Razmere na cestah

 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zastoj
  A2, Ljubljana - Obrežje, pred priključkom Obrežje, Mokrice v smeri Obrežja zaradi povečanega števila tovornih vozil nastaja zastoj.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Izredni dogodek
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, med priključkom Sežana - vzhod in počivališčem Povir v smeri Gabrka sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Šentilj, pred prehodom Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Zaprta cesta
  H4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Šempeter v smeri Razdrtega popolna zapora zaradi del.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Zaprta cesta
  H4, Razdrto - Nova Gorica na priključku Šempeter iz smeri Podnanosa popolna zapora zaradi del.
 • G2-103, Nova Gorica (Rožna dolina) - Šempeter: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Šempeter pri Gorici - Bazara, na območju krožišča pri HC priključku Šempeter, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 26. 3. 2020.
 • RT-917, Kočevje - Željne: Delo na cesti
  RT-917, Kočevje - Željne, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2020.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo na cesti
  R1-225, Soteska - Šentrupert, v Malih Braslovčah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 8. 2020.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Rašica - Žlebič, Rašica - Velike Lašče, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč do 30. 3. 2020.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Zdolah, na dveh odsekih polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 16. 10. 2020.
 • LZ-212470, Hruševska cesta: Zaprta cesta
  Ljubljana, Hruševska cesta, med Kamnoseško ulico in Cesto v Kostanj, popolna zapora zaradi rekonstrukcije, predvidoma do 20. 7. 2020. Obvoz po Litijski cesti in Cesti v Kostanj.
 • R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu: Delo na cesti
  R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pomična polovična zapora zaradi izgradnje zidu do 3. 3. 2020, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v kraju Hrib - Loški Potok, polovična zapora zaradi obnove ceste do 9. 7. 2020.
 • G2-102, Most na Soči - Bača: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Bača pri Modreju, v Mostu na Soči, polovična zapora zaradi izvedbe kabelske kanalizacije do 24. 4. 2020.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Radlje - Brezno, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, pomična polovična zapora zaradi čiščenja brežine in montaže zadrževalnih mrež do 2. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kabelske kanalizacije, predvidoma do 4. 3. 2020, dnevno med 7.30 in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo na cesti
  R2-437, Šentilj - Pesnica, pri Dolnji Počehovi, oviran promet zaradi izvedbe nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 6. 2020.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra sta zaradi del zaprta vozni in počasni pas, promet poteka po prehitevalnem pasu.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu je zaradi del oviran promet.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, na razcepu Malence iz smeri Debeli hrib proti Golovcu je zaradi del oviran promet.
 • R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo na cesti
  R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, v Žuničih, polovična zapora zaradi izgradnje telekomunacijskega omrežja do 29. 2. 2020, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo na cesti
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, pri Lokvi, polovična zapora zaradi prestavitve vodovoda do 19. 3. 2020.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Zaprta cesta
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, pri Podturnu, popolna zapora zaradi izgradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 4. 2020. Obvoz po cesti Podturn - Soteska - Straža - Dolenjske Toplice - Podturn.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Ptuj - Lenart, med Gočovo in AC priključkom Sv. Trojica, polovična zapora zaradi sanacije mostu čez Pesnico do 20. 4. 2020.
