Razmere na cestah

 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zaprta cesta
  A2, Ljubljana - Karavanke na priključku Ljubljana, Šentvid v smeri Jesenic bo do 18. 11. 2017 zaradi del zaprt uvoz.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Obrežje, na izvozu Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo na cesti
  A2, Ljubljana - Karavanke, med priključkom Jesenice - vzhod, Lipce in počivališčem Jesenice v smeri Karavank, Avstrije je zaradi del pomična zapora voznega pasu.
 • R2-430, Slovenska Bistrica - Ložnica: Nesreča
  R2-430, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, pri Slovenski Bistrici, popolna zapora zaradi prometne nesreče.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti
  A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Mirna Peč in priključkom Trebnje - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Izredni dogodek
  A1, Šentilj - Maribor, pred cestninsko postajo Pesnica v smeri Maribora zaradi izrednega dogodka zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med razcepom Dragučova in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije je zaradi del zaprt vozni pas.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, Mrzlek - Ribnica, pomična polovična zapora zaradi strojnega krpanja vozišča predvidoma do 19. ure.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, Renkovci - Gederovci, pomična polovična zapora zaradi del do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-235, Radenci - Petanjci: Delo na cesti
  R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih na Panonski cesti, pomična polovična zapora zaradi del do 17. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti
  R2-444, Podnanos - Manče - Vipava, v Podnanosu, polovična zapora zaradi rezkanja asfalta do 15. ure. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo na cesti
  H4, Nova Gorica - Razdrto, med priključkom Selo in priključkom Ajdovščina v smeri Razdrtega je zaradi del zaprt prehitevalni pas.
 • G2-106, Fara - Petrina: Delo na cesti
  G2-106, Fara - Petrina, MP Petrina, na hrvaški strani, polovična zapora zaradi popravila jaška. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, v Idriji, polovična zapora zaradi nujnih vzdrževalnih del, predvidoma do 20. 11. 2017 do polnoči. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Delo na cesti
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, oviran promet zaradi obnove ceste in sanacije zidu.
 • R2-417, Moravče - Tihaboj - Mirna: Zaprta cesta
  R2-417, Moravče - Tihaboj - Mirna, na Klancu pri Gabrovki, popolna zapora zaradi strojnega krpanja vozišča do 18. 11. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Obvoz po cesti Moravče - Čatež - Trebnje in Gabrovka - Tihaboj - Mirna.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Brestanici, polovična zapora zaradi obnove pločnika do 23. 11. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti
  G1-4, Velenje - Arja vas, pri Vinski Gori, popolna zapora zaradi nadomestne gradnje mostu predvidoma do 10. 2. 2018. Obvoz je ob gradbišču.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek
  A1, Maribor - Ljubljana, na priključku Lukovica, počivališče iz smeri Maribora je zaradi izrednega dogodka oviran promet.
