Razmere na cestah

 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zastoj
  A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Bič - priključek Ivančna Gorica v smeri Ljubljane, zastoj, zamuda: 2 min, dolžina: 1 km in 100 m.
 • A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Delo
  A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, pred priključkom Zakl v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, uvoz Ljubljana Šmartno v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred priključkom Ljubljana, Šmartno v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje udarnih jam, do 15:00.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Ovire
  R2-419, Novo mesto - Šentjernej - Kostanjevica na Krki, popolna zapora, policijska aktivnost.
 • A2 Brežice - Obrežje: Zastoj
  A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri izstopu.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, predor Golo Rebro v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo
  A1, Šentilj - Maribor, priključek Šentilj - priključek Maribor sever v smeri Maribora, dela, oviran promet.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, pokrit vkop Rebrnice 1 v smeri Razdrtega, dela, zaprt vozni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, pokrit vkop Rebrnice 2 v smeri Razdrtega, dela, zaprt vozni pas.
 • A4 Podlehnik - Gruškovje: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 30 min pri izstopu.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Šentvid v smeri Jesenic, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Delo
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • A5 , Lendava - Maribor: Delo
  A5, Lendava - Maribor, pred razcepom Dragučova, dela, oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, uvoz Maribor center - priključek Rogoza v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, pred predorom Šentvid v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-664, Gaber - Uršna s. - Novo mesto: Delo
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Uršnih selih, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 23. 4. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R3-672, Zavratec - Smednik: Delo
  R3-672, Zavratec - Smednik, v Dolgi Raki, izmenično enosmerni promet, čiščenje cestišča, do 17:00.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo
  R3-610, Marof - Žiri, pri Spodnji Idriji na Žirovski cesti, promet poteka ob gradbišču, izgradnja kamnite zložbe, do 24. 4. 2021.
 • H6 , Izola - Koper: Delo
  H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt vozni pas.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, predor Kastelec v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, pred počivališčem Šempas v smeri Razdrtega, dela, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, razcep Nanos - priključek Senožeče v smeri Kopra, dela, zaprta vozni in prehitevalni pas.
 • H2-E57, E59, hitra cesta skozi Maribor: Delo
  H2, hitra cesta skozi Maribor, pred priključkom Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Soteska - Šentrupert, pri Soteski, izmenično enosmerni promet, ureditev križišča, do 31. 8. 2021.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, v Kanalu, izmenično enosmerni promet, izvedbe berme, do 30. 4. 2021, med 7. in 17. uro.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • R2-402, Gonjače - Dobrovo: Delo
  R2-402, Gonjače - Dobrovo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • R3-673, Drnovo - Križaj: Delo
  R3-673, Drnovo - Križaj, pri AC priključku, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 15:00.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo
  G1-4, Velenje - Črnova, pri Črnovi, izmenično enosmerni promet, krpanje udarnih jam, do 15:00.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Zg. Dolič - Velenje, v Velenju, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 15:00.
 • G2-107 Rogatec - Dobovec: Zastoj
  G2-107, mejni prehod Dobovec, Lupinjak, čakalne dobe: tovorna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice: Delo
  R2-430, Tepanje - Slovenske Konjice, v Slovenskih Konjicah, izmenično enosmerni promet, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo
  R3-693, Nova Cerkev - Socka, popolna zapora, gradnja kanalizacije, do 30. 6. 2021. Obvoz: Vojnik - Križevec - Vitanje - Razdelj.
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, na Lendavski ulici, promet poteka ob gradbišču, vzdrževalna dela, do 23. 4. 2021, dnevno med 7. in 15. uro.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Novo mesto vzhod - počivališče Starine v smeri Obrežja, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-697, Nazarje - Gornji Grad: Delo
  R3-697, Nazarje - Gornji Grad, v Nazarju, izmenično enosmerni promet, čiščenje jaškov, do 15:00.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje udarnih jam, do 15:00.
 • R3-726, Črenšovci - Razkrižje: Delo
  R3-726, Črenšovci - Razkrižje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 16:00.
 • R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo
  R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Bruni vasi, izmenično enosmerni promet, čiščenje jarkov, do 15:00.
 • G1-5, Radeče - Boštanj: Delo
  G1-5, Celje - Krško, pri Boštanju, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, priključek Zrkovci v smeri Dragučove, dela, oviran promet.
