Razmere na cestah

 • H6 , Izola - Koper: Okvara vozila
  H6, Izola - Koper, uvoz Izola v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
 • R3-614, Šempeter (Polje) - Vrtojba: Delo
  R3-614, Šempeter (polje) - Vrtojba, v Šempetru pri Gorici, oviran promet, ureditve priključka, do 30. 1. 2021.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Grosuplje vzhod - priključek Višnja Gora v smeri Novega mesta, dela, zaprt vozni pas.
 • A5 , Maribor - Lendava: Okvara vozila
  A5, Maribor - Lendava, priključek Pernica - pokrit vkop Močna v smeri Lendave, okvara tovornega vozila, zaprt vozni pas.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Martjancih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, pri Vanči vasi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Delo
  R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Vukovskem Dolu, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 5. 2. 2021.
 • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Šutni, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 23. 1. 2021.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Dolenje Mokro Polje - Ratež, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kabelske kanalizacije, do 28. 2. 2021.
 • R3-664, Gaber - Uršna s. - Novo mesto: Delo
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, izmenično enosmerni promet, prometna ureditev območja OŠ Birčna vas.
 • R1-216, Ivančna Gorica - Krka: Delo
  R1-216, Ivančna Gorica - Krka, Muljava - Gabrovčec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja optičnega omrežja.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, med Kadilnikovo ulico in severno ljubljansko obvoznico, oviran promet, obnova cestišča, do 16. 4. 2021. Zaprto je vozišče proti Črnučam, promet poteka po drugi polovici ceste dvosmerno.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 29. 3. 2021.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije plazu Rebernice ter obnove ceste, do 8. 11. 2021.
 • G2-108, Trbovlje - Hrastnik: Ovire
  G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), nadgradnja železniške proge, do 28. 2. 2021.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Ovire
  H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, nadzor prometa, oviran promet, Nadzor prometa.
 • G2-106, Rašica - Žlebič: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Srobotniku pri Velikih Laščah, izmenično enosmerni promet, izvedba pločnika, do 30. 1. 2021.
 • R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo
  R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Vreme
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Podčepovan - križišče za Gorenjo Trebušo, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Vreme
  R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo
  R2-444, Ajdovščina - Selo, v Dobravljah, izmenično enosmerni promet, ureditev komunalne infrastrukture, do 26. 3. 2021.
 • RT-911, Rovtarica - Vresje: Vreme
  RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Vreme
  RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-634, Gorje - Bled: Ovire
  R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, podiranje kamnitega zidu na cesto.
 • LC-177130, ODDilici - Rojci - KRBabiči: Ovire
  LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 1. 4. 2021.
 • R2-415, Drtija - Izlake: Delo
  R2-415, Moravče - Izlake, pri Drtiji, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in avtobusnih postajališč, do 3. 3. 2021.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Vreme
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, popolna zapora.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 3. 2021.
 • R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Delo
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje pločnika in preplastitve vozišča.
 • R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo
  R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve in sanacije vozišča, do 25. 3. 2021.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, oviran promet, obnove vozišča, do 4. 2. 2021. Občasno polovična zapora.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Delo
  R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, med Muto in Zgornjo Vižingo, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovodnega omrežja, do 28. 1. 2021.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • R2-403, Škofja Loka: Delo
  R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, oviran promet, omejitev hitrosti.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo
  R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 31. 3. 2021.
 • R2-424, Dežno - Črnolica: Delo
  R2-424, Dežno - Črnolica, v Lažišah, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnje dveh mostov in rekonstrukcije ceste, do 9. 3. 2021.
 • R3-659, Kot - Sodevci: Delo
  R3-659, Kot - Sodevci, pri Sodevcih, popolna zapora, sanacije in preplastitve vozišča, do 18. 2. 2021. Obvoz: Stari trg ob Kolpi - Dolenji Radenci - Sodevci.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, oviran promet, delno zožen prehitevalni pas.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Tovornjaki
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo
  R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, sanacija ceste, do maja 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Ponikva - Dole - Dramlje - Straža na Gori in obratno.
 • LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo
  Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 5. 4. 2021.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo
  R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, izmenično enosmerni promet, gradnja meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja, do 15. 6. 2021.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire
  LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • R2-443, Lendava - Pince: Ovire
  R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire
  G2-109, Dolga vas - meja Madžarska, mejni prehod Dolga vas, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet, gradnja vodovoda, do 1. 4. 2021.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas: Delo
  R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Predmeji, popolna zapora, sanacije obcestnih brežin, do 5. 2. 2021, cesta bo zaprta od ponedeljka do petka vsak dan med 8. in 17. uro, med 17. in 8. uro ter med vikendi promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Ajdovščina - Col - Predmeja.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 29. 1. 2021.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, nadzor prometa, oviran promet, mejna kontrola ob vstopu v SLO.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo
  R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 3. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo
  R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Podljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • LG-211030, Tržaška cesta: Delo
  Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana Vič in z križiščem z Aškerčevo in Bleiweisovo cesto, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • R3-651, Trebnje - Novo mesto (Bučna vas): Delo
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, Novo mesto - Hudo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 4. 2021.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Ovire
  G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, nadzor prometa. Kontrola dokumentov potnikov, ki prihajajo iz Avstrije v Slovenijo.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, dve polovični zapori zaradi izgradnje izvennivojskega prehoda, na enem delu zapore je obvoz po deviaciji ob gradbišču, do 14. 9. 2021.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 15. 3. 2021.