 • R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti
  R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Lokvah, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2018.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Črna na Koroškem - Zavodnje, pri Spodnjem Javorju, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 9. 2. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi del do 31. 12. 2017. Občasne 15. minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-225, Mozirje - Soteska: Delo na cesti
  R1-225, Mozirje - Soteska, pri Ljubiji, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti
  G1-5, Celje - Laško - Krško, v Laškem, na Rimski cesti, polovična zapora zaradi sanacije železniškega nadvoza, do 30. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti
  R3-646, Cikava - Šmarje Sap, na Cikavi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in rekonstrukcije ceste, dnevno med 7. in 17. uro, do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga: Delo na cesti
  R1-203, Bovec - Kobarid, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 20. 1. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti
  R1-221, Zagorje - Bevško, v Zagorju ob Savi, na Cesti 9. Avgusta, polovična zapora zaradi obnove ceste in novogradnje mostu, do 31. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti
  R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, na Ravbarkomandi, polovična zapora zaradi obnove ceste do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, Škofja Loka - Brode, pomična polovična zapora zaradi popravila bankin do 18. 11. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-452, Javornik - Žirovnica: Delo na cesti
  R2-452, Jesenice - Žirovnica, na Jesenicah, na Cesti Borisa Kidriča, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti
  G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, Šmarje pri Jelšanah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 29. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer. Promet je možen do slapa Peričnik.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Zaprta cesta
  R3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen po cesti Ig - Ljubljana ali po lokalni cesti Podpeč - Črna vas - Ljubljana.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo na cesti
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, v Štrekljevcu, polovična zapora zaradi izgradnje opornega zidu do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Zaprta cesta
  R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, na Vodenski cesti, popolna zapora zaradi ureditve ceste. Obvoz je po lokalnih cestah.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo na cesti
  R2-449, Pesnica - Lenart, pri Ložanah, polovična zapora zaradi del do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, na Slovenski ulici, oviran promet zaradi prenove mestnega središča do 18. 11. 2017.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti
  R2-435, Maribor - Ruše, v Bistrici ob Dravi, na Ruški cesti, polovična zapora zaradi sanacije vodovoda, do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo na cesti
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej, v Dolenjem Mokrem Polju, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, na Turnerjevi ulici, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 25. 12. 2017.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti
  R3-653, Sodražica - Hrib, v Retjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Dolenjem Leskovcu, oviran promet zaradi izgradnje hodnika za pešce in avtobusnih postajališč do 30. 6. 2018.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Izredni dogodek
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozen samo za osebna vozila.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti
  R2-426, Velenje - Gorenje, pri Gorenju, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti
  R3-634, Bled - Gorje, pri Rečici, polovična zapora zaradi gradnje severne razbremenilne ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-295130, Dolž: Delo na cesti
  LC-295134, Dolž - Stopiče, na Dolžu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika do 30/11/2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Gabrje pri Soteski - Gorenje Polje, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 2. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti
  R2-409, Vrhnika - Brezovica, na Logu pri Brezovici, oviran promet zaradi ureditve križišča predvidoma do 13. 4. 2018.
 • R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti
  R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Obvoz je ob gradbišču.
 • R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo na cesti
  R2-444, Selo - Nova Gorica, v Črničah, polovična zapora zaradi izvedbe vodovodnega omrežja do 30. 11. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini na Goriški cesti, oviran promet zaradi izgradnje krožišča na lokalni cesti predvidoma do 4. 12. 2017.
 • R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti
  R3-660, Črnomelj - Dolenjci, pri Tribučah, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 27. 11. 2017.
 • LC Sušice - Grič: Zaprta cesta
  LC Sušice - Grič, pri Cerovcu, popolna zapora zaradi del do 25. 11. 2017.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Prepoved za tovornjake
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7, 5 ton zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico do 2. 3. 2018. Obvoz je urejen po cesti Boštanj - Planina - HE Blanca - Brestanica - Sevnica.
 • R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas: Delo na cesti
  R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, Žitkovci - Dobrovnik, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30.11.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Ravnici, pomična polovična zapora zaradi zaščite brežin z visečo mrežo predvidoma do 21. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-036360, Cesta na Grad (Aškrčeva ulica) - Zagrad (Cesta v Laško): Zaprta cesta
  LC, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza predvidoma do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 • R1-232, Martjanci - Murska Sobota: Delo na cesti
  R1-232, Martjanci - Murska Sobota, pri Nemčavcih, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-213060, Javor - Zgornja Besnica: Zaprta cesta
  LC, Javor - Zgornja Besnica, pri Zgornji Besnici, popolna zapora zaradi poškodovanega vozišča, predvidoma do 24. 1. 2018. Obvoz je urejen.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, Žlebič - Kočevje, pri Stari Cerkvi, polovična zapora zaradi ureditve nivojskega prehoda do 5. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Šenčur, pri letališču, dve delovni zapori z oviranim prometom zaradi gradnje obvoznice do 30. 11. 2017.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Vidmu, polovična zapora zaradi ureditve priključka do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta
  R3-693, Vojnik - Vitanje, pri Vitanju, popolna zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2018. Obvoz po cesti Vojnik - Frankolovo - Stranice - Vitanje ter drugih lokalnih cestah.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti
  R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Zgornji Dragi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 25. 11. 2017 . Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta
  RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, pri Željnah, popolna zapora zaradi izdelave protiprašne zaščite predvidoma do 8. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Zapore med vikendi ni.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta
  R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 3. 2018. Obvoz po državnih in občinskih cestah.
