Razmere na cestah

 • LZ-212040, Predor pod Gradom: Delo
  Ljubljana, Predor pod Gradom, popolna zapora, vzdrževalna dela, do 23. 10. 2020, do 5. ure.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pred pokritim vkopom Strmec v smeri Malenc, dela, zaprta vozni in prehitevalni pas.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Šentvid v smeri Jesenic, dela, popolna zapora.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, uvoz Ljubljana Podutik v smeri Jesenic, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Koseze iz smeri Dravelj proti Šentvidu, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, predor Jasovnik v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R1-230, Radenci - Vučja vas: Delo
  R1-230, Radenci - Vučja vas, v Vučji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija in nadgradnja kabelske kanalizacije, do 27. 10. 2020, med 7. in 16. uro.
 • R1-224, Hrastnik - most čez Savo: Delo
  R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, izmenično enosmerni promet, občasno, razkladanje novih strojev, do 30. 10. 2020, med 7. in 19. uro.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, izmenično enosmerni promet, rešitev nadstrešnice na mejnem prehodu, do 5. 11. 2020.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Črna na Koroškem - Šoštanj, pri Črni na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije Črna, do 18. 12. 2020.
 • R3-668, Gabrje - Ratež: Delo
  R3-668, Gabrje - Ratež, pri Ratežu, izmenično enosmerni promet, gradnja TK omrežja, do 26. 10. 2020.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Ratežu, izmenično enosmerni promet, gradnja TK omrežja, do 26. 10. 2020.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Kamni Gorici, izmenično enosmerni promet, obnova strehe na stanovanjskem objektu, do 31. 10. 2020.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru na Ormoški cesti, oviran promet, izvedba plinskega priključka.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Ptuj - Senarska, pri Trnovskem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kabelske kanalizacije, do 6. 11. 2020, med 7:30 in 16:00.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Ptuj - Ormož, v Cvetkovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev odvodnjavanja zalednih vod, do 30. 10. 2020, do 19. ure.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, v Rušah, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestnega priključka, do 25. 11. 2020.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri avtocestnem priključju Maribor center, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 23. 10. 2020, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo
  R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Obrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 23. 10. 2020.
 • R3-728, Ig - Rakitna: Delo
  R3-728, Ig - Rakitna, Staje - Kot, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, asfaltiranje, do 23. 10. 2020, dnevno med 6. in 19. uro.
 • R1-212, Priključek Unec - Unec: Delo
  R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 23. 10. 2020, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R2-445, Senožeče - Sežana: Delo
  R2-445, Senožeče - Štorje - Sežana, pri avtocestnem priključku Senožeče, izmenično enosmerni promet, vzdrževanje betonskih površin AC objektov, do 28. 10. 2020, med 7. in 17. uro.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale, v Velenju Kidričeva cesta, med Aškerčevo in Kersnikovo cesto, popolna zapora, izvedbe sanacijskih del na toplovodu, do 30. 10. 2020. Obvoz: po vzporednih cestah.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo
  R1-225, Radmirje - Mozirje, v Spodnji Rečici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2020.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo
  R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka, pri Parjah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, pri Trgovišču pri Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 25. 10. 2020.
 • R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo
  R2-421, Štrekljevec - Jugorje, na Selih pri Jugorju, popolna zapora, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2020. Obvoz: Jugorje pri Metliki − Metlika − Črešnjevec pri Semiču − Semič in obratno.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, priključek Vučja vas - priključek Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - južna obvoznica, pred razcepom Malence, dela, oviran promet.
 • R3-608, Solkan - Lokve: Delo
  R3-608, Solkan - Lokve, v Trnovem, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka, do 16. 11. 2020.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Tovornjaki
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, udor vozišča.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, izmenično enosmerni promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica: Delo
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Sv. Ani v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija usada, do 30. 11. 2020.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo
  R3-686, Žiče - Dramlje, pri Starih Slemenah, popolna zapora, poškodovano vozišče zaradi plazu.
 • LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo
  Ljubljana, C.esta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Škledrovcu, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 6. 11. 2020.
 • RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme: Delo
  RT-926, Solčava - Podolševa - Sleme, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja elektro voda, do 14. 11. 2020.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo
  R3-647, Grosuplje - Rašica, pri Čušperku, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika, do 21. 1. 2021.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo
  R1-219, Poljčane - Podplat, Zgornji Gabernik, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 6. 3. 2021.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, od obvoznice do Baragove ulice proti centru, oviran promet, obnova vozišča, promet poteka po smernem vozišču Lj(Center)- Črnuče dvosmerno, v vsako smer po enem voznem pasu, do 20. 12. 2020.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 18. 3. 2021.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo
  R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnje površin za kolesarje in pešce, do 25. 11. 2020.
 • R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo
  R3-643, Podpeč - Rakitna, v Preserjah, popolna zapora, obnova cestišča, do 13. 11. 2020. Obvoz: Preserje - Kamnik pod Krimom - Lazi in obratno.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo
  R3 - 704, Ribnica - Brezno, oviran promet, obnova cestišča, občasno promet poteka izmenično enosmerno, do 31. 10. 2020.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Ravne na Koroškem - Prevalje, na Ravnah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 30. 10. 2020.
 • R2-430, Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta, križišče s Partizansko ulico, oviran promet, dela na objektu, fasada, do 30. 10. 2020.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, sneg, popolna zapora.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Vreme
  RT-930, Pesek - Lukanja, sneg, popolna zapora.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Vreme
  R3-701, Ruta - Pesek, sneg, popolna zapora.
 • R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica: Vreme
  Ceste na območju Bohinja, sneg, obvezna zimska oprema, kjer se sneg oprijema vozišča.
 • RT-905, Mrzli Studenec - Jereka: Vreme
  RT-905, Jereka - Rudno Polje (Pokljuka), sneg, obvezna zimska oprema.
 • RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: Vreme
  RT-905, Krnica - Mrzli studenec - Rudno polje (Pokljuka), sneg, obvezna zimska oprema.
 • LZ-212360, Kavčičeva ulica: Delo
  Ljubljana, Kavčičeva ulica, med Kajuhovo ulico in uvozom v industrijsko cono, popolna zapora, dela v okviru rekonstrukcije Kajuhove ulice, do 25. 10. 2020.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, izvoz Vogrsko iz smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, uvoz Vogrsko v smeri Razdrtega, dela, popolna zapora.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, med Muto in Zgornjo Vižingo, izmenično enosmerni promet, gradnja povezovalnega vodovoda, do 22. 12. 2020, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 18. 12. 2020. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • G2-104, Trzin - Ljubljana (Črnuče): Delo
  G2-104, Ljubljana (Črnuče) - Trzin, zaprt en prometni pas, obnova cestišča, do 31. 10. 2020.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo
  R2-447, Domžale - Lukovica, v Domžalah, oviran promet, obnova vozišča po prenovi vodovoda na lokalni cesti.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, pri Žerjavu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2020.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Mežica - Črna na Koroškem, pri Poleni, pri Mežici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2020.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Murska Sobota, počivališče iz smeri Maribora, dela, popolna zapora.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, izvedba krožišča, do 30. 11. 2020.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Spodnjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, kabliranje dela daljnovoda in polaganje NN kablov, do 6. 11. 2020.
 • RT-906, Mrzli Stud. - Rudno Polje: Delo
  RT-906, Mrzli Studenec - Rudno polje, v Srednji vasi v Bohinju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 10. 2020.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo
  R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, gradnja meteorne kanalizacije in vodovodnega omrežja, do 23. 10. 2020.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo
  G2-103, Ušnik - Plave, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, urejanje skalnih brežin, do 15. 12. 2020.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • R3-651, Novo mesto (Bučna vas - Krka): Delo
  R3-651, Novo mesto, Bučna vas - Krka, Andrijaničeva cesta, oviran promet, preureditev priključka in ureditev pločnika, do 20. 11. 2020.
 • R3-658, Stari trg - Brezovica: Delo
  R3-658, Stari trg - Brezovica, pri Jelenji vasi, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 23. 10. 2020.
 • RT-919, Vinica - Stari trg: Delo
  RT-919, Vinica - Stari trg, v Vinici, popolna zapora, gradnja kanalizacijskega omrežja, do 30. 10. 2020. Obvoz: obvoz za osebna vozila Vinice - Drenovec - Sečje selo. Za tovorni promet nad 7,5 tone pa na relaciji Vinica - Kanižarica - Stari trg.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Šempeter - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • G2-106, Livold - Fara: Delo
  G2-106, Kočevje - Petrina, Livold - Štalcerji, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 15. 11. 2020.
 • LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire
  LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • R2-425, Pesje - Velenje: Delo
  R2-425, Pesje - Velenje, na Cesti Františka Foita, oviran promet, zapora levega zavijalnega pasu, zaradi del na lokalni cesti.
 • G1-2, Ormož - Središče ob Dravi: Delo
  G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Središču ob Dravi, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Novo mesto - Dolenjske Toplice, v Novem mestu na Topliški cesti, oviran promet, gradnja meteorne kanalizacije. Zaprta je tudi kolesarska steza, do 30. 11. 2020.
 • G2-102, Logatec: Delo
  G2-102, AC priključek Logatec - Logatec, v Logatcu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, izgradnje pločnika in krožišča, do 25. 12. 2020.
 • R3-630, Prem - Obrov: Delo
  R3-630, Prem - Obrov, na Premu, popolna zapora, sanacija brežine in izgradnja opornega zidu, do 7. 11. 2020. Obvoz: urejen po državnih cestah.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Brezje - priključek Kranj zahod v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, na Bloški Polici, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča in obračališča, med 7. in 17. uro.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Ovire
  H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, nadzor prometa, oviran promet.
 • R2-447, Latkova vas - Šentrupert: Delo
  R2-447, Vransko - Šempeter - Žalec, Šentrupert - Latkova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja elektro voda, do 31. 10. 2020, med 7. in 17. uro.
 • R2-454, Hajdina (Mariborska cesta - Gomile): Delo
  R2-454, Ptuj - Sl. Bistrica, na Zgornji Hajdini, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 30. 11. 2020.
 • R2-443, Lendava - Pince: Ovire
  R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire
  G2-109, Dolga vas - meja Madžarska, mejni prehod Dolga vas, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice zahod - cestninska postaja Hrušica v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Kranj zahod - priključek Brezje v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, v Oplotnici, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce, do 24. 10. 2020.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo
  R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, v vsako smer, rekonstrukcija lokalne ceste, do 6. 11. 2020.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovoda, do 30. 10. 2020.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo
  R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu na Ljubljanski cesti, oviran promet, prenova vodovoda na lokalni cesti, do 7. 11. 2020.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, pred razcepom Malence v smeri Ljubljane, dela, oviran promet, do 30. 10. 2020.
 • R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas: Delo
  R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 23. 7. 2021.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, pri Ropoči, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 6. 4. 2021.
 • R3-683, Lesično - Golobinjek: Delo
  R3-683, Lesično - Golobinjek, Dobležiče - Virštanj, popolna zapora, rekonstrukcija cestišča, do 31. 10. 2020. Obvoz: Lesično - Kozje - Buče - Prelasko - Golobinjek in obratno.
 • R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo
  R3-643, Podpeč - Rakitna, v Podpeči, popolna zapora, navezava na preurejeno križišče "Apnenica", do 23. 10. 2020. Obvoz: urejen in označen.
 • R2-447, Petrovče - Žalec: Delo
  R2-447, Šempeter - Žalec - Celje, v Žalcu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 24. 12. 2020.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, v Petelinjeku, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, pri Predmeji, popolna zapora, sanacije obcestnih brežin, do 5. 2. 2021, cesta bo zaprta od ponedeljka do petka vsak dan med 8. in 17. uro, med 17. in 8. uro ter med vikendi promet urejen izmenično enosmerno. Obvoz: Ajdovščina - Col - Predmeja.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, uvoz Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, popolna zapora.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine.
 • R3-663, Radovica - Ostriž: Delo
  R3-663, Radovica - Ostriž, pri Radovici, izmenično enosmerni promet, sanacija usada, do 31. 10. 2020.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Tomišelj - Podkraj, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 18. 11. 2020. Obvoz: Podpeč - Črna vas - Ig - Tomišelj in obratno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred izvozom Jesenice zahod v smeri Ljubljane, nadzor prometa, oviran promet, Mejna kontrola ob vstopu v SLO.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Brezovica - Ljubljana (Vič), v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, dograditev komunalne infrastrukture.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Vučja vas - priključek Gančani v smeri Lendave, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, priključek Gančani - priključek Vučja vas v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, v Jurovskem Dolu, popolna zapora, ureditev šolske poti, do 25. 10. 2020. Obvoz: Za osebna vozila, redno avtobusno linijo in intervencijska vozila bo obvoz urejen po lokalnih cestah. Za tovorna vozila pa na relaciji Jurovski Dol - Lenart - Pernica - Vosek - Jurovski Dol in obratno.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Bukovcu, izmenično enosmerni promet, zaradi ureditve pločnika in kolesarske steze, do 22. 11. 2020, do 17. ure.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Ravne - Prevalje, pri Dobji vasi, oviran promet, gradnja kanalizacije, do 15. 11. 2020.