 • R3-708, Zg. Kungota - MP Plač: Ovire
  R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Ovire
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Ovire
  R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire
  R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • R3-703, Gortina - Bistriški jarek: Ovire
  R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1--124173, cesta brez imena: Ovire
  R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-201, Korensko Sedlo - Podkoren: Ovire
  R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Avstrije.
 • G1-5, Zidani Most - Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 3. 2021.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Ovire
  A1, Šentilj - Maribor, prehod Šentilj - izvoz Šentilj v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, kontrola vstopa v Slovenijo.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo
  G2-108, Ljubljana - Litija, pri Senožetih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 25. 1. 2021.
 • R2-447, Žalec - Šempeter: Delo
  R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Ovire
  R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • LC-195100, Bubno - MP Ciringa: Ovire
  LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-437, Šentilj: Ovire
  R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-202, Državna meja - Rateče: Ovire
  R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, dovoljen prehod za državljane Slovenije in Italije.
 • G2-112, Holmec - Poljana: Ovire
  G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, oviran promet, Nadzor prometa.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, oviran promet, Nadzor prometa.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, most čez Pesnico, oviran promet, sanacija mostu.
 • A5 , Lendava - Pince: Ovire
  A5, Pince - Lendava, mejni prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, promet preusmerjen skozi počivališče, Kontrola prometa.
 • R2-436, Zg. Kungota - Jurij: Ovire
  R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Boštanj - Planina - Jurklošter.
 • R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire
  R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, odprt dnevno med 6. in 18. uro, prehod možen le za državljane Slovenije in Madžarske.
 • R2-433, Trate - most čez Muro: Ovire
  R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Ovire
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Ovire
  G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-719, Kramarovci: Ovire
  R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče: Ovire
  R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-717, Gerlinci: Ovire
  R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Ovire
  R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-718, Fikšinci: Ovire
  R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu: Ovire
  R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-717, Korovci: Ovire
  R3-717, Korovci, prehod Korovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Ovire
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Ovire
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-698, Mežica - Reht: Ovire
  R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • LC-197050, Matjaševci - m. Avstrija: Ovire
  LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-717, Cankova: Ovire
  R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-720, Sotina: Ovire
  R3-720, Sotina, prehod Sotina, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • LC-120070, Domanjševci: Ovire
  LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora.
 • R3-722, Martinje: Ovire
  R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, prehod je odprt v času šolskih dni od 7. do 8. ter od 14. do 15. ure, samo za šolarje, njihove starše in skrbnike.
 • R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire
  R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora.
 • G2-102, Robič - Staro selo: Ovire
  G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-627, Črni Kal - Osp: Ovire
  R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Ovire
  R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, prehod je dovoljen samo za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--348990, Erjavčeva ulica: Ovire
  Nova Gorica - meja z Italijo, Erjavčeva ulica, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-605, Solarji - meja Italija: Ovire
  R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--284595, Mišček: Ovire
  Mišček - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-260010, RTC Lokvica - MP Lokvica: Ovire
  LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-259020, Miren - MP Miren (Italija): Ovire
  LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina: Ovire
  R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Ovire
  LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-020070, Podsabotin - meja Italija: Ovire
  LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-020060, Sovenca - mejni prehod: Ovire
  LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--340257, Gornje Cerovo: Ovire
  LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--337033, Ceglo: Ovire
  LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--334765, Plešivo: Ovire
  LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Ovire
  R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3--299085, Golo Brdo: Ovire
  R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3--682164, Britof: Ovire
  R3, Britof - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Ovire
  R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-602, Staro Selo - Breginj - most: Ovire
  R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-616, Gorjansko - Klariči: Ovire
  R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-617, Gorjansko - Žekenc: Ovire
  R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Ovire
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-619, Dutovlje - Repentabor: Ovire
  R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Ovire
  RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-401, Žaga - Učja: Ovire
  R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R1-203, Predel - Bovec: Ovire
  R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Ovire
  R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 31. 3. 2021.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Ovire
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo
  RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Vreme
  LC, Podkraj - Radeče, poplave, popolna zapora.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire
  R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Tovornjaki
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Ovire
  R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, dela, izmenično enosmerni promet.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.