 • R2-405, Famlje - Ribnica: Delo
  R2-405, Famlje - Ribnica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje vozišča, do 17:00.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri avtocestnem priključku Razdrto, izmenično enosmerni promet, krpanje vozišča, do 17:00.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Bič - priključek Trebnje zahod v smeri Novega mesta, dela, zaprt vozni pas.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: Delo
  R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in obnova vozišča, do 5. 11. 2021.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo
  R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Novi Štifti, izmenično enosmerni promet, izvedba EK kanalizacije, do 14. 5. 2021.
 • R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo
  R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, v Črničah, izmenično enosmerni promet, izvedba hišnega priključka, do 24. 4. 2021.
 • R1-229, Ptuj - Rogoznica: Delo
  R1-229, Ptuj - Rogoznica, na Ptuju, Osojnikova cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 2 h 30 min pri vstopu.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka na državno cesto, do 20. 4. 2021.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, na Gorenjem Polju, izmenično enosmerni promet, rušitev objekta in izvedba priključka, do 23. 4. 2021.
 • R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: Delo
  R3-665, Ljubež v Lazah - Radeče, na Veliki Preski, izmenično enosmerni promet, modernizacije ceste, do 13. 8. 2021.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  LG-, Ljubljana, Dunajska cesta, med Vilharjevo in Gospodarskem raztavišču proti obvoznici, zaprt en prometni pas, obnova cestišča, do 30. 4. 2021.
 • R1-213, Pudob - Babno Polje: Delo
  R1-213, Bloška Polica - Podlub - Babno Polje, pri Podgori pri Ložu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 30. 4. 2021.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, oviran promet, omejitev hitrosti, dnevno med 7. in 16. uro.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke, dela, kratkotrajne popolne zapore.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, pri Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, izgradnje TK kabelske kanalizacije, do 30. 4. 2021.
 • R3-643, Podpeč - Rakitna: Delo
  R3-643, Podpeč - Rakitna, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, sanacija kamnitega zidu, do 30. 4. 2021.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Zagorju, izmenično enosmerni promet, nadzidava stanovanjske hiše, do 12. 5. 2021.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Ovire
  R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora, zimske razmere.
 • G1-1, Rondo Maribor Proletarske Brigade: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, v Mariboru na krožišču pri trgovskem centru ter na Cesti proleterskih brigad, zaprt en prometni pas, ureditev krožišča, do 31. 5. 2021.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Gorenji Brezovici, izmenično enosmerni promet, izvedba odvodnjavanja in čiščenja odpadne vode, do 30. 6. 2021.
 • LZ-212670, Cesta na Bokalce: Delo
  MO Ljubljana, Cesta na Bokalce, med Brdnikovo in Škofovo ulico, popolna zapora, obnova vodovoda, do 30. 6. 2021. Obvoz: po Poti za Brdo.
 • R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo
  R1-204, Dornberk - Štanjel, pri Braniku, izmenično enosmerni promet, izvedba kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021.
 • R2-416, Šmartno - Grm: Delo
  R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Radohovi vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R2-416, Šmartno - Grm: Delo
  R2-416, Šmartno pri Litijii - Grm, pri Temenici, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R2-448, Ivančna Gorica - Grm: Delo
  R2-448, Ivančna Gorica (Studenec) - Grm, Griže - Radohova vas, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo
  R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, Zgornja Draga - Malo Hudo, izmenično enosmerni promet, gradnja optičnega omrežja, do 1. 8. 2021.
 • R1-208, Črni Kal - Kortine: Delo
  R1-208, Črni Kal - Kortine - Rižana, pri viaduktu Črni Kal, oviran promet, izgradnja novega priključka.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Selo - priključek Vogrsko v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Vogrsko - priključek Selo v smeri Razdrtega, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • G1-6, Pivka - Ribnica: Delo
  G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Hrastju, izmenično enosmerni promet, ojačitev vozišča, do 10. 6. 2021.
 • R1-216, Krka - Žužemberk: Delo
  R1-216, Krka - Žužemberk, Male Rebrce - Breg pri Zagradcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje optičnega omrežja RUNE Slovenija S-18, do 2. 6. 2021.
