Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo na cesti
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin do 24. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LK-212060, Prešernova cesta: Zaprta cesta
  Ljubljana, Prešernova cesta, med Erjavčevo cesto in Gregorčičevo ulico, popolna zapora zaradi prenove vozišča do 10. 10. 2018. Obvoz po mestnih ulicah.
 • H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Delo na cesti
  H2, hitra cesta skozi Maribor, pred pokritim vkopom Maribor v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med pokritim vkopom Čatež in priključkom Drnovo v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R1-209, Lesce - Bled: Zastoj
  R1-209, Lesce - Bled, gost promet z občasnimi zastoji v obe smeri.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo na cesti
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pomična polovična zapora zaradi košnje, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Zastoj
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Lj. - Šentjakob in priključkom Domžale v smeri Celja je gost promet z zastoji.
 • RT-905, Mrzli studenec - Jereka: Izredni dogodek
  RT-905, Mrzli studenec - Jereka, občasne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore zaradi snemanja do 20. ure.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Jesenice - zahod iz smeri Ljubljane bo do 3. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Delo na cesti
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, na razcepu Gabrk iz smeri Fernetičev, Italije proti Ljubljani je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Lj. - Šentjakob in priključkom Domžale v smeri Celja je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Izredni dogodek
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, občasne kratkotrajne do 15 minutne popolne zapore zaradi snemanja do 16. ure.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, polovična zapora zaradi popravila bankin do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Delo na cesti
  H5, Koper - Škofije, med pokritim vkopom Škofije in prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, na razcepu Dragučova iz Lendave proti Šentilju je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, pred priključkom Šempeter v smeri Maribora je zaradi vzdrževalnih del oviran promet.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, na izvozu Obrežje, Mokrice iz smeri Novega mesta je zaradi del oviran promet.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin, predvidoma do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo na cesti
  R1-215, Trebnje - Mokronog, pri Dolu pri Trebnjem, polovična zapora zaradi asfaltiranja do 13. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med izvozom Turnišče in uvozom Turnišče v smeri Lendave je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, pred priključkom Lendava v smeri Lendave je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-7, Starod - Podgrad: Delo na cesti
  G1-7, Starod - Podgrad, pomična polovična zapora zaradi nadomestitve smernikov do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, pred priključkom Lendava v smeri Lendave je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo na cesti
  A5, Maribor - Lendava, med priključkom Lipovci in priključkom Gančani v smeri Lendave je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: Delo na cesti
  R3-614, Vrtojba - Gornji Miren - Miren, pri Šempetru pri Gorici, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 10. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Divača in razcepom Gabrk v smeri Ljubljane bo do 20. 9. 2018 zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Trebnje - zahod in pokritim vkopom Medvedjek v smeri Ljubljane bo do 20. 9. 2018 zaradi del zaprt počasni pas.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med priključkom Zrkovci in pokritim vkopom Malečnik v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • R3-738, Tržišče - Hotemež: Delo na cesti
  R3-738, Tržišče - Hotemež, pomična polovična zapora zaradi asfaltiranja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Črnova - Arja Vas: Delo na cesti
  G1-4, Črnova - Arja Vas, oviran promet zaradi košnje do 15. ure.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Črnova, oviran promet zaradi košnje do 15. ure.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, oviran promet zaradi košnje do 15. ure.
 • R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona, pomična polovična zapora zaradi asfaltiranja do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Brezje in počivališčem Radovljica v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • RT-919, Podzemelj - Dolenjci: Delo na cesti
  RT-919, Podzemelj - Dolenjci, pri Krasincu, polovična zapora zaradi nadomestitve smernikov do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 14. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, pred priključkom Šempeter v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - zahod in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo na cesti
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Gabrniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve križišča do 13. 8. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo na cesti
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, oviran promet zaradi košnje do 21. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo na cesti
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru, na Slavka Osterca ulici, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave do 19. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 4. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Tržišču, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 20. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-230, Rondo Radenci: Delo na cesti
  R1-230, Gornja Radgona - Radenci, v Radencih, oviran promet zaradi postavitve fontane do 15. 11. 2018.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Bukovci, polovična zapora zaradi zamenjave vodovodnih cevi do 21. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo na cesti
  R1-225, Črnivec - Radmirje, v Radmirju, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnih postajališč do 8. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-738, Tržišče - Hotemež: Zaprta cesta
  R3-738, Tržišče - Hotemež, v Tržišču, popolna zapora zaradi popravila mostu do 21. 9. 2018. Obvoz je urejen po državnih in občinskih cestah.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Zaprta cesta
  H4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Vipava v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt uvoz.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Zaprta cesta
  H4, Nova Gorica - Razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos v smeri Razdrtega bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet je preusmerjen na vzporedno cesto.
