Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Trojane - priključek Blagovica v smeri Ljubljane, dela, pomična zapora prehitevalnega pasu.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Izlake - Zagorje, pri Loki pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Šujici, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo
  R1-216, Soteska - Črmošnjice - Črnomelj, pri Loški vasi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 14. 2. 2023, med 7. in 15. uro.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, v Senovem, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 28. 2. 2023.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, V Brestanici, na Titovi ulici, dela, izmenično enosmerni promet.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo
  R1-216, Soteska - Črmošnjice - Črnomelj, v Podhosti, izmenično enosmerni promet, dela na električnem omrežju, do 17. 2. 2023.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Škledrovcu, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 2. 9. 2023. Vsako soboto od 18. februarja do 2. septembra, bo popolna zapora med 7:30 in 13:30.
 • R3-718, Pertoča - Fikšinci: Delo
  R3-718, Pertoča - Fikšinci, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
 • R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica: Delo
  R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, Malečnik - Celestrina, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 1. 5. 2023.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 21. 11. 2023.
 • R2-440, Petanjci - Gederovci: Delo
  R2-440, Petanjci - Gederovci, pri Murskih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Verdu, oviran promet, gradnje krožišča K3 v sklopu obvoznice Vrhnika (zimska prekinitev), do 6. 6. 2023.
 • R2-409, Kalce - Planina: Delo
  R2-409, Postojna - Unec - Logatec, pri Grčarevcu, oviran promet, ureditve obstoječih parkirišč in počivališč, do 3. 3. 2023.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo
  R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), pri Britofu, oviran promet, ureditev krožišča K4 v sklopu gradnje obvoznice, do 5. 5. 2023.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Cerknici Notranjska cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 30. 4. 2023.
 • R2--735971, cesta brez imena: Delo
  Obvoznica mimo Vodic, popolna zapora, cesta v gradnji. Načrtovana predaja prometu do konca maja 2023.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, uvoz Šempeter v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, izvoz Šempeter v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Kidričevi cesti, pri Kanalu, izmenično enosmerni promet, rušenje objekta.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, v Novi vasi pri Ptuju, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 1. 5. 2023.
 • R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): Delo
  R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.
 • LC-183420, Koroška cesta: Delo
  Kranj, Ljubljanska cesta, na mostu čez Savo, popolna zapora, obnova ceste in mostu, do 20. 11. 2023. Obvoz: na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, Ptuj - Dornava, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 15. 5. 2023.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Vransko, Šmartno v Tuhinju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Pogorelco, do 15. 3. 2023.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Ostrožno pri Ponikvi, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 8. 2023. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Dole–Šentjur–Šmarje pri Jelšah–Poljčane–Loče in obratno.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Dekani - Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 3. 3. 2023.
 • R2-447, Šentrupert - Ločica: Delo
  R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, rekonstrukcija mostu čez Bolsko, do 30. 6. 2023.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 15. 4. 2023, dnevno od 7. do 17. ure.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev cestišča, do 31. 10. 2023.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Delo
  RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, izmenično enosmerni promet, udor brežine.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Ovire
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Senovem, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz.
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Vreme
  R3-702, Dravograd - Trbonje, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo
  R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste (izvedba kamnite obloge opornega zidu), do 22. 2. 2023.
 • H6 , Izola - Koper: Delo
  H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Osku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 5. 2023.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Vreme
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje (Pluska): Delo
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Mačkovcu, dela, oviran promet.
 • R2-440, Gederovci - Cankova: Delo
  R2-440, Gederovci - Cankova, v Krajni, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
 • R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: Delo
  R3-645, Ljubljana - Zadvor, v Ljubljani, na Litijski cesti, pri AC, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
 • R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: Delo
  R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 25. 3. 2023.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Ivančni Gorici, Ljubljanski cesta, oviran promet, priključitve obvoznice Ivančna Gorica, do 14. 4. 2023.
 • RT-931, Ribnica - Ribniška Koča: Vreme
  RT-931, Ribnica - Ribniška koča, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Vreme
  RT-911, Rudno - Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R1-216, Krka - Žužemberk: Delo
  R1-216, Krka - Žužemberk, pri Vrhovem pri Žužemberku, izmenično enosmerni promet, ureditve prometne infrastrukture in sanacije brežin, do 5. 3. 2023.
 • RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga: Vreme
  RT-915, Ilirska Bistrica - Sviščaki - Grda Draga - Pudob, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R3-630, Obrov - Golac: Vreme
  R3-630, Obrov - Golac, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek: Vreme
  R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri odcepu za Šmihel, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce, do 30. 3. 2023.
