Razmere na cestah

 • G1-11, Koper - Dragonja: Zastoj
  G1-11, Padna - MP Dragonja, gost promet z zastoji.
 • G2-111, Izola - Jagodje: Zastoj
  G2-111, Izola - Strunjan, gost promet z zastoji.
 • A5 , Maribor - Lendava: Izredni dogodek
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Turnišče in razcepom Dolga vas v smeri Lendave je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 2 km.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zastoj
  A2, Obrežje - Ljubljana, med predorom Debeli hrib in razcepom Malence v smeri Ljubljane zgoščen promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Nesreča
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Podtabor in viaduktom Ljubno v smeri Karavank, Avstrije je zaradi prometne nesreče oviran promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Podtabor in viaduktom Ljubno v smeri Karavank, Avstrije je gost promet z zastoji. Ocena zastoja: 1 km.
 • R1-209, Lesce - Bled: Zastoj
  R1-209, Lesce - Bled, gost promet z daljšimi zastoji.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Zaprta cesta
  R2-425, Poljana - Šentvid, v Črni na Koroškem, popolna zapora zaradi prireditve do 19. ure.
 • R3-726, Renkovci - Črenšovci: Zaprta cesta
  R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, popolna zapora zaradi prireditve do 14. ure.
 • R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti
  R1-219, Bizeljsko - Čatež, pri Župelevcu, pomična polovična zapora zaradi krpanja udarnih jam predvidoma do 22. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Zaprta cesta
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, popolna zapora zaradi prireditve do 16. ure.
 • G2-104, Moste - Mengeš (Kamniška - Kolodvorska): Delo na cesti
  G2-104, Moste - Mengeš (Kamniška - Kolodvorska), v Mengšu, oviran promet zaradi gradnje bencinskega servisa do 10. 11. 2018.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Celje - zahod in priključkom Celje - center v smeri Maribora je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-634, Gorje - Bled: Zaprta cesta
  R3-634, Bled - Gorje, na Bledu, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 8. 2018. Obvoz je urejen po severni blejski obvoznici.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-445, Sežana - Fernetiči: Delo na cesti
  R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, polovična zapora zaradi prestavitve prehoda za pešce do 23. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Ljubljana (Črnuče - Tomačevo): Delo na cesti
  G2-104, Ljubljana Tomačevo - Črnuče, pri krožišču Tomačevo, oviran promet zaradi obnove cestišča do 17. 8. 2018.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Zaprta cesta
  H4, Razdrto - Nova Gorica na uvozu Ajdovščina v smeri Vrtojbe, Italije bo do 15. 8. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Zaprta cesta
  H4, Razdrto - Nova Gorica med priključkom Vipava in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije bo do 15. 8. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Ajdovščina in priključkom Vipava v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Selo in priključkom Ajdovščina v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - južna obvoznica, med razcepom Malence in priključkom Lj. - jug v smeri Kozarij je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med predorom Debeli hrib in razcepom Malence v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - južna obvoznica na priključku Lj. - jug iz smeri Kozarij bo do 15. 8. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Slokarjih, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 6. 9. 2018, občasno so možne kratkotrajne (15 minutne) popolne zapore.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Hajdina, Ormoška cesta, polovična zapora zaradi rušenja otoka, priprave na krožišče do 17.08.2018 predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212020, Tavčarjeva ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Tavčarjeva ulica, med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto, popolna zapora zaradi del na vročevodu predvidoma do 2. 9. 2018. Obvoz je urejen po Cigaletovi ulici in Trdinovi ulici.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo na cesti
  R1-211, Ljubljana - Medvode - Jeprca, v Medvodah, na Gorenjski cesti, polovična zapora zaradi nadgradnje sistema odvodnjavanja, do 16. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
 • R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo na cesti
  R1-210, Kranj - Škofja Loka, v Svetem Duhu, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 8. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici je zaradi del zaprt vozni pas.
 • LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines: Zaprta cesta
  LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, popolna zapora zaradi del (med trgovino, Kranjsko in Predilniško cesto). Obvoz Pristava - Tržič.
 • R3-677, Nova vas - Pišece: Delo na cesti
  R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Vitni vasi, oviran promet zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30.11.2018.