 • H7 , meja z Madžarsko - Dolga vas: Delo na cesti
  H7, meja z Madžarsko - Dolga vas, med priključkom Dolga vas in razcepom Dolga vas iz smeri Madžarske je zaradi del oviran promet.
 • H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: Delo na cesti
  H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, med razcepom Dolga vas in priključkom Dolga vas v smeri Madžarske je zaradi del oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - vzhod in priključkom Celje - zahod v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo na cesti
  R1-225, Črnivec - Gornji Grad, pri Potoku v Črni, popolna zapora zaradi gradnje mostov čez potok Črna do 5. 7. 2019. Obvoz je ob gradbišču dvosmerno.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Taboru, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 8. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Delo na cesti
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, pri Veliki Polani, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč: Delo na cesti
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pomična polovična zapora zaradi izkopa jarkov do 21. 9. 2018, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Karavanke in priključkom Jesenice - zahod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-102, Želin - Sp. Idrija (Marof): Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri V Hotenju, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Grosuplje - Videm, Mala Račna - Velika Račna, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Zaprta cesta
  A1, Ljubljana - Koper na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, Italiji bo do 7. 10. 2018 zaradi del zaprt izvoz.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Ilirska Bistrica - Ribnica - Pivka, pri Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste dnevno med 7. in 19. uro, predvidoma do 29.9.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, prehod Gederovci, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Zaprta cesta
  R3-642, Podpeč - Ig, v Tomišlju, popolna zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Podpeč - Črna vas - Ig.
 • R1-219, Bistrica ob Sotli: Zaprta cesta
  R1-219, Bizeljsko - Bistrica ob Sotli - Srebrnik, v Bistrici ob Sotli, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 9. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bistrica ob Sotli - Podsreda - Kozje - Prelasko, za lokalni dovoz bo omogočen prehod skozi zaporo.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Delo na cesti
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, polovična zapora zaradi popravila prepustov in asfaltiranja vozišča do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, polovična zapora zaradi gradnje mostu do 15. 11. 2018. Promet poteka po začasnem mostu izmenično enosmerno.
 • R3-705, Ruše - Puščava: Delo na cesti
  R3-705, Ruše - Puščava, v Rušah, na Falski cesti, polovična zapora zaradi gradnje optičnega omrežja do 20. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Martjancih, polovična zapora zaradi na elektro omrežju do 12. 10. 2018, dnevno med 7.. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-726, Renkovci - Črenšovci: Delo na cesti
  R3-726, Renkovci - Črenšovci, v Turnišču, polovična zapora zaradi obnove fasade do 31. 10. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Delo na cesti
  R3-604, Ročinj - Kambreško - Lig, v Ročinju, polovična zapora zaradi del do 2. 10. 2018, dnevno med 7. in 17.15 . Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo na cesti
  R1-225, Črnivec - Gornji Grad - Radmirje, v Gornjem Gradu na Attemsovem trgu, polovična zapora zaradi obnove fasade na objektu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti
  R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, polovična zapora zaradi ureditve kolesarska steze in obnove ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod in priključkom Jesenice - zahod v smeri Karavank, Avstrije bo do 15. 11. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Jesenice - zahod in priključkom Jesenice - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra zaradi del zaprt počasni pas.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti
  R2-406, Škofije - Ankaran, pri Debelem Rtiču, polovična zapora zaradi izvedbe prehoda za pešce do 3. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Vratih, polovična zapora zaradi gradnje povezovalnega vodovoda do 19. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Črnomelj - Metlika, pri Črnomlju, polovična zapora zaradi popravila vozišča do 21.9.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo na cesti
  G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, v Dolenjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero: Zaprta cesta
  R1-209, Bohinjska Bistrica - Jezero, v Bohinjski Bistrici, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 15. 10. 2018. Obvoz je urejen na relaciji Bohinjska Bistrica - Boh. Jezero - Ribčev Laz - Stara Fužina - Srednja vas v Bohinju - Bohinjska Češnjica - Bitnje in obratno.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti
  R3-688, Slovenske Konjice - Poljčane, pri Zbelovem, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 29. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, v Dolenji Trebuši, popolna zapora zaradi sanacije ceste in novogradnje mostu do 25.11.2018. Obvoz je urejen po lokalni cesti.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti
  R3-622, Goriče - Kal, Neverke, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Izredni dogodek
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Podvelki, polovična zapora zaradi plazu, predvidoma do 15. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti
  G2-102, Godovič - Kalce, pri Hotedršici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 24. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Duplica - Kamnik: Delo na cesti
  R1-225, Duplica - Kamnik - Ločica, v Kamniku, polovična zapora zaradi del do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo na cesti
  R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Marindol, polovična zapora zaradi dograditve kabelske kanalizacije do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor, pri Smuki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 22. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Muti, polovična zapora zaradi izgradnje steze za pešce in kolesarje do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med razcepom Kozarje in priključkom Lj. - Brdo v smeri Kosez zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Maribor, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora zaradi del zaprt počasni pas.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo na cesti
  R3-643, Cerknica - Rakitna , pri Cerknici, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-452, Žirovnica - Lesce: Delo na cesti
  R2-452, Žirovnica - Lesce, v Žirovnici, polovična zapora zaradi del do 15. 10. 2018, dnevno med 9. in 13. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Gabrju, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 15. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Plešu, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 15. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo na cesti
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, v Štrekljevcu, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in javne razsvetljave do 13. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Rašici, polovična zapora zaradi sanacije mostu do 21. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Zaprta cesta
  R2-408, Logatec - Rovte - Žiri, pri Podklancu, popolna zapora zaradi obnove ceste predvidoma do 21. 9. 2018. Obvoz za osebna vozila po lokalnih cestah, za ostale preko Idrije ali Horjula in Gorenje vasi.
 • LG-243790, Ljubljanska ulica od Trga: Zaprta cesta
  Maribor, Ljubljanska ulica, med Jezdarsko ulico in Masarykovo ulico ter od priključka z Betnavske ceste na Gorkega ulico, popolna zapora zaradi izgradnje železniškega podvoza predvidoma do 31. 12. 2019. Obvozi so urejeni.
 • R2-423, Črnolica - Lesično: Delo na cesti
  R2-423, Črnolica - Lesično, v Gorici pri Slivnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije priključka na regionalno cesto do 25. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj: Zaprta cesta
  LC-251010, Tacen - Trboje - Kranj, v Trbojah, med pokopališčem in odcepom za Voklo, popolna zapora zaradi obnove cestišča do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po cesti Smlednik - Mavčiče - Kranj ter za stanovalce po lokalnih cestah.
 • G2-104, Moste - Mengeš (Kamniška - Kolodvorska): Delo na cesti
  G2-104, Moste - Mengeš (Kamniška - Kolodvorska), v Mengšu, oviran promet zaradi gradnje bencinskega servisa do 10. 11. 2018.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Zaprta cesta
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Cezlak, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 15. 11. 2019. Obvoz je urejen po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Postojna in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.
 • LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines: Zaprta cesta
  LC-149036, Bistrica pri Tržiču - Tržič, na cesti Ste Marie Aux Mines, popolna zapora zaradi del (med trgovino, Kranjsko in Predilniško cesto). Obvoz Pristava - Tržič.
 • R3-677, Nova vas - Pišece: Delo na cesti
  R3-677, Nova vas - Pišece - Krško, pri Vitni vasi, oviran promet zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30.11.2018.
 • R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti
  R3-689, Žetale - Rogatec, pri Čermožišu, polovična zapora zaradi del do 30. 11. 2018 do 19. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 24. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-644, Domžale - Duplica: Zaprta cesta
  R3-644, Domžale - Kamnik, pri Šmarci, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča in avtobusne postaje do 21. 9. 2018. Obvoz po cesti Spodnje Jarše - Mengeš - Šmarca.
 • R3-691, Zavrč - Drenovec: Delo na cesti
  R3-691, Zavrč - Drenovec, pri Drenovcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 23. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-717, Cankova - Gerlinci: Delo na cesti
  R3-717, Cankova - Gerlinci in Cankova - Kuzma, na Cankovi, več polovičnih zapor zaradi obnove vodovoda in izvedbe priključkov do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 14. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, Dolenja Trebuša - Stopnik, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 16.30 uro so možne 15 minutne popolne zapore.
