Razmere na cestah

 • LZ-212280, Brnčičeva ulica: Zastoj
  LZ-212280, Brnčičeva ulica, v križišču z Štajersko cesto, zastoj, dolžina: 400 m.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Zastoj
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 2 min, dolžina: 2 km.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Ovire
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, oviran promet.
 • A4 Podlehnik - Gruškovje: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Ovire
  A2, Ljubljana - Obrežje, počivališče Zaloke - priključek Drnovo v smeri Obrežja, pnevmatika, oviran promet.
 • G2-104, Ljubljana (Črnuče - Tomačevo): Nesreča
  G2-104, Ljubljana (Tomačevo - Črnuče - Trzin), Štajerska cesta v križišču s Šlandrovo ulico in Brnčičevo ulico, prometna nesreča, oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Okvara vozila
  A1, Ljubljana - Maribor, uvoz Lukovica v smeri Maribora, okvara tovornega vozila, oviran promet, menjava pnevmatike.
 • A2 Brežice - Obrežje: Zastoj
  A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: osebna vozila do 30 min pri izstopu.
 • A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Okvara vozila
  A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, priključek Lancova vas - razcep Draženci, okvara tovornega vozila, oviran promet.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, predor Podnanos - priključek Vipava v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt vozni pas.
 • G2-111, Valeta - Sečovlje: Delo
  G2-111, Izola - Sečovlje, pri Sečovljah, izmenično enosmerni promet, izkop zasutih jarkov, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • A2 Obrežje - Brežice: Zastoj
  A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • R3-651, Trebnje - Novo mesto (Bučna vas): Delo
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri Bršljinu, izmenično enosmerni promet, postavitev nove varnostne ograje, do 24. 6. 2021, dnevno med 6. in 14. uro.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Lesce - galerija Moste v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, pred priključkom Smednik - priključek Krško v smeri Obrežja, zaprt prehitevalni pas, košnja.
 • R1-230, Križevci: Delo
  R1-230, Križevci, v Križevcih pri Ljutomerju, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 17:00.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, izmenično enosmerni promet, krpanje udarnih jam, do 15:00.
 • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h 30 min pri vstopu.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo
  R2-428, Luče - Sestre Logar, Robanov Kot - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 14:00.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, pred počivališčem Dolinsko v smeri Lendave, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • R2-425, Šentvid - Šoštanj: Delo
  R2-425, Šentvid - Šoštanj, v Šoštanju pri bencinskem servisu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 16:00.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, pred pokritim vkopom Močna v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Lesce - galerija Moste v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Delo
  R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, Boben - Hrastnik, na dveh odsekih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev priključka za kamnolom, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 17. uro, v preostalem času bo promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Hrastnik - Podkraj - Trbovlje - Boben in obratno.
 • R3-672, Zavratec - Smednik: Delo
  R3-672, Zavratec - Smednik, Zavratec - Rovišče pri Studencu, izmenično enosmerni promet, sanacija in reciklaža vozišča, do 27. 7. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, razcep Srmin - predor Dekani v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-209, Bled - Soteska: Ovire
  R1-209, Bled - Bohinj, Bled - Mlino, danes ponoči, 23. 6, bo zaradi del odsek regionalne ceste zaprt od 22:30 do 6:00. Obvoz: za osebna vozila po lokalnih cestah, za tovorna preko Pokljuke.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo
  R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh, izmenično enosmerni promet, prenova objekta, do 15. 11. 2021.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Volčji Dragi, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 24. 6. 2021.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, zamenjava cestne razsvetljave, do 30. 6. 2021.
 • R3-709, Maribor (Meljska cesta): Delo
  R3-709, Maribor (Meljska cesta), v križišču s Kremplovo ulico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 14. 11. 2021.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo
  R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in ureditev hodnika za pešce, do 26. 4. 2022.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, občasno poteka izmenično enosmerno, ureditev ceste in pločnike, do 23. 1. 2023.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Dolenjem Boštanju, izmenično enosmerni promet, odprava posledic skalnega podora.
 • G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo
  G1-5, Celje - Krško, pri odcepu za Brestanico, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 14. 10. 2021.
 • R3-636, Lipnica - Gobovce: Delo
  R3-636, Lipnica - Gobovce, med odcepom za Ovsiše in odcepom za Češnjico, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 10. 7. 2021.
 • G2-104, Ljubljana (Črnuče - Tomačevo): Delo
  G2-104, Črnuče - Tomačevo, pred krožiščem Tomačevo, oviran promet, obnova vozišča na obvoznici.