 • LC-302070, Središče - Preseka: Ovire
  MP Središče ob Dravi I - Preseka, mejni prehod, popolna zapora, izpad računalniškega sistema na hrvaški strani.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Letušu, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije mostu in ureditve križišča, do 28. 4. 2021. Obvoz: Letuš – Soteska − Gorenje − Šmartno ob Paki − Rečica ob Paki in obratno.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, Knezdol - Marija Reka, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vgradnje prometne opreme, do 23. 4. 2021.
 • R1-218, Črnomelj - Kanižarica: Delo
  R1-218, Črnomelj - Kanižarica, v Črnomlju, na Viniški cesti, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mešane kanalizacije, do 7. 5. 2021.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Beli, oviran promet, vpihovanja optičnega kabla, občasno polovična zapora, do 31. 5. 2021, med 8. in 16. uro.
 • R3-651, Trebnje - Novo mesto (Bučna vas): Delo
  R3-651, Novo mesto (Bučna vas) - Mirna Peč, pri odcepu za Kozarjev Kal, izmenično enosmerni promet, izvedbe kabelske kanalizacije, do 24. 4. 2021.
 • R3-725, Sebeborci - Trakšarov Breg: Delo
  R3-725, Moravske Toplice - Prosenjakovci, pri Andrejcih, izmenično enosmerni promet, ureditve NN 0,4 kV omrežja, do 7. 5. 2021.
 • R2-430, Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slovenska Bistrica - Fram, v Slovenski Bistrici, na Mariborski cesti, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča, do 6. 9. 2021.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo
  R1-220, Krško - Brežice, v Stari vasi, izmenično enosmerni promet, izvedbe kanalizacije (cevovod in črpališče), do 14. 6. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, pri Selah, izmenično enosmerni promet, ureditev območja avtobusnega postajališča, do 21. 8. 2021.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Zadobrova - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Malenc, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, uvoz Ljubljana vzhod v smeri Malenc, dela, oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.
 • R3-659, Kot - Sodevci: Delo
  R3-659, Kot - Sodevci, pri Kotu ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev varnostne ograje, do 30. 4. 2021.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Podgriču, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 20. 4. 2021.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Ovire
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke - priključek Jesenice zahod iz smeri Karavank, Avstrije, oviran promet, zaradi "covid" kontrolne točke ob vstopu v Slovenijo.
 • G2-107, Celje - Šentjur: Delo
  G2-107, Celje - Šentjur, pri Teharjah, izmenično enosmerni promet, ureditve začasnega krožišča Slance, do 30. 4. 2021.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Ovire
  H5, Koper - Škofije, pred prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-704, Radlje - Ribnica: Delo
  R3-704, Radlje - Ribnica, pri Vuhredu, popolna zapora, obnove poškodovanega odseka, do 22. 4. 2021, dnevno med 7:00 in 17:00. Obvoz: Vuhred - Sp. Vižinga - Podvelka - Ribnica na Pohorju in obratno.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, Žerjav - Mežica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Delo
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Soči, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 17. 5. 2021.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Ovire
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, pred prehodom Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Tomišelj - Podkraj, popolna zapora, gradnje kanalizacije Tomišelj - Podkraj, 2. faza (asfaltiranje), do 21. 4. 2021. Obvoz: Podpeč - Črna vas - Ig - Tomišelj in obratno.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Opatjem selu, izmenično enosmerni promet, ureditev krožišča, do 30. 7. 2021.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, na Slavinjah, oviran promet, izgradnja objekta, do 28. 5. 2021. Po potrebi bo promet potekal izmenično enosmerno.
 • LZ-212530, Izvoz LJ (Letališka): Delo
  Ljubljana, povezovalna cesta LJ Letališka - LJ Zaloška, uvoz iz smeri Letališke proti razcepu Malence, popolna zapora, rekonstrukcija priključka, do 15. 7. 2021.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija daljnovoda, do 24. 12. 2021, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v Logu nad Škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Poljanah nad škofjo Loko, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča Poljane, do 30. 6. 2021.