 • R3-688, Žiče - Poljčane: Delo na cesti
  R3-688, Žiče - Poljčane, v Ločah, polovična zapora zaradi obnove kanalizacije do 30. 9. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, v Sv. Juriju, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno, občasno tudi dvosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, pred razcepom Nanos v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Delo na cesti
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Dolenji Trebuši, polovična zapora zaradi sanacije in preplastitve ceste do 25. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-919, Podzemelj - Dolenjci: Delo na cesti
  RT-919, Podzemelj - Dolenjci, na Krasincu, polovična zapora zaradi sanacije odprtega zemeljskega jarka do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, več polovičnih zapor zaradi sanacije brežin do 21. 12. 2018. Promet na več odsekih poteka izmenično enosmerno. Med 8:30 in 15. uro ter med 17. in 19. uro so možne kratkotrajne (15 minutne) popolne zapore.
 • R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica: Delo na cesti
  R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica, pri Zafoštu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 19. 4. 2019. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-405, Divača - Famlje: Delo na cesti
  R2-405, Divača - Famlje, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 29. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, v Srednji Kanomlji, polovična zapora zaradi sanacije brežine in zidu do 12. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-222, Zagorje - Most čez Savo: Delo na cesti
  R1-222, Zagorje - Most čez Savo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-218, Metlika - Podzemelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Metliki, polovična zapora zaradi novogradnje pločnika in obnove ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-672, Impoljca - Zavratec: Delo na cesti
  R3-672, Impoljca - Zavratec, pri Zavratcu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 25. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti
  G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Stopčah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Pivka - Knežak - Ilirska Bistrica, med Pivko in Parjami, polovična zapora zaradi del do 24. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Zaprta cesta
  R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Kraljevci - Brezje, ob Blaguškem jezeru, popolna zapora zaradi povečanje obstoječega plazu predvidoma do 25. 9 . 2018. Obvoz je po cesti Sveti Jurij ob Ščavnici - Spodnji Ivanci - Cogetinci - Cerkvenjak in obratno.
 • H6 , Koper - Izola: Zaprta cesta
  H6, Koper - Izola na priključku Koper - center, Slavček v smeri Portoroža zaradi izrednega dogodka zaprt uvoz.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Ložine - Kočevje, na več odsekih polovična zapora zaradi izgradnje kolesarske povezave do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15.12.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podhosti, občasno polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka in vodovoda do 22. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 5. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti
  H4, Razdrto - Nova Gorica, med razcepom Nanos in pokritim vkopom Rebrnice 1 v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • R2-443, Lipovci - Bratonci: Delo na cesti
  R2-443, Lipovci - Bratonci, pri Lipovcih, oviran promet zaradi ureditve kablovoda do 25. 9. 2018.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Delo na cesti
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, pri Št. Janžu pri Radljah, pomična polovična zapora zaradi obnove vozišča predvidoma do 10. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo na cesti
  R2-433, Lenart - Trate, Ledinek - Žice, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-901, Rateče - Planica: Delo na cesti
  RT-901, Rateče - Planica, oviran promet zaradi gradnje pešpoti in kolesarske povezave predvidoma do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo na cesti
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, v Lescah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, pri Črni na Koroškem, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Mašun - Kozarišče, popolna zapora zaradi gradnje izogibališč in spravila lesa do 31. 12. 2018. Obvoz je urejen po cestah Lož - Cerknica - Rakek - Planina - Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Šentjernej, Škocjan - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Planina, pri Postojni pod viaduktom Ravbarkomanda, oviran promet zaradi del.
 • R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti
  R3-697, Nazarje - Gornji grad, pri Vologu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 30. 9. 2018. Obvoz je ob gradbišču, kjer poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti
  R2-408, Žiri - Trebija - Gorenja vas, pri Selu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 4. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-293020, DT - Meniška vas - Podhosta: Zaprta cesta
  LC-293020, Dolenjske Toplice - Meniška vas - Podhosta, pri Meniški vasi, popolna zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 30. 9. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Zaprta cesta
  RT-926, Solčava - Podolševa, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 21. 12. 2018. Obvoz po cesti Podolševa - Sestre Logar - Solčava.
 • R3-724, Hodoš - Domanjševci: Zaprta cesta
  R3-724, Hodoš - Domanjševci, v Hodošu, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu do 7. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah.
 • R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh: Zaprta cesta
  R3-730, Zg. Ščavnica - Dražen vrh, popolna zapora zaradi ureditve ceste in križišča do 30. 11. 2018. Obvoz po lokalnih cestah Zg. Ščavnica - Sv. Ana v Slovenskih Goricah - Žice - Ledinek - Dražen Vrh in obratno.