 • R2-411, Polica - Podtabor: Delo
  R2-411, Kranj - Podtabor, na Podbrezjah, oviran promet, sanacija drsnega vozišča, do 30. 6. 2021.
 • R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo
  R3-646, Grosuplje - Cikava - Šmarje Sap, Cikava - Šmarje Sap, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda, do 30. 9. 2021.
 • R3-738, Tržišče - Hotemež: Delo
  R3-738, Tržišče - Hotemež, pri Birni vasi, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • R3-738, Tržišče - Hotemež: Delo
  R3-738, Tržišče - Hotemež, v Krmelju, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • R3-738, Tržišče - Hotemež: Delo
  R3-738, Tržišče - Hotemež, na Vrhku, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Ponikvah, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 24. 6. 2021.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo
  R3-653, Sodražica - Hrib, pri Hribu - Loškem Potoku, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 1. 2022.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, predor Dekani - razcep Srmin v smeri Kopra, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo
  R3-690, Jurovci - Zg. Leskovec, pri Vareji, izmenično enosmerni promet, izvedba podporne konstrukcije, do 2. 7. 2021.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Zgornjem Kamenščaku, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste in obnova vodovoda, do 24. 10. 2021.
 • R3-747, Lenart - Sveta Trojica: Delo
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja, do 25. 6. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R2-447, Šentrupert - Ločica: Delo
  R2-447, Šentrupert - Ločica, v Čepljah, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 3. 7. 2021.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša vas: Delo
  R3-694, Velenje - Dobrteša vas, pri Andražu nad Polzelo, izmenično enosmerni promet, zaradi sanacije plazu, do 6. 10. 2021.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - priključek Ljubljana Bežigrad v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Bežigrad - priključek Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Zgornjem Porčiču, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 30. 6. 2021.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam, dela, oviran promet.
 • R3-686, Tepanje - Žiče: Delo
  R3-686, Tepanje - Žiče, Slovenske Konjice - Draža vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2021.
 • R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo
  R2-444, Ajdovščina - Selo, pri Ajdovščini, izmenično enosmerni promet, sanacija fasade, do 24. 6. 2021.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Selnici ob Muri, na treh odsekih, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja, do 16. 7. 2021.
 • R3-664, Gaber - Uršna s. - Novo mesto: Delo
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, v Novem mestu, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 19. uro.
 • R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo
  R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Rumanji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja TK omrežja, do 7. 7. 2021.
 • RT-912, Davča - Novaki: Delo
  RT-912, Davča - Novaki, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 19. 1. 2022.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 16. 1. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - počivališče Šempas v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • G1-7, Starod - Podgrad: Delo
  G1-7, Starod - Kozina, Račice - Starod, izmenično enosmerni promet, sanacija drsnega vozišča, do 24. 6. 2021, med 7. in 17. uro.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Malenc, dela, oviran promet.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, sanacija stanovanjskega objekta, do 24. 6. 2021.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Golavabuki, oviran promet, preplastitev vozišča.
 • R3-746, Stari trg - Loški Potok: Delo
  R3-746, Stari trg - Loški Potok, Stari trg pri Ložu - Markovec, oviran promet, izvedba protiprašne zaščite.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Delo
  R3-608, Lokve - Čepovan, pri Čepovanu, popolna zapora, sečnja in spravilo lesa, do 31. 7. 2021, med 7:00 in 15:30.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo
  G2-108, Šentjakob - Litija, pri odcepu za Videm, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 18. 9. 2021.
 • R1-217, Brezovica - Kanižarica: Delo
  R1-217, Brezovica - Kanižarica, na Griču pri Dobličah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • R2-435, Ruše - Selnica: Delo
  R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcije mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: Delo
  G1-4, Mislinja - Slovenj Gradec - Dravograd, pri Slovenj Gradcu, oviran promet, rekonstrukcije mostu preko potoka Barbara, do 27. 11. 2021.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, v Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacije Črna, do 27. 8. 2021.
 • R3-731, Polzela - Parižlje - Braslovče - m. Braslovče: Delo
  R3-731, Polzela - Parižlje - Braslovče, pri Braslovčah, oviran promet, sanacije drsnega vozišča, do 24. 6. 2021.
 • R2-409, Divača - Matavun: Delo
  R2-409, Divača - Kozina, pri avtocestnem priključku Divača, izmenično enosmerni promet, sanacije drsnega vozišča, do 28. 6. 2021. Promet je prepovedan za tovorna vozila nad 7,5 t. Obvoz je urejen preko avtocestnega priključka Senožeče.