 • R2-412, Polica - Kr (Kidričeva): Delo
  R2-412, Polica - Kr (Kidričeva), pri Zlatem polju, oviran promet, semaforizacija križišča Struževo, do 17. 5. 2021. Iz smeri Kranja proti Naklem je promet za vozila do 3,5 t in avtobuse preusmerjen na vzporedno kolesarsko/kmetijsko cesto. V tej smeri je promet prepovedan za vsa vozila nad 3,5 t ter pešce in kolesarje. Obvoz je možen po vzporednih cestah, za tovorna vozila tudi po avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod. Iz smeri Naklega proti Kranju je promet urejen po enem pasu, dovoljen pa je tudi za težka tovorna vozila.
 • R1-210, Cerkno - Želin: Delo
  R1-210, Cerkno - Želin, pri Cerknem, izmenično enosmerni promet, izvedba cestnega priključka, do 14. 6. 2021.
 • LZ-212370, Letališka cesta: Delo
  Ljubljana, Letališka cesta, nadvoz nad avtocesto, popolna zapora, rekonstrukcija priključka.
 • LC-999200, Izvoz LJ (Zaloška): Delo
  LC- Ljubljana, servisna cesta med Zaloško cesto in Ind. cono Moste, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, izvoz Ljubljana, Ind. cona Moste iz smeri Malenc, dela, popolna zapora.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, priključek Sežana zahod, popolna zapora, obvoz urejen.
 • R2-445, Sežana - Fernetiči: Delo
  R2-445, Sežana - Fernetiči, v Sežani, na Partizanski cesti, pri avtocestnem priključku Sežana zahod, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča.
 • R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Delo
  R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Prelaskem, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu, do 30. 11. 2021.
 • R2-409, Kozina - Kastelec: Delo
  R2-409, Kastelec - Kozina, Klanec pri Kozini - Kozina, pri podvozu, oviran promet, izvedbe montažnega krožišča, do 14. 5. 2021.
 • LC-203140, Zmrzlek - Šentilj: Delo
  LC Šentilj - Pesnica, v Šentilju na Jareninski cesti, popolna zapora, ureditev križanja lokalne ceste in železnice, do 15. 10. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, v Šentilju v križišču z Jareninsko cesto, oviran promet, ureditev železniškega prehoda na lokalni cesti, do 15. 10. 2021.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, pri Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2021.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (priključevanje trgovskega objekta), do 8. 6. 2021.
 • R1-210, Škofja Loka - Jeprca: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Jeprca, pri Godešiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve ceste, do 15. 9. 2021.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Tovornjaki
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, priključek Ljubljana Bizovik - razcep Malence v smeri Malenc, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Tovornjaki
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - priključek Ljubljana Bizovik v smeri Zadobrove, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, razcep Malence - pokrit vkop Strmec v smeri Zadobrove, oviran promet, promet poteka po enem voznem pasu.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pokrit vkop Strmec - razcep Malence v smeri Malenc, oviran promet, promet poteka po dveh voznih pasovih.
 • R3-653, Sodražica - Hrib: Delo
  R3-653, Sodražica - Hrib, pri Kržetih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 1. 6. 2021.
 • R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo
  R3-646, Škofljica - Mali Vrh - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 12. 2021.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija zidov in brežin, do 18. 9. 2022.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, Podklanec - Žimarice, popolna zapora, obnova vozišča, do 30. 4. 2021. Obvoz: Sodražica - Žlebič - Velike Lašče - Nova vas za vozila do 7, 5 t in avtobuse, za tovorna vozila nad 7, 5 t po avtocesti na relaciji Žlebič - Ljubljana - Vrhnika - Unec - Cerknica - Nova vas.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, v Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija omrežja, dnevno med 7. in 15. uro.
 • LC-020030, bencinska - meja Italija: Ovire
  LC, Vipolže - meja Italija, Dolnje Cerovo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • A5 , Lendava - Pince: Ovire
  A5, Pince - Lendava, pred priključkom Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Ovire
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba v smeri Razdrtega, zaprt prehitevalni pas.
 • G2-109, Mejni plato - meja Madžarska: Ovire
  G2-109, Dolga vas - mejni prehod Dolga vas, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G1-7, Kozina - Krvavi potok: (prazno)
  G1-7, Krvavi Potok - Kozina, prehod Krvavi Potok, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt med 23. in 5. uro.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: (prazno)
  R2-440, Rogošovci - prehod Kuzma, MP Kuzma, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4. in 23. uro.