 • R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Zaprta cesta
  R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, Vešenik - Malahorna, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 1. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Veliki Loki, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Zaprta cesta
  R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, Brezovica - Loka, popolna zapora zaradi sanacije ceste predvidoma do 15. 12. 2017. Obvoz po državni cesti Aver - Gračišče ter po občinskih cestah.
 • RT-919, Vinica - Stari trg: Zaprta cesta
  RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 1. 12. 2017. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.
 • G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti
  G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 27. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Rečici ob Paki, most čez Pako, polovična zapora zaradi popravila mostu in obnove ceste do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti
  RT-936, Col - Predmeja, pri Colu, polovična zapora zaradi obnove in preplastitve ceste do 12. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti
  R2-449, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, oviran promet zaradi ureditve krožnega križišča do 25. 11. 2017.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Javniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije viadukta do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Trbonjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, polovična zapora zaradi odpravljanja posledic plazu do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti
  R2-406, Škofije - Ankaran, med AC priključkom Škofije in križiščem z Železniško cesto, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Tržišču, pomična polovična zapora zaradi obnove zgornjega ustroja do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Lazah v Tuhinju, pomična polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-440, Gederovci - Cankova: Delo na cesti
  R2-440, Radenci - Cankova, pri Skakovcih, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-7, Kozina - Krvavi potok: Delo na cesti
  G1-7, Kozina - Krvavi potok, pri Krvavem Potoku, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 27. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-708, Zg. Kungota - Plač: Delo na cesti
  R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Podigracu, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti
  R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, oviran promet zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 16. 5. 2018. Občasno polovična zapora.
 • G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Čiginju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti
  RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, oviran promet zaradi gradnje mostu do 11. 5. 2018.
 • R1-212, Unec - Rakek: Delo na cesti
  R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti
  R1-229, Rogoznica - Senarska, v Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu - Loški Potok, polovična zapora zaradi gradnje omrežja daljinskega ogrevanja do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-413, Vodice - Moste: Zaprta cesta
  R2-413, Vodice - Moste, v Vodicah, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2017. Obvoz je urejen za vozila do 7,5 ton po cesti Vodice - Sp.Brnik - Moste, za vozila nad 7,5 ton pa po AC preko priključka Brnik - Sp. Brnik - Moste.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 31. 12. 2017.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič, v Idriji, na Gregorčičevi ulici, pomična polovična zapora zaradi izvedbe plinovodnega omrežja do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in gradnje pločnika predvidoma do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-670, Bizeljsko - Orešje: Zaprta cesta
  R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo na cesti
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018, občasno bodo enourne popolne zapore izven voznega reda avtobusnih linij.
 • R3-716, Grad: Delo na cesti
  R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 29. 12. 2017.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti
  R2-447, Domžale - Trojane, Želodnik - Dob, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo na cesti
  R3-646, Cikava - Grosuplje, pri Cikavi, oviran promet zaradi izvedbe levega zavijalnega pasu predvidoma do 30. 11. 2017.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo na cesti
  G2-107, Podplat - Rogatec, med odcepom za Cerovec pod Bočem in Brezovcem pri Rogatcu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. 24. 11. 2017.
 • LC-284320, Dornberk - Renče: Zaprta cesta
  LC, Dornberk - Renče, pri Gradišču nad Prvačino, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 11. 2017.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti
  R1-204, Branik - Štanjel, v Braniku, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 4. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, polovični zapori zaradi obnove vozišča, do 30. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti
  R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.
 • R1-220, Krško - Brežice: Zaprta cesta
  R1-220, Krško - Brežice, v Krškem, na mostu čez Savo in na Prešernovi cesti do krožišča, popolna zapora zaradi preureditve krožišč do 31. 12. 2017. Obvoz je urejen.