 • R2-411, Polica - Podtabor: Zaprta cesta
  R2-411, Podtabor - Naklo, v Podbrezjah, popolna zapora zaradi gradnje sekundarne kanalizacije predvidoma do 10. 4. 2020. Obvoz po regionalnih cestah in deloma po gorenjski avtocesti, med priključkoma Podtabor in Naklo, tudi za vozila brez vinjet.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh - Col, v Godoviču, oviran promet zaradi ureditev površin za kolesarje in pešce predvidoma do 29. 6. 2020.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pomična polovična zapora zaradi obsekovanja rastlinja do 2. 3. 2020, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Dobrovnik - Renkovci: Delo na cesti
  R2-439, Dobrovnik - Renkovci, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi del na elekto omrežju do 10. 3. 2020.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Godoviču, oviran promet zaradi ureditve površin za kolesarje in pešce do 26. 6. 2020.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo na cesti
  R2-418, Dobruška vas - Šentjernej, med Dobravo pri Škocjanu in Šentjernejem, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 13. 6. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-703, Gortina - Bistriški jarek: Delo na cesti
  R3-703, Gortina - Bistriški jarek, pri Pernicah, popolna zapora zaradi izvedbe nadomestnega mostu do 31. 5. 2020. Promet poteka ob gradbišču.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Izredni dogodek
  R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, polovična zapora zaradi poškodovanega zidu.
 • R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor: Delo na cesti
  R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor - Šmartno pri Litiji, avtocestni priključek Bizovik - konec naselja Sostro, pomična polovična zapora zaradi dograditve TK kanalizacije do 2. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, Družinska vas - Šmarješke Toplice, pomična polovična zapora zaradi hidravlične izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 16. 6. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Šulincih, polovična zapora zaradi sanacije kabelske kanalizacije, predvidoma do 10. 3. 2020.
 • R2-429, Odcep v Dobrno: Delo na cesti
  R2-429, Odcep v Dobrno, na Dobrni, polovična zapora zaradi rekonstrukcije krožnega križišča predvidoma do 6. 5. 2020.
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo na cesti
  G2-108, Ljubljana - Litija, v Litiji, na Zasavski cesti, oviran promet zaradi izvedbe pločnika in kolesarske steze do 2. 3. 2020.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo na cesti
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej, v Maharovcu, polovična zapora zaradi obnove križišča do 23. 3. 2020.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Prevalje - Ravne na Koroškem, na Prevaljah, oviran promet zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema predvidoma do 1. 3. 2020.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 29. 2. 2020.
 • LG-243580, Koroška cesta: Zaprta cesta
  Maribor, Koroška cesta, Glavni trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije do 30. 4. 2020.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti
  R2-426, Pesje - Gorenje, pri Lokovici, polovična zapora zaradi sanacije plazu predvidoma do 28. 8. 2020.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo na cesti
  R1-209, Lesce - Bled, v Lescah, na Alpski cesti, oviran promet zaradi rekonstrukcije krožišča do 29. 2. 2020.
 • LC-295220, Ratež - Gumberk - Otočec: Zaprta cesta
  LC Ratež - Gumberk - Otočec, pri Otočcu, popolna zapora mostu čez Krko zaradi obnove do 13. 3. 2020. Obvoz za vozila do skupne teže 3 ton je urejen po regionalnih cestah in lokalnih cestah mimo gradu Otočec, za težja vozila je obvoz po regionalni cesti Kronovo - Novo mesto - Šentjernej.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi popravila brežin do 17. 7. 2020.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo na cesti
  R3-639, Ljubljana, Tacen - Brod (most čez Savo), oviran promet zaradi popravila mostu do 5. 3. 2020.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, Dolnje Ložine - Kočevje, pomična polovična zapora zaradi gradnje kolesarske steze in obnove cestišča do 30. 5. 2020.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo na cesti
  R3-688, Poljčane - Majšperk, v Pečkah, delna zapora zaradi ureditve ceste do predvidoma 3. 8. 2020.
 • R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Prepoved za tovornjake
  R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, leseni most čez Krko, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t. Obvoz po cesti Kostanjevica na Krki - Podbočje.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Zaprta cesta
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, med Štefanom in Zidanim Mostom, popolna zapora zaradi dograditve pločnika, predvidoma do 30. 3. 2020. Obvoz po cesti Breza - Trebnje (obvoznica) in po lokalnih cestah.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, pri Žerjavu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2020. polovična zapora zaradi obnove ceste do 27. 1. 2020.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Izredni dogodek
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, polovična zapora zaradi elementarja.