 • R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo
  R3-723, Šalovci - Čepinci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Delo
  R1-232, Hodoš - Petrovci, Trnjevci - Prelecovi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija kabelske kanalizacije, do 15. 5. 2021, med 7. in 16. uro.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Gočovi, izmenično enosmerni promet, ureditev kolesarske povezave, do 8. 8. 2021.
 • R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci: Delo
  R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci, v Cerkvenjaku, izmenično enosmerni promet, ureditve pločnika, meteorne kanalizacije in JR, do 30. 4. 2021.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, v Ribnici, popolna zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 4. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, pri Lescah, pri krožišču, oviran promet, nadomestne gradnje nadvoza, do 8. 5. 2021.
 • R2-447, Želodnik - Domžale: Delo
  R2-447, Želodnik - Domžale, v Dobu, zaprt en prometni pas, zapora lokalne ceste Erjavčeva ulica, do 23. 4. 2021.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, v Mariboru, Limbuška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, novogradnje ceste, 1. etapa (izvedba plinovoda in gradnja pločnika).
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo
  G2-107, Celje - Rogaška Slatina, Belo - Šmarje pri Jelšah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 20. 5. 2021.
 • R1-216, Dvor - Soteska: Delo
  R1-216, Dvor - Soteska, pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, izgradnje pločnika in obnove ceste, do 28. 7. 2021.
 • R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo
  R3-605, Kambreško - Livek, pri Liveku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 30. 11. 2021.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, oviran promet, ureditve kolesarske steze, do 30. 4. 2021.
 • G2-102, Logatec: Delo
  G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, v Logatcu, oviran promet, gradnje krožišča pri IOC Logatec, do 31. 8. 2021.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Komarnici, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu \'\'Brengova\'\', do 20. 6. 2021.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, oviran promet, ureditev parkirišča, do 9. 5. 2021. Promet poteka ob gradbišču dvosmerno.
 • R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci: Delo
  R3-729, Velika Polana - Lipa - Beltinci, izmenično enosmerni promet, prestavitve avtobusnega postajališča, do 30. 4. 2021.
 • R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo
  R1-204, Dutovlje - Sežana, v Dutovljah, popolna zapora, obnove ceste, do 29. 4. 2021. Obvoz: urejen po državnih in občinskih cestah.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo
  R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, Zazid - Rakitovec, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 24. 5. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, Samova ulica - Vilharjeva cesta, oviran promet, popravilo vozišča, do 30. 4. 2021. Promet poteka dvosmerno zaradi del, ki potekajo v smeri center - severna ljubljanska obvoznica.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo
  G2-107, Celje - Šentjur - Šmarje pri Jelšah, pri Šentvidu pri Grobelnem, izmenično enosmerni promet, inteventna zapora.
 • R3-640, Rakek - Logatec: Delo
  R3-640, Cerknica - Rakek - Logatec, na Rakeku, popolna zapora, ureditev ceste, do 5. 8. 2021. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo
  G2-108, Dol - Šentjakob, pri Dolskem, izmenično enosmerni promet, obnove ceste, do 30. 4. 2021.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Soteska - Šentrupert, v Letušu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove mostu, do 8. 7. 2021.
 • R2-425, Pesje - Velenje: Delo
  R2-425, Šoštanj - Velenje, na Partizanski cesti, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 6. 2021.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikva - Hotunje, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 6. 2021. Obvoz: Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri Jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • G2-105, Novo mesto (Krka): Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, v Novem mestu, Andrijaničeva cesta, oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 5. 6. 2021. Obvoz: po Šmarješki cesti. Od krožišča proti Metliki je zaprta cesta, v obratni smeri je odprta.
 • R3-651, Novo mesto (Bučna vas - Krka): Delo
  R3-651, Novo mesto - Bučna vas, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021. Proti Metliki je zaprta, iz Metlike proti Bučni vasi je odprta.
 • G2-105, Novo mesto (Ločna - Krka): Delo
  G2-105, Novo mesto - Ločna, v Novem mestu krožno križišče "Tabletka", oviran promet, razširitev krožnega križišča, do 3. 5. 2021.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Zagrajcu, izmenično enosmerni promet, gradnja objekta, do 30. 4. 2021.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, v Šmartnem, popolna zapora, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 7. 2021. Obvoz: po avtocesti A2, Ljubljana - Kranj, med Šmartnim in Vodicami za vsa motorna vozila, tudi brez vinjete, razen za kmetijsko mehanizacijo. Dela bodo potekala po posameznih odsekih skozi Šmartno.
