerno.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 15. 4. 2019. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Zaprta cesta
  R3-643, Cerknica - Rakitna, v Cerknici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 25. 3. 2019. Obvoz za osebna vozila in avtobuse po državnih in lokalnih cestah, za tovorna vozila po regionalnih cestah Rakitna - Cerknica, Cerknica - Bloška Polica in po lokalni cesti.
 • LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta
  Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, oviran promet zaradi obnove cestišča do 29. 6. 2019. Omejitev hitrosti 30 km/h.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 3. 2019, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta
  RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 28. 6. 2019. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Delo na cesti
  RT-910, Sorica - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 29. 3. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 29. 6. 2019. Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Delo na cesti
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 4. 2019.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 24. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 4. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 29. 3. 2019.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.