 • G1-6, Postojna - Pivka: Delo
  G1-6, Postojna - Pivka, pri Prestranku, dela, izmenično enosmerni promet, do 30. 3. 2023.
 • R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): Delo
  R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 31. 3. 2023.
 • R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: Delo
  R2-421, Semič - Črnomelj, Starihov Vrh, izmenično enosmerni promet, ureditve avtobusnega postajališča, do 15. 3. 2023.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, v Grosuplju, Adamičeva cesta, med Cesta na Krko in Gasilsko cesto, popolna zapora, zaradi ureditve ceste in kolesarskih poti, do 31. 3. 2023. Obvoz: Cesta na Krko in Gasilska cesta.
 • LZ-212540, Ižanska C.: Delo
  Ljubljana, Ižanska cesta, med Jurčkovo - Hladnikovo cesto in Orlovo ulico, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2023. Obvoz: preko Opekarske ceste ter Orlove ulice.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova iz smeri Lendave, dela, zaprt vozni pas.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo
  G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, Bazoviška cesta, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 2. 3. 2023.
 • LC--295655, Leskoškova cesta: Ovire
  Ljubljana, Leskoškova cesta, nova povezava med Bratislavsko in Leskovškovo, promet poteka dvosmerno, ponovno je odprt uvoz Jarše na hitro cesto proti Zadobrovi.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Maribor - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 15. 5. 2023.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Delo
  R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 15. 3. 2023.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2023.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Zgornjem Porčiču, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, dve delovni zapori.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Ovire
  LC, Hrastnik - Radeče, pri Podkraju, popolna zapora, plaz.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Šempeter - prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Vreme
  R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Vreme
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, sneg, prevozen samo za osebna vozila z zimsko opremo.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Delo
  G1-1, Dravograd - Vič, v Dravogradu, Koroška cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje sekundarne kanalizacije, do 28. 4. 2023.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Delo
  G2-101, Podtabor - Tržič - Ljubelj, v Tržiču, pri predorih, izmenično enosmerni promet, sanacija zemeljskega plazu.
 • R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: Delo
  R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Lipovcu, oviran promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2023.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Vreme
  R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Gornjih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitev vozišča.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 18. 4. 2023.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, Smrečno - Ruška koča pri Arehu, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, v Lescah pri odcepu za Šobec, izmenično enosmerni promet, gradnja krožnega križišča Šobec, do 31. 3. 2023.
 • R1-208, Kortine - Gračišče: Delo
  R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 23. 2. 2023.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, cesta na Mangart, popolna zapora v zimskem času.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Vreme
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • NK-999990, Krško - Drnovo: Delo
  G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem Cesta krških žrtev, popolna zapora, ureditev ceste, do 29. 3. 2023, do 17. ure. Obvoz: po krški obvoznici.
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo
  R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, oviran promet, izgradnja dela obvoznice Mirna, do 5. 12. 2023.
 • R2-446, Sežana - Divača: Delo
  R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce.
 • R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: Delo
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Zgornji Ročici, popolna zapora, sanacija plazu, do 2. 8. 2023. Obvoz: Žice - Dražen Vrh - Zgornja Ščavnica - Sv. Ana - Zgornja Ročica.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Delo
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo
  R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 15. 2. 2023. Najvišja dovoljena višina je 3,4 m.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, popolna zapora, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 6. 2023. Obvoz: po lokalni cesti Na logu in Trg tigrovcev.
 • R3-673, Drnovo - Križaj: Delo
  R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
 • R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.
 • R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, oviran promet, sanacija območja plazenja, do 31. 3. 2023.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.
 • G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 3. 2023. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.
 • R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: Delo
  R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 28. 2. 2023.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Lipce v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprto počivališče.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Bovec - Kobarid - Tolmin, pri Kobaridu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 5. 2023, občasne popolne zapore od 8.30 do 17, v trajanju do 15 minut naenkrat.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.
 • RT-914, Postojna - Rakov Škocjan: Delo
  RT-914, Postojna - Rakov Škocjan - Unec, pri Ravbarkomandi, popolna zapora, gradnje nadvoza čez železnico, do 14. 8. 2023. Obvoz: Ravbarkomanda – Planina – Unec in obratno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Povodje v smeri Ljubljane, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Zima v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A4-E59, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Delo
  A4, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja nadomestnega mostu.
 • R1-231, Razkrižje - Stročja Vas: Delo
  R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.
 • R3-745, Janežovci - Dolge Njive: Delo
  R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.