 • R3-724, Berkovci - Kobilje: Izredni dogodek
  R3-724, Prosenjakovci - Kobilje, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo na cesti
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, Radgonska cesta, polovična zapora zaradi ureditve priključka do 15. 3. 2020.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Delo na cesti
  R3-601, Borjana - Robidišče, v Borjani, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 20. 4. 2020, dnevno med 8. in 17. uro. Občasno kratkotrajna popolna zapora, do 15 min.
 • R3-630, Obrov - Golac: Izredni dogodek
  R3-630, Obrov - Golac, Golac - meja s Hrvaško, cesta v zimskem času ni vzdrževana.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, Sviščaki - Kozarišče, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2020.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2020.
 • R1-210, Sovodenj - Cerkno: Delo na cesti
  R1-210, Sovodenj - Cerkno, pri Čeplezu, oviran promet zaradi sanacije usadov predvidoma do 20. 4. 2020.
 • R3-618, Branik - Komen: Delo na cesti
  R3-618, Branik - Komen, v Komnu, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R2-433, Trate - Most čez Muro: Delo na cesti
  R2-433, Trate - Most čez Muro, polovična zapora zaradi sanacije plazu »Trate« do 30. 6. 2020 do 15. ure.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Delo na cesti
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet zaradi popravila vozišča do 30. 5. 2020.
 • R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Delo na cesti
  R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, pri Šklendrovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 28. 5. 2020.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Velika Ligojna - Vrhnika, polovična zapora zaradi novogradnje mostov predvidoma do 30. 6. 2020.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo na cesti
  RT-915, Grda Draga - Pudob, v Kozariščah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 10. 6. 2020.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo na cesti
  RT-912, Zali log - Davča, pomična polovična zapora zaradi popravila vozišča. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-201, Dovje - Mojstrana - Kraje: Delo na cesti
  R1-201, Jesenice - Kranjska Gora, pri Dovjem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu do 8. 6. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, pri Framu, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča do 15. 4. 2020.
 • R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti
  R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, Križni Vrh - Zgornja Brežnica, polovična zapora zaradi izgradnje TK kanalizacije do 30. 3. 2020.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta
  LC, Podkraj - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 • LZ-212370, Letališka cesta: Delo na cesti
  Ljubljana, Letališka cesta, oviran promet do 31. 3. 2020 zaradi rekonstrukcije ceste. Dela potekajo v več fazah.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Izredni dogodek
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, Gorenja Kanomlja - Spodnja Kanomlja, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel, pri Lisjakih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 25. 3. 2020.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Izredni dogodek
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, prevozno samo za osebna vozila.
 • R2-432, Apaški Križ - Kidričevo: Delo na cesti
  R2-432, Apaški Križ - Kidričevo, v Kidričevem, oviran promet zaradi izgradnje krožnega križišča do 17. 4. 2020. Občasno polovična zapora.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, Cesta na Mangartsko sedlo, zaradi zimskih razmer cesta zaprta.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pomična polovična zapora zaradi sanacije brežin, predvidoma do konca marca 2020, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo na cesti
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, polovična zapora zaradi sanacije mostu čez Tolminko predvidoma do 12. 6. 2020.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Izredni dogodek
  R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet zaradi poškodovega cestišča.
 • R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo na cesti
  R3-674, Zavratec - Škocjan, v Bučki, polovična zapora zaradi popravila ceste ter ureditve pločnika in avtobusnega postajališča do 30. 5. 2020.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Logu pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 10. 2020.
 • R2-409, Rižana - Dekani: Delo na cesti
  R2-409, Rižana - Dekani, v Dekanih, polovična zapora zaradi izgradnje dostopne ceste predvidoma do 31. 3. 2020.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo na cesti
  R1-210, Kranj - Preddvor, v Tupaličah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 4. 2020.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med predorom Barnica in pokritim vkopom Rebrnice 2 v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Vipava in predorom Podnanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med predorom Podnanos in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med pokritim vkopom Rebrnice 2 in predorom Barnica v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, v Zabovcih, polovična zapora zaradi gradnje steze za pešce in kolesarje, do 10. 4. 2020.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Delo na cesti
  RT-903, Idrsko - Livek, pri Idrskem, polovična zapora zaradi obnove cestišča predvidoma do 30. 11. 2020.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo na cesti
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, pri Puževcih, polovična zapora zaradi izgradnje nadomestnega mostu do 15. 5. 2020.