 • R1-213, Bloška Polica - Pudob: Delo
  R1-213, Bloška polica - Pudob - Babno Polje, pri Pudobu, izmenično enosmerni promet, obnova vodovodnega omrežja, do 18. 5. 2021.
 • R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, pri Lescah, izmenično enosmerni promet, gradnja peš in kolesarske povezave, do 15. 6. 2021.
 • LC--636052, Cesta svobode: Delo
  Radovljica, Cesta svobode, popolna zapora, zaradi obnove ceste in železniške proge.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Zlatoličju, izmenično enosmerni promet, sanacija mostu, do 30. 10. 2021.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica, popolna zapora v zimskem času.
 • G2-103, Plave - Solkan: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, na Soški cesti, pri Solkanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), preplastitve vozišča, do 29. 4. 2021.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R2-444, Razdrto - Manče: Delo
  R2-444, Razdrto - Podnanos, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije plazu Rebernice, do 8. 11. 2021.
 • G2-108, Trbovlje - Hrastnik: Ovire
  G2-108, Trbovlje - Hrastnik, v Podkraju, izmenično enosmerni promet, poškodovana brežina.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Ovire
  H5, Škofije - Koper, prehod Škofije v smeri Kopra, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči: Delo
  R3-660, Dolenjci - Adlešiči - Žuniči, Marindol - Žuniči, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 19. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila po občinski cesti Tribuče - Bojanci - Vinica, za ostala vozila DC Črnomelj - Kanižarica - Vinica - Žuniči in obratno.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Ovire
  R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora, zimske razmere.
 • G2-105, Novo mesto (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, Hrast pri Jugorju - Dolnji Suhor pri Metliki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, do 6. 5. 2021.
 • RT-911, Rovtarica - Vresje: Vreme
  RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Vreme
  RT-911, Rudno - Rovtarica, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-634, Gorje - Bled: Delo
  R3-634, Bled - Gorje, pri Spodnjih Gorjah, izmenično enosmerni promet, izdelava novega opornega zidu, do 30. 4. 2021.
 • LC-177130, ODDilici - Rojci - KRBabiči: Ovire
  LC-177130, Pomjan - Rojci - Babiči, popolna zapora, zemeljski plaz. Obvoz: je možen po lokalnih cestah.
 • R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo
  R2-442, Martjanci - Dobrovnik, v Moravkih Toplicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije križišča (novogradnja mostu), do 15. 5. 2021.
 • R1-206, Trenta - Bovec: Vreme
  R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, prelaz Vršič, sneg, obvezna zimska oprema, samo za osebna vozila.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Brezovici pri Gradinu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 4. 2021.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, v Ljubljani na Tržaški cesti proti centru, pri priključku z AC, zaprt en prometni pas, izvedba semaforiziranega cestnega priključka, do 30. 4. 2021.
 • R3-674, Zavratec - Škocjan: Delo
  R3-674, Zavratec - Škocjan, Škocjan - Stara Bučka, izmenično enosmerni promet, preplastitev in sanacija vozišča, do 30. 4. 2021.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Starem Gradu v Podbočju, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 31. 5. 2021.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški most): Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, Bresternica - Kamnica, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 31. 5. 2021.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Delo
  R3-695, Gorenje - Soteska, v Ljubiji, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 30. 4. 2021.
 • R2-452, Hrušica - Javornik: Delo
  R2-452, Jesenice - Hrušica, na Jesenicah, popolna zapora, obnova nadvoza čez železnico in obnova ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po občinskih cestah.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale - Slovenj Gradec, v Škalah, popolna zapora, pripravljalnih del za gradnjo tretje razvojne osi - 1. faza, do 15. 12. 2021. Obvoz: Velenje−Mislinja−Mislinjska Dobrava−Plešivec.
 • R2-403, Škofja Loka: Delo
  R1-210, Železniki - Škofja Loka - Medvode, v Škofji Loki, Kidričeva cesta, oviran promet, ureditve arhitektonskih ovir za gibalno ovirane osebe in preplastitve pločnika, do 30. 4. 2021.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Srpenici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 13. 5. 2021.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo
  R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, pri Cikavi in v Šmarju Sapu, izmenično enosmerni promet, gradnja plinovoda.