 • R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran: Delo
  R3-629, Valeta - Beli Križ - Piran, v Portorožu, na Belokriški cesti, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika, do 24. 6. 2021.
 • R2-452, Žirovnica - Lesce: Delo
  R2-452, Žirovnica - Lesce, na Vrbi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije železniškega nadvoza, do 26. 7. 2021.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, oviran promet, spremenjena prometna ureditev, do 27. 7. 2021.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, popolna zapora, izvedba podpornega zidu, do 16. 7. 2021.
 • R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica: Delo
  R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica, v Celestrini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev medkrajevne optične povezave, do 30. 10. 2021.
 • R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci: Delo
  R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, popolna zapora, sancija plazu, do 16. 7. 2021. Obvoz: za osebna vozila skozi Andrence. Za tovorna vozila in avtobuse po cesti Cerkvenjak - Brengova - Spodnja Čagona - Drbetinci - Vitomarci in obratno.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, na Osojniku, izmenično enosmerni promet, sanacija zidu, do 23. 7. 2021.
 • R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica, v Spodnjih Stranjah, oviran promet, obnova fasade in strehe objekta, postavitev odra, do 3. 7. 2021.
 • R2-430, Stranice - Višnja vas: Delo
  R2-430, Stranice - Višnja vas, v Spodnjih Stranicah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnih postajališč, do 31. 8. 2021.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Tovornjaki
  R1-234, Dole - Šentjur, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone. Obvoz: promet je skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo
  R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe krožišča, do 31. 12. 2021. Obvoz: promet v času zapore bo skozi gradbišče dovoljen samo za lokalni promet osebnih vozil. Za ostala osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t bo promet voden po cesti Šentjur - Teharje - Bukovžlak - Dole in obratno. Za tovorna vozila nad 7,5 t pa po državnih cestah in po avtocesti.
 • R2-450, Hoče - letališče Maribor: Delo
  R2-450, Hoče - letališče Maribor, pri letališču, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske steze, do 15. 9. 2021.
 • R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo
  R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor, pri Preddvoru, izmenično enosmerni promet, modernizacija ceste, do 28. 10. 2021.
 • G2-102, Most na Soči - Bača: Delo
  G2-102, Most na Soči - Bača, pri Mostu na Soči, izmenično enosmerni promet, udor cestišča.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Hrušici, izmenično enosmerni promet, sanacija železniškega nadvoza, do 27. 6. 2021.
 • LC-150060, Breg - Piškovca - Bled: Delo
  LC 150061 Žirovnica - Breg - Piškovca - Bled, most čez Savo Dolinko, dela, popolna zapora.
 • R3-622, Goriče - Kal: Delo
  R3-622, Goriče - Kal, pri Neverkah, izmenično enosmerni promet, izvedba EK kanalizacije, do 10. 8. 2021.
 • R3-619, Dutovlje - Repentabor: Delo
  R3-619, Dutovlje - Repentabor, v Dutovljah, popolna zapora, sanacija ceste, do 5. 7. 2021. Obvoz: po regionalni cesti Dutovlje - Sežana in lokalnih cestah skozi Dutovlje.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, sanacija ceste, do 5. 7. 2021.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Lipnem Dolu, popolna zapora, popravilo cestišča in brežine. Obvoz: po občinskih cestah.
 • R1-227, Ravne - Kotlje: Delo
  R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, izvedbe krožnega križišča, do 30. 9. 2021.
 • R1-203, Predel - Bovec: Ovire
  Predel - Trbiž, v predoru Predel, rekonstrukcija predora na italijanski strani. Med delovniki bo v nočnem času od 18. in 6. ure predor popolnoma zaprt, urejenega obvoza ne bo. V preostalem času je promet urejen izmenično enosmerno.
 • R3-636, Podtabor - Zvirče: Delo
  R3-636, Podbrezje - Zvirče, pri Podbrezjah, popolna zapora, obnova vozišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: po gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Brezje. Tudi za vozila brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo.
 • R3-737, Rače - Šikole: Delo
  R3-737, Rače - Šikole, v Račah, izmenično enosmerni promet, zamenjava transportnega vodovoda, do 3. 8. 2021.
 • R2-430, Odcep do Priključek Slovenska Bistrica Sever: Delo
  R2-430, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri Slovenski Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, izmenično enosmerni promet, popravilo podpornih zidov in obnova ceste, do 21. 1. 2022.