 • R2-430, Višnja vas - Celje: Delo na cesti
  R2-430, Celje - Slovenske Konjice, Škofja vas - Celje, pri Šmarjeti pri Celju, oviran promet zaradi rekonstrukcije in prestavitve cevovoda predvidoma do 15. 6. 2020. Med 7:30 in 14:30 je promet urejen izmenično enosmerno s semaforjem vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Štanjelu, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 26. 3. 2020.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti
  R1-203, Predel - Bovec, Predel - Strmec na Predelu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2020.
 • R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo na cesti
  R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, oviran promet zaradi del do 2. 3. 2020. oviran promet zaradi preureditve križišča.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, v Podpeči, oviran promet zaradi del do 2. 3. 2020. oviran promet zaradi preureditve križišča.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi del do 5. 5. 2020, občasno popolna zapora. polovična zapora zaradi sanacije zidov in ceste predvidoma do 5. 5. 2020. Med 8:00 in 17:00 so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo na cesti
  R2-438, Šentilj - Trate, v Šentilju na Sladkogorski cesti, oviran promet zaradi vzpostavitve krožišča do 31. 3. 2020.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo na cesti
  G1-7, Starod - Kozina, v Markovščini, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča in ureditve ceste, predvidoma do 31. 3. 2020.
 • R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna: Izredni dogodek
  R3-671, Križaj - Podbočje - Šutna, na Brodu v Podbočju, leseni most čez Krko, prevozen samo za vozila do 3,5 ton. Nad 3,5 ton je možen po lokalni cesti Kostanjevica na Krki - Podbočje.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Zaprta cesta
  R3-633, Jereka - Jezero, v Bohinjski Češnjici, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izvedbe fekalne kanalizacije, predvidoma do 10. 4. 2020. Obvoz je urejen po državnih cestah na relaciji Bohinjska Češnjica - Srednja vas v Bohinju - Stara Fužina - Ribčev Laz - Bohinjska Bistrica - Bitnje in obratno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, polovična zapora zaradi sanacije brežine, zidu in terase gradu predvidoma do 31. 5. 2020. Občasno popolne zapore.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Delo na cesti
  R3-633, Jereka - Jezero, v Stari Fužini, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 30. 6. 2020.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Krško, v Laškem, polovična zapora zaradi izdelave gradbiščnih priključkov in ostalih del predvidoma do 31. 3. 2020.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo na cesti
  R3-704, Ribnica na Pohorju - Podvelka, pri Ribnici na Pohorju, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1. 3. 2020. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, polovična zapora zaradi gradnje galerije Jelični Vrh do 30. 11. 2020, občasne kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut).
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Delo na cesti
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Ribčevem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 29. 5. 2020.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo na cesti
  R3-701, Ruta - Pesek, pri Puščavi, polovična zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 30. 4. 2020.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet zaradi del.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Prepoved za tovornjake
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila zaradi poškodovanega vozišča.
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Prepoved za tovornjake
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, zaradi sanacije Delavskega mostu prepoved za tovorna vozila nad 3,5 t .
 • R1-210, Kr (Primskovo - Labore): Delo na cesti
  R1-210, Kranj, Labore - Primskovo, oviran promet zaradi sanacije Delavskega mostu do 20. 3. 2020. Promet poteka po enem pasu v obe smeri.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet zaradi del.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi gradnje nove šole do 30. 6. 2020.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora zaradi modernizacije ceste predvidoma do 15. 7. 2020. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.