 • R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo
  R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 20. 12. 2020. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica - Črnivec, v Stahovici, pri križišču za Kamniško Bistrico, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča in ceste, do 27. 11. 2020.
 • LG-211100, Zadobrovška cesta: Delo
  Ljubljana, Zadobrovška cesta, med Novo Polje, cesta 1 in Zaloško cesto, dela, popolna zapora, do 30. 10. 2020. Obvoz: po vzhodni ljubljanski obvoznici in štajerski avtocesti med Zaloško in avtocestnim priključkom Sneberje tudi za vozila brez vinjete.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo
  R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 27. 11. 2020.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Podljubinju, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 18. 12. 2020.
 • LG-211030, Tržaška cesta: Delo
  Ljubljana, Tržaška cesta, med priključkom Ljubljana Vič in z križiščem z Aškerčevo in Bleiweisovo cesto, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija.
 • LZ-212020, Tavčarjeva ulica: Delo
  Ljubljana, Tavčarjeva ulica, med Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, Krašči - Rogašovci, oviran promet, na več odsekih, dograditve pločnikov, do 6. 4. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • R3-651, Trebnje - Novo mesto (Bučna vas): Delo
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri Hudem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 12. 2020.
 • R1-207, Godovič - Črni Vrh: Delo
  R1-207, Godovič - Črni vrh - Col, v Godoviču, oviran promet, ureditve površin za kolesarje in pešce.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Ovire
  G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, nadzor prometa. Kontrola dokumentov potnikov, ki prihajajo iz Avstrije v Slovenijo.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, dve polovični zapori zaradi izgradnje izvennivojskega prehoda, na enem delu zapore je obvoz po deviaciji ob gradbišču, do 14. 9. 2021.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, izmenično enosmerni promet, novogradnja ceste, do 21. 12. 2020.
 • R3-708, Zg. Kungota - MP Plač: Ovire
  R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo
  R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 8. 11. 2020.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Ovire
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Ovire
  R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire
  R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, nadzor prometa, kontrolna točka.
 • R3-703, Gortina - Bistriški jarek: Ovire
  R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1--124173, cesta brez imena: Ovire
  R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-201, Korensko Sedlo - Podkoren: Ovire
  R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Avstrije.
 • G1-5, Zidani Most - Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 21. 3. 2021.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Sviščaki - Kozarišče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sečnja, spravilo in odvoz lesa, do 31. 12. 2020.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Delo
  R3-608, Lokve - Čepovan, na Lokvah, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: Čepovan - Grgar - Lokve.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Ruše - Maribor, v Mariboru na Limbuški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije TK kabelske kanalizacije, do 30. 10. 2020.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača, oviran promet, prenove mestnega središča, 3. faza, do 31. 12. 2020.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Ovire
  A1, Šentilj - Maribor, prehod Šentilj - izvoz Šentilj v smeri Maribora, zaprta vozni in prehitevalni pas, kontrola vstopa v Slovenijo.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo
  G2-108, Ljubljana - Litija, pri Senožetih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 25. 1. 2021.
 • R2-447, Žalec - Šempeter: Delo
  R2-447, Žalec - Šempeter, Šempeter v Savinjski dolini, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča dnevno med 6. in 18. uro, do 31. 10. 2020.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Ovire
  R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • G1-4, Slovenj Gradec - Gornji Dolič: Delo
  G1-4, Slovenj Gradec - Velenje, v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 28. 12. 2020.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2020.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Gorišnica, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 15. 11. 2020.
 • LC-195100, Bubno - MP Ciringa: Ovire
  LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-437, Šentilj: Ovire
  R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R1-202, Državna meja - Rateče: Ovire
  R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, dovoljen prehod za državljane Slovenije in Italije.
 • G2-112, Holmec - Poljana: Ovire
  G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, oviran promet, Nadzor prometa.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, oviran promet, Nadzor prometa.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, most čez Pesnico, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, po začasnem nadomestnem mostu, do 30. 10. 2020.
 • A5 , Lendava - Pince: Ovire
  A5, Pince - Lendava, mejni prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, promet preusmerjen skozi počivališče, Kontrola prometa.