 • R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti
  R3-689, Žetale - Rogatec, pri Čermožišu, polovična zapora zaradi obnova vozišča predvidoma do 30.11.2018 . Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane bo do 22. 8. 2018 zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, na uvozu Domžale v smeri Ljubljane bo do 22. 8. 2018 zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, na uvozu Domžale v smeri Celja bo do 22. 8. 2018 zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, na izvozu Domžale iz smeri Celja je zaradi del oviran promet.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, v Bovcu, na obvoznici, polovična zapora zaradi del na toplovodu do 22. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo na cesti
  R3-693, Vojnik - Vitanje, pri Novi Cerkvi, polovična zapora zaradi izvedbe cestnega priključka do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Grda Draga - Pudob, v Kozarišču, popolna zapora zaradi vzdrževalnih del do 13. 9. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Zaprta cesta
  G2-104, Kranj - Sp. Brnik, pri Spodnjem Brniku, popolna zapora zaradi obnove ceste do 20. 8. 2018. Obvoz za vozila do 7,5 ton je urejen po cesti Spodnji Brnik - Cerklje in po lokalni cesti, za vozila nad 7,5 ton je obvoz po cesti Spodnji Brnik - Komenda - Vodice ter po avtocesti med priključkoma Vodice in Brnik.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 24. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-219, Golobinjek - Bistrica: Zaprta cesta
  R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, med Srebrnikom in Bistrico ob Sotli, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 30. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Bistrica ob Sotli - Podsreda - Kozje - Virštanj - Golobinjek.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Podklancu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 8. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo na cesti
  R3-742, Podpeč - Brezovica, pri Notranjih Goricah, polovična zapora zaradi razširitve pločnika do 31.08.2018 do 23:59 ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-428130, Zvirče - Kovor - Bistrica: Delo na cesti
  LC-428130, Zvirče - Bistrica pri Tržiču, v Zvirčah, polovična zapora zaradi del. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-644, Domžale - Duplica: Delo na cesti
  R3-644, Domžale - Kamnik, pri Šmarci, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča in avtobusne postaje do 24. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-691, Zavrč - Drenovec: Delo na cesti
  R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Drenovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 23. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-717, Cankova - Gerlinci: Delo na cesti
  R3-717, Cankova - Gerlinci in Cankova - Kuzma, na Cankovi, več polovičnih zapor zaradi obnove vodovoda in izvedbe priključkov do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212060, Prešernova cesta: Zaprta cesta
  Ljubljana, Prešernova cesta, med Šubičevo ulico in Erjavčevo cesto, popolna zapora zaradi prenove vozišča do 15. 9. 2018. Obvoz po Slovenski, Aškerčevi in Bleiweisovi cesti.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Koper - Ljubljana na priključku Logatec v smeri Ljubljane bo do 16. 8. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na priključku Logatec v smeri Kopra bo do 16. 8. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zaprta cesta
  A1, Koper - Ljubljana na priključku Logatec iz smeri Kopra bo do 16. 8. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na priključku Logatec iz smeri Ljubljane bo do 16. 8. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Dolenja Trebuša - Stopnik, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 16.30 uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti
  R3-688, Žiče - Poljčane, v Ločah, polovična zapora zaradi obnove kanalizacije do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Raduhi, polovična zapora zaradi del na elektrovodu 18. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Duplica - Kamnik: Delo na cesti
  R1-225, Duplica - Kamnik - Ločica, v Kamniku, polovična zapora zaradi sanacije brežin do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. 4 krat dnevno so predvidene enourne popolne zapore: med 5. in 6. uro, med 9. in 10. uro, med 12. in 13. uro ter med 18:30 in 19:30.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno, občasno tudi dvosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, pred razcepom Nanos v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, polovična zapora zaradi preureditve priključka do 10. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Brezovica in priključkom Vrhnika v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana - Logatec, na Vrhniki, pri avtocestnem priključku, promet oviran zaradi preplastitve ceste, do 17. 8. 2018.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Želin, v Spodnji Idriji, polovična zapora zaradi izvedbe plinifikacije do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, polovična zapora zaradi sanacije in preplastitve ceste do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-919, Podzemelj - Dolenjci: Delo na cesti
  RT-919, Podzemelj - Dolenjci, na Krasincu, polovična zapora zaradi sanacije odprtega zemeljskega jarka do 17. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Duplica - Kamnik: Zaprta cesta
  R1-225, Duplica - Kamnik, pri trgovskem centru Qlandia, popolna zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 26. 8. 2018.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Zaprta cesta
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali / Jelični Vrh , popolna zapora zaradi sanacije brežin do 20. 8. 2018. Obvoz za vozila do skupne mase 7.5 ton je po cesti Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Spodnja Idrija. Obvoz za vozila nad 7.5 ton je po cesti Logatec - Nova Gorica - Tolmin - Idrija.