 • R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu: Delo
  R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, Zg. selnica - Sp. Boč, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), dela na elektro omerežju, do 30. 6. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Popolne zapore so dovoljenje med 7. in 14.30 ter med 16. in 17. uro.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo
  A1, Šentilj - Maribor, priključek Šentilj - priključek Maribor sever v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po enem voznem pasu.
 • A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Delo
  A1, Maribor - Šentilj, priključek Maribor sever - priključek Šentilj v smeri Šentilja, Avstrije, promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 20. 4. 2022.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana, Ind. cona Moste v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R3-659, Stari trg - Kot: Delo
  R3-659, Stari trg - Kot, v Starem trgu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, sanacija strehe, do 25. 6. 2021.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, Cesta Železarjev, oviran promet, priklop na kanalizacijsko omrežje in preureditev lokalnih cest, do 28. 9. 2021.
 • R1-201, Podkoren - Kr. Gora: Delo
  R1-201, Podkoren - Kranjska Gora, v Kranjski Gori, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • R1-206, Kranjska Gora - Erika: Delo
  R1-206, Kranjska Gora - Erika, v Kranjski Gori, popolna zapora, izgradnja krožišča. Obvoz: kratek obvoz je urejen skozi Kranjsko Goro po lokalnih cestah.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, v Jelenčah, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in bus postajališč v sklopu ureditve križanje cest z železnico, do 31. 8. 2021.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, v Podpreski, popolna zapora, preplastitve ceste, do 15. 8. 2021, dnevno med 7. in 17. uro. Med 17. in 7. uro bo promet urejen izmenično enosmerno, za avtobuse in intervencijska vozila bo promet dovoljen tudi v času popolne zapore.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Mozirje - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Novi Cerkvi, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2021. Obvoz: Vojnik - Stranice - Vitanje - Razdelj in obratno.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: Delo
  R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in obnova vozišča, do 5. 11. 2021.
 • R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: Delo
  R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.
 • G1-1, Rondo Maribor Proletarske Brigade: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru, na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proletarskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 1. 7. 2021.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
 • LZ-212670, Cesta na Bokalce: Delo
  MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • R2-416, Šmartno - Grm: Delo
  R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R2-416, Šmartno - Grm: Delo
  R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R2-448, Ivančna Gorica - Grm: Delo
  R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, izmenično enosmerni promet, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 30. 6. 2021.
 • R2-430, Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slovenska Bistrica - Slivnica, v Slovenski Bistrici pri križišču za Ptuj, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 6. 9. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, oviran promet, rekonstrukcije ceste, do 27. 6. 2021.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Ovire
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • LZ-212530, Izvoz LJ (Letališka): Delo
  Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • LZ-212370, Letališka cesta: Delo
  Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • LC-999200, Izvoz LJ (Zaloška): Delo
  LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • R2-445, Sežana - Fernetiči: Delo
  R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Delo
  R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • LC-203140, Zmrzlek - Šentilj: Delo
  LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo
  R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 16. 9. 2021.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo
  R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo
  R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • G2-102, Logatec: Delo
  G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 30. 6. 2021.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu \'\'Brengova\'\'.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo
  R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 6. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo
  R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 30. 6. 2021.
 • R2-425, Pesje - Velenje: Delo
  R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, popolna zapora, izvedbe kolesarske povezave, fekalne kanalizacije in rekonstrukcije ceste, do 10. 7. 2021. Obvoz: za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t ter redno avtobusno linijo urejen po lokalnih cestah. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t urejen po državnih in lokalnih cestah na relaciji Lesce - Črnivec - Dobro Polje - Gobovce - Kamna Gorica - Lesce in obratno.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, preplastitve vozišča, do 23. 7. 2021.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, preureditev križišča, do 27. 7. 2021.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • G2-108, Trbovlje - Hrastnik: Ovire
  G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Ovire
  H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • LC-177130, ODDilici - Rojci - KRBabiči: Ovire
  LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravskih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 20. 8. 2021.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, dela, oviran promet, do 12. 7. 2021. Občasno promet poteka izmenično enosmerno.
 • R2-424, Dežno - Črnolica: Delo
  R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, popolna zapora, udor cestišča.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo
  R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo
  Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 10. 7. 2021.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo
  R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju - Puščava, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 10. 8. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire
  LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, sanacije usada, do 26. 6. 2021.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • LG-211030, Tržaška cesta: Delo
  Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana Vič in Tiblisijsko ulico, oviran promet, promet poteka po enem pasu v vsako smer.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • G1-5, Zidani Most - Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 10. 2021.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Ovire
  R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Ovire
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Ovire
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo
  RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Ovire
  R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu, do 30. 10. 2021.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.