 • R2-436, Zg. Kungota - Jurij: Ovire
  R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Delo
  R3-609, Predmeja - Lokve, pri odcepu za Čaven, modernizacija ceste, do 18. 12. 2020, od ponedeljka do sobote dnevno med 7. in 17. uro. Obvoz: Ajdovščina - Selo - Nova Gorica.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacija plazu, do 30. 10. 2020. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču in poteka izmenično enosmerno. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimse Toplice - Zidani Most - Radeče - Boštanj - Planina - Jurklošter.
 • R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire
  R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, odprt dnevno med 6. in 18. uro, prehod možen le za državljane Slovenije in Madžarske.
 • R2-433, Trate - most čez Muro: Ovire
  R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Ovire
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Ovire
  G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova ceste, do 26. 12. 2020, možne so občasne kratkotrajne popolne zapore med 8. in 17.uro.
 • R3-719, Kramarovci: Ovire
  R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče: Ovire
  R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-717, Gerlinci: Ovire
  R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Ovire
  R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-718, Fikšinci: Ovire
  R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu: Ovire
  R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-717, Korovci: Ovire
  R3-717, Korovci, prehod Korovci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Ovire
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Ovire
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-698, Mežica - Reht: Ovire
  R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici, prehod dovoljen samo za državljane Slovenije in Avstrije.
 • LC-197050, Matjaševci - m. Avstrija: Ovire
  LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-717, Cankova: Ovire
  R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • R3-720, Sotina: Ovire
  R3-720, Sotina, prehod Sotina, prehod možen le za državljane Slovenije in Avstrije.
 • LC-120070, Domanjševci: Ovire
  LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora.
 • R3-722, Martinje: Ovire
  R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, prehod je odprt v času šolskih dni od 7. do 8. ter od 14. do 15. ure, samo za šolarje, njihove starše in skrbnike.
 • R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire
  R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora.
 • G2-102, Robič - Staro selo: Ovire
  G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-627, Črni Kal - Osp: Ovire
  R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Ovire
  R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, prehod je dovoljen samo za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--348990, Erjavčeva ulica: Ovire
  Nova Gorica - meja z Italijo, Erjavčeva ulica, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-605, Solarji - meja Italija: Ovire
  R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--284595, Mišček: Ovire
  Mišček - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-020030, bencinska - meja Italija: Ovire
  LC, Vipolže - meja Italija, Vipolže, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-260010, RTC Lokvica - MP Lokvica: Ovire
  LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-259020, Miren - MP Miren (Italija): Ovire
  LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina: Ovire
  R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Ovire
  LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-020070, Podsabotin - meja Italija: Ovire
  LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC-020060, Sovenca - mejni prehod: Ovire
  LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--340257, Gornje Cerovo: Ovire
  LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--337033, Ceglo: Ovire
  LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • LC--334765, Plešivo: Ovire
  LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Ovire
  R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3--299085, Golo Brdo: Ovire
  R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3--682164, Britof: Ovire
  R3, Britof - meja z Italijo, prehod, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Ovire
  R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-602, Staro Selo - Breginj - most: Ovire
  R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-616, Gorjansko - Klariči: Ovire
  R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-617, Gorjansko - Žekenc: Ovire
  R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Ovire
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R3-619, Dutovlje - Repentabor: Ovire
  R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Ovire
  RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R2-401, Žaga - Učja: Ovire
  R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • R1-203, Predel - Bovec: Ovire
  R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, prehod dovoljen za državljane Slovenije in Italije.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Godoviču, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika in kolesarske steze.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Ovire
  R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, zaradi poškodovanega zidu.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 12. 2020.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Ovire
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo
  RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Vreme
  LC, Podkraj - Radeče, popolna zapora zaradi poškodovanega cestišča.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire
  R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo
  R3-605, Kambreško - Livek, Livške Ravne - Livek, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 28. 10. 2020. Obvoz: je urejen.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Delo
  RT-903, Idrsko - Livek, pri Idrskem, polovična zapora zaradi obnove cestišča predvidoma do 30. 11. 2020.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2020.
 • G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo
  G1-5, Celje - Krško, v Laškem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja mostu, do 30. 11. 2020.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Tovornjaki
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Ovire
  R2-428, Luče - Sestre Logar, nevarnost zaradi možnosti padanja kamenja z brežin.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do konca 2020.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.