 • G2-105, Novo mesto - Ločna: Delo na cesti
  G2-105, Novo mesto - Ločna, Mačkovec - Ločna, pomična polovična zapora zaradi del na elektro omrežju do 30. 11. 2017, dnevno med 8. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake
  RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti
  R3-701, Rogla - Pesek, oviran promet zaradi preplastitve ceste, do 26. 7. 2018.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti
  R2-403, Škofja Loka - Železniki, pri Studenem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in avtobusnih postajališč predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Zaprta cesta
  R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 1. 2018. Obvoz je urejen.
 • R3-639, Sp. Brnik - Cerklje: Zaprta cesta
  R3-639, Sp. Brnik - Cerklje, v Cerkljah na Gorenjskem, Slovenska cesta, popolna zapora zaradi asfaltiranja do 17. ure. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.
 • R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti
  R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred mejnim prehodom Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega pasu do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Smuki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Zaprta cesta
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 26. 11. 2017. Obvoz po cesti Spodnja Idrija - Straža - Dolenja Trebuša ter Idrija - Ajdovščina - Čepovan - Dolenja Trebuša.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti
  R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico predvidoma do 2. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta
  R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 25. 1. 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, pri Selu, oviran promet zaradi izgradnje nadomestnega mostu, do 15. 12. 2017.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, več polovičnih zapor zaradi gradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti
  R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 22.2.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podturnu, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Zaprta cesta
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Hrušici, popolna zapora zaradi asfaltiranja vozišča do 19. 11. 2017 do 17. ure. Obvoz je urejen po lokalnih cestah in delno po gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Straški Gorci, popolna zapora zaradi zaradi rekonstrukcije mostu do 13. 12. 2017. Obvoz je ob gradbišču.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti
  R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vidmu pri Ptuju, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212100, Hradeckega cesta , od Dolen: Zaprta cesta
  Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 4. 2. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.
 • R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti
  R1-201, Mojstrana - Kranjska Gora, pri Belci, oviran promet zaradi popravila ceste in gradnje pločnika predvidoma do 30. 11. 2017.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Kompoljah, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti
  R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Globnem, polovična zapora zaradi ureditve kanalizacije in pločnika do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-212, Sodražica - Žlebič: Delo na cesti
  R1-212, Sodražica - Žlebič, v Sodražici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti
  R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, polovične zapore zaradi gradnje križišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti
  R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LZ-212690, Od Večne poti do Brdnik: Zaprta cesta
  Ljubljana, Pot Roberta Blinca, povezovalna cesta med Potjo za Brdom in Večno potjo, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 11. 2017.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, pri Mokraški vasi, polovična zapora zaradi zaščite brežin do 25. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 18. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti
  R3-682, Loke - Ledinščica, pri Dobju pri Lesičnem, dve polovični zapori zaradi modernizacije ceste do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti
  R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, dnevno med 6. in 18. uro, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.
 • R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta
  R3-710, Ptuj - Hajdina, Ptuj, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino ter po lokalnih in regionalnih cestah.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo na cesti
  R3-610, Idrija - Žiri, Osojnica - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazov in podpornega zidu, predvidoma do 30. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 15 minutne popolne zapore, dnevno med 8. in 17. uro.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti
  R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 10. 2017. Promet poteka ob gradbišču.
 • RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake
  RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 29. 11. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.
 • R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti
  R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti
  A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti
  R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti
  G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti
  G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 29. 12. 2017.
 • R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti
  R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov predvidoma do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo na cesti
  R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.
 • R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti
  R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti
  R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • LC-999980, Koper (Semedela) - Izola (Ruda): Zaprta cesta
  LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti
  R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta
  RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 22. 12. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.
 • R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Anhovem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča do 29. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta
  R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.
 • R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti
  R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.
 • G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti
  G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta
  R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti
  RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.