 • R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Delo
  R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 24. 2. 2023.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo
  R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, občasno polovična zapora.
 • R3-744, Štore - Svetina - Laško: Delo
  R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 7. 2023.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: Delo
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 28. 2. 2023.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Volčji Dragi, popolna zapora, rekonstrukcija nadvoza čez železnico, do 20. 2. 2023. Obvoz: po vzporednih cestah skozi Volčjo Drago.
 • R3-613, Ajševica - Nova Gorica: Delo
  R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožnega križišča.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.
 • G2-104, Mengeš (Slovenska cesta): Delo
  G2-104, Mengeš - Trzin, v Mengšu, na Slovenski cesti, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in kanalizacije, do 20. 4. 2023. Obvoz: je urejen po lokalnih cestah.
 • R1-208, Kortine - Gračišče: Delo
  R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, popolna zapora, sanacija plazov, do 26. 5. 2023. Obvoz: je urejen prek lokalne ceste Kubed - Sv. Anton in državne ceste Bertoki - Gračišče.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2023.
 • LC-024020, Boršt - Boršt: Ovire
  LC, Boršt, most čez Krko, popolna zapora, poškodovan most zaradi poplav.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Delo
  G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, oviran promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo.
 • R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: Delo
  R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 31. 5. 2023.
 • R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: Delo
  R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
 • R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: Delo
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.
 • R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire
  R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal, do 19. 9. 2023.
 • RT-907, Krnica - Zgornja Radovna: Delo
  RT-907, Krnica - Radovna, Krnica, most čez Radovno, izmenično enosmerni promet, gradnja novega mostu, do 29. 4. 2023.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Vodice - Šmartno, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Vodice, do 23. 3. 2023.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Vodice - Šmartno - Brod, Tacen, Cesta vstaje, dela, oviran promet.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.
 • R3-656, Kočevska Reka - Borovec: Delo
  R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, oviran promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 30. 4. 2023.
 • R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo
  R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Delo
  R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 28. 2. 2023.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, ureditev ceste, do 30. 4. 2023.
 • R3-635, Rudno - Češnjica: Delo
  R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 31. 3. 2023.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, oviran promet, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov.
 • R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: Delo
  R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, popolna zapora, dograditev kanalizacije. Obvoz: za osebna vozila, redno avtobusno linijo in tovorna vozila do 3,5 t urejen po lokalnih cestah Cesta II. grupe odredov in Cesta 13. julija. Za tovorna vozila nad 3,5 t bo preko AC priključka LJ. Vzhod in po lokalnih cestah Zaloška cesta, Cesta 30. Avgusta, Vevška cesta in Pot heroja Trnika.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 28. 2. 2023.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov. Dela potekajo na dveh odsekih.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, oviran promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, dograditve javne kanalizacije, do 30. 4. 2023.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.
 • R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo
  R3-647, Grosuplje - Mlačevo, na Grosupljem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 15. 3. 2023.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, oviran promet, izgradnja kanalizacije, do 12. 4. 2023.
 • R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: Delo
  R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023. Do 10. 3. 2023 so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 15.30.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, oviran promet, izgradnja kolesarske povezave.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnja kanalizacije Begunje pri Cerknici.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, oviran promet, izgradnje kanalizacije Selšček, do 30. 4. 2023.
 • R3-621, Kalce - Col: Delo
  R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Delo
  R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditev križišča in gradnja mostu, do 15. 4. 2023. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 27. 2. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 3. 2023.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 10. 3. 2023.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 23. 5. 2023.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditv Selške Sore, II. faza, do 26. 5. 2023, več polovičnih zapor. Občasne 15 minute popolne zapore od ponedeljka do sobote med 9. in 15. uro.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 14. 4. 2023.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2023.
 • G1-4, Dravograd - Otiški Vrh: Delo
  G1-4, Otiški vrh - Dravograd, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 3. 2023.
 • R1-227, Ravne - Kotlje: Delo
  R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.
 • R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: Delo
  R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 24. 12. 2023.
 • R2-423, Lesično - Podsreda: Delo
  R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, promet poteka ob gradbišču, ureditve ceste in križišča Kozje, do 31. 5. 2023.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnje regionalne kolesarske povezave.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo
  R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 8. 2023.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
 • LZ-212340, Od Bratislavske C.: Delo
  Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskoškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, oviran promet.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 26. 7. 2023.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 15. 8. 2023.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2023.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2023.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Delo
  R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi in pri Klopcah, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.
 • LZ-212590, Črna vas: Delo
  Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.