 • R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje: Delo na cesti
  R3-666, Sopota - Podkum - Zagorje, v Šklendrovcu, polovična zapora zaradi popravila brežin do 31. 8. 2018, občasno 30 minutna popolna zapora.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - južna obvoznica na priključku Lj. - jug iz smeri Malenc bo do 15. 8. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica: Delo na cesti
  R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-405, Divača - Famlje: Delo na cesti
  R2-405, Divača - Famlje, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, v Muti, polovična zapora zaradi del na vodovodnem sistemu do 19.8.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti
  R2-447, Vransko - Trojane - Blagovica, pri Trojanah, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Metlika - Podzemelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Metliki, polovična zapora zaradi novogradnje pločnika in obnove ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Delo na cesti
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Lukanja - Smrečno, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 20. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Delo na cesti
  RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci, v Okoslavcih, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnega postajališča predvidoma do 1. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti
  R1-207, Col - Črni Vrh, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi izvedbe podpornega zidu in sanacije ceste predvidoma do 29. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Impoljca - Zavratec: Zaprta cesta
  R3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, popolna zapora zaradi obnove ceste do 25. 8. 2018. Obvoz je urejen po cestah Zavratec - Impoljca - Boštanj - Mokronog - Zbure - Škocjan - Zavratec.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, med priključkom Lj. - Bizovik in razcepom Malence v smeri Malenc bo do 15. 8. 2018 zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Zaprta cesta
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, v Zvirčah, popolna zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 20. 8. 2018. Obvoz za smer Novo mesto poteka po cesti Pri cerkvi Struge - Smuka - Dvor - Novo mesto, obvoz za smer Videm pa po cesti Zagradec - Dvor - Smuka - Pri cerkvi Struge.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Pivka - Knežak - Ilirska Bistrica, pri Parjem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 2. 9. 2018.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Kraljevci - Brezje, ob Blaguškem jezeru, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H6 , Koper - Izola: Zaprta cesta
  H6, Koper - Izola na priključku Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Ložine - Kočevje, na več odsekih polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske povezave do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15.12.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-728, Ig - Rakitna: Delo na cesti
  R3-728, Ig - Rakitna, v Iški vasi, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in komunalne infrastrukture do 17. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podhosti, občano polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 22. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Maribor (Ptujska) - Hoče: Delo na cesti
  R2-430, Maribor - Hoče - Slivnica, zaradi obnove vozišča do 31. 8 .2018, promet poteka dvosmerno po eni polovici ceste.
 • R3-672, Zavratec - Smednik: Delo na cesti
  R3-672, Zavratec - Smednik, v Roviščah pri Studencu, polovična zapora zaradi ureditve prehoda do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-430, Maribor (Ptujska) - Hoče: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Hoče - Maribor, zaradi obnove vozišča do 31. 8. 2018, zaprta polovica regionalne ceste. Promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • LC--588244, Prešernova ulica: Delo na cesti
  Prešernova ulica, pri Taboru, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 16. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica: Delo na cesti
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Kremberku, polovična zapora zaradi ureditve križišča in izgradnje pločnika dnevno med 6. in 20. uro do 3. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Gabrju pri Soteski in Gorenjem Polju, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 18. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Vipava in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 5. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 v smeri Vrtojbe, Italije bo do 11. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-443, Lipovci - Bratonci: Delo na cesti
  R2-443, Lipovci - Bratonci, pri Lipovcih, oviran promet zaradi ureditve kablovoda do 25. 9. 2018.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Hajdina, med Apačkim Križem in Lovrencem na Dravskem Polju, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Delo na cesti
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, pri Št. Janžu pri Radljah, pomična polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 10. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Rudniku bo do 15. 8. 2018 zaradi vzdrževalnih del zaprta polovica avtoceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med pokritim vkopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-433, Lenart - Trate: Zaprta cesta
  R2-433, Lenart - Trate, Ledinek - Žice, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 8. 2018. Obvoz je urejen.
 • RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti
  RT-901, Rateče - Planica, pomična polovična zapora zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave predvidoma do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo na cesti
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, v Lescah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-443, Beltinci - Črenšovci: Delo na cesti
  R2-443, Beltinci - Črenšovci, v Črenšovcih, oviran promet zaradi semaforizacije križišča do 19. 8. 2018.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej, Škocjan - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-431, Zg. Dolič - Stranice: Delo na cesti
  R2-431, Vitanje - Stranice, v Lipi, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Planina, pri Postojni pod viaduktom Ravbarkomanda, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del predvidoma do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, pri Vologu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 30. 8. 2018. Obvoz je ob gradbišču, kjer poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-293020, DT - Meniška vas - Podhosta: Zaprta cesta
  LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta
  RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • R3-724, Hodoš - Domanjševci: Zaprta cesta
  R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Globokem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh: Zaprta cesta
  R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, med Žago in prehodom Učja, dve polovični zapori zaradi sanacije mostov do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Petrovo brdo - Podrošt: Delo na cesti
  R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugah - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežje do 25. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Pesek - Rogla - Zeče, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu in vozišča do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora zaradi protiprašne zaščite ceste.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Zaprta cesta
  R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta, polovična zapora zaradi ureditve krožišča predvidoma do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Zaprta cesta
  R3-608, Solkan - Lokve, pri odcepu za Grgar, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 31. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Solkan - Grgar - Čepovan.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Šmarjeških Toplicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana (Tržaška cesta) - Brezovica, na Brezovici, pri avtocestnem priključku, oviran promet zaradi ureditve priključka.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Priključek Lenart - Lenart: Delo na cesti
  R2-449, AC priključek Lenart - Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Mariborska cesta in Kraigherjeva ulica do križišča z Cmureško cesto, del Partizanske ceste in Trg Osvoboditve, polovična zapora zaradi izgradnje križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212020, Gosposvetska ulica: Zaprta cesta
  Ljubljana, Gosposvetska ulica, in del Dalmatinove ulice, popolna zapora zaradi obnove ceste. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Kočevje - Ljubljana, pri Dolenjih Podpoljanah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 20. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
 • RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Delo na cesti
  RT-931, Ribnica - Ribniška koča, v Ribnici na Pohorju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 30 minutne popolne zapore.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, v križišču s Polansko cesto, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 24. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-665, Vel. Reka - Radeče: Zaprta cesta
  R3-665, Vel. Reka - Radeče, Borovak pri Polšniku - Zavrh, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 31. 10. 2018. Obvoz je za osebna vozila urejen po lokalnih cestah za tovorna vozila pa po cesti Velika - Preska - Ljubež bi Lazah - Litija - Zagorje - Podkum - Zavrh.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Delo na cesti
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi odstranjevanja plazu in popravila vozišča do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 30. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko: Delo na cesti
  R1-210, Zg. Jezersko - Sp. Jezersko, pri Zgornjem Jezerskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 20. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Zaprta cesta
  RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 18. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so 30 minutne popolne zapore.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico), polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Zaprta cesta
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 15. 9. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • Občina Divača, LC Famlje - Škoflje: Zaprta cesta
  Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Zaprta cesta
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 • R1-215, Trebnje - Jezero: Zaprta cesta
  R1-215, Trebnje - Jezero, pri Dolenjem Podborštu pri Trebnjem, popolna zapora zaradi rekonstrukcije viadukta Ponikve, predvidoma do 31. 8. 2018.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri Trgu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 30. 8. 2018.
 • LG-299000, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 1. 9. 2018. Obvoz je urejen.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 30. 9. 2018.
 • LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič: Zaprta cesta
  LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje, v Gozdu Martuljku, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno med vikendi promet poteka dvosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 18. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 8. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel - Dutovlje, v Štanjelu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Zaprta cesta
  LC, Hrastnik - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 2. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, pomična polovična zapora zaradi sanacije plazu in ceste do 30. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 31. 8. 2018.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino (možno je tudi za voznike brez vinjete) ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 31. 8. 2018.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 8. 2018.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udorov cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.