 • R2-403, Petrovo brdo - Podrošt: Delo na cesti
  R2-403, Petrovo Brdo - Podrošt, pri Podroštu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 16. 1. 2019. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, Čatež pri Strugah - Podgora, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežje do 25. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Benedikt - Gornja Radgona, pri Spodnjem Porčiču, polovična zapora zaradi sanacije plazu in vozišča do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa: Delo na cesti
  RT-927, Žibovt - Sv. Duh - Podolševa, pri Podolševi, oviran promet zaradi spravila lesa, na nekaterih odsekih zaradi poškodbe vozišča zaprto za osebna vozila.
 • R1-218, Podzemelj - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-218, Metlika - Črnomelj, pri Gradcu, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 23. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti
  RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Zaprta cesta
  R3-664, Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, Šmihel, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2018. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.
 • R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, pri Šmarjeških Toplicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 26. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo na cesti
  R2-409, Ljubljana (Tržaška cesta) - Brezovica, na Brezovici, pri avtocestnem priključku, oviran promet zaradi ureditve priključka.
 • Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana: Delo na cesti
  Občina Dolenjske Toplice, LC Dolenjske Toplice - D. Sušice - Uršna Sela in Ulica Maksa Henigmana, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda, predvidoma do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Priključek Lenart - Lenart: Delo na cesti
  R2-449, AC priključek Lenart - Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, Mariborska cesta in Kraigherjeva ulica do križišča z Cmureško cesto, del Partizanske ceste in Trg Osvoboditve, polovična zapora zaradi izgradnje križišča do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri, pomična polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazu in podpornega zidu do 30. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno bodo 15 minutne popolne zapore.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Delo na cesti
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi odstranjevanja plazu in popravila vozišča do 28. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane bo do 30. 9. 2018 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti
  A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • RT-910, Sorica - Podrošt: Zaprta cesta
  RT-910, Sorica - Podrošt, popolna zapora zaradi gradnje opornih konstrukcij do 31. 12. 2018. Obvoz je po cesti Podrošt - Petrovo Brdo - Zgornja Sorica.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti
  R3-610, Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija, med Spodnjo in Srednjo Kanomljo, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 18. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so 30 minutne popolne zapore.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Delo na cesti
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, pri Zgornji Besnici, polovična zapora zaradi sanacije plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od ceste 9. avgusta 81 do mostu čez Kotederščico), polovična zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Zaprta cesta
  R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Farčnikovi Koloniji (od mostu čez Kotederščico do hišne številke Selo pri Zagorju 77), popolna zapora zaradi obnove ceste in gradnje mostu do 30. 11. 2018. Obvoz je urejen po občinskih cestah.
 • Občina Divača, LC Famlje - Škoflje: Zaprta cesta
  Občina Divača, LC Famlje - Škoflje, popolna zapora zaradi podrtega podpornega zidu.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Zaprta cesta
  R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pri Lancovem, popolna zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2018. Obvoz je po cesti Kamna Gorica - Podnart - Črnivec - Radovljica - Lancovo.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib - Loški Potok, na Hribu v Loškem Potoku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, pri Trgu, oviran promet zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018.
 • LG-299000, Rozmanova ulica: Zaprta cesta
  Novo mesto, Glavni trg med Jenkovo in Dilančevo ulico ter Florjanov trg, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 17. 10. 2018. Obvoz je urejen.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, oviran promet zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 30. 9. 2018.
 • LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Grič: Zaprta cesta
  LC-293050, D. Sušice - Bušinec - Cerovec - Grič, popolna zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 15. 12. 2018.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje, v Gozdu Martuljku, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 21. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno med vikendi promet poteka dvosmerno.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Zaprta cesta
  R2-424, Sevnica - Planina, Vejice - Prapretno, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 11. 2018 . Obvoz po cesti Sevnica - Radeče - Laško - Celje - Šentjur - Planina.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Fužinah, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 15. 10. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vojnik - Frankolovo- Stranice - Vitanje.
 • R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek
  R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu.
 • R2-409, Razdrto - Senožeče: Delo na cesti
  R2-409, Razdrto - Senožeče, pri Senožečah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 2. 10. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, Črnomelj - Lokve, več pomičnih polovičnih zapor zaradi ureditve pločnikov predvidoma do 15. 11. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 10. 2018. Obvoz je urejen in označen.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 28. 12. 2018.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 9. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti
  R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, most čez Dravo, oviran promet zaradi rekonstrukcije do 30. 9. 2018.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 31. 12. 2018.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 28. 12. 2018.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udorov cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.