 • R2-424, Dežno - Črnolica: Delo
  R2-424, Dežno - Črnolica, pri Lokah, promet poteka ob gradbišču, gradnja dveh mostov in rekonstrukcija ceste, do 15. 9. 2021.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, Travno Brdo, oviran promet, udor cestišča. Prepovedan promet za tovorna vozila in avtobuse.
 • R3-686, Žiče - Dramlje: Delo
  R3-686, Žiče - Dramlje, Straža na Gori - Stare Slemene, popolna zapora, sanacija ceste, do 3. 9. 2021. Obvoz: Žiče - Loče - Poljčane - Podplat - Šmarje pri jelšah - Šentjur - Dole - Dramlje in obratno.
 • LZ-212600, C. dveh cesarjev: Delo
  Ljubljana, Cesta dveh cesarjev, med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija ceste v sklopu aglomeracij, do 30. 8. 2021.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo
  R1-219, Poljčane - Podplat, na Pečici, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 30. 4. 2021.
 • R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek: Delo
  R3-745, Dolge Njive - Spodnji Duplek, v Zgornji Koreni, izmenično enosmerni promet, ureditve območja avtobusnih postajališč in križišča, do 15. 5. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča in sanacija usadov, do 31. 8. 2021.
 • R3-726, Stročja vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Hermancih, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2021. Obvoz: Pavlovci - Libanja - Ivanjkovci - Žerovinci - Radomerje - Ljutomer - Stročja vas in obratno.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo
  R2-402, Dobrovo - Neblo, pri Dobrovem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča.
 • R3-701, Ruta - Pesek: Delo
  R3-701, Ruta - Lovrenc na Pohorju, popolna zapora, zaradi rekonstrukcije ceste, obnove meteorne kanalizacije in novogradnje vodovoda, do 30. 4. 2021. Obvoz: V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in intervencijska vozila na nujni vožnji urejen po lokalnih cestah.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, sneg, popolna zapora.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste.
 • LC--159714, Kočno ob Ložnici: Ovire
  LC-440101 Pečke - Slovenska Bistrica, v Kočnem ob Ložnici, zaradi poškodb na vozišču je za ves promet hitrost omejena na 20 km/h. Največja dovoljena skupna masa je do 2 toni.
 • R2-443, Lendava - Pince: Ovire
  R2-443, Pince - meja Madžarska, mejni prehod Pince, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Ovire
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, izmenično enosmerni promet, poškodovano vozišče.
 • R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas: Delo
  R3-675, Obrežje - Slovenska vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 21. 5. 2021. Obvoz: urejen po državnih in lokalnih cestah.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Grabšincih, izmenično enosmerni promet, rušitev brežine in bankine, do 30. 4. 2021.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, Lemerje - Puconci, popolna zapora, ter več delnih zapor, rekonstrukcija ceste, do 3. 7. 2021. Obvoz: je urejen.
 • R3-752, Bukovžlak - Teharje: Delo
  R3-752, Bukovžlak - Teharje, v Bukovžlaku, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 12. 5. 2021. Obvoz: Kidričeva ulica - Mariborska cesta - Bežigrajska cesta - Bukovžlak in obratno.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, pri Kaniži, izmenično enosmerni promet, ureditev križanja ceste in železnice, do 31. 5. 2021.
 • R2-418, Dobruška vas - Šentjernej: Delo
  R3-669, Dobruška vas - Šentjernej, Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, oviran promet, gradnja krožišča, do 30. 4. 2021.
 • LG-211030, Tržaška cesta: Delo
  V Ljubljani, na Tržaški cesti, med Šestovo ulico in Viško cesto proti Vrhniki, oviran promet, spremenjena prometna signalizacija, do 20. 11. 2021.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Ravne na Koroškem - Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet, gradnja nove šole, do 19. 10. 2021.
 • G2-101, Ljubelj - Bistrica (Tržič): Ovire
  G2-101, Ljubelj - Tržič, pri predoru Ljubelj proti Tržiču, poseben režim prehajanja meje.
 • R2-437, Šentilj - Pesnica: Delo
  R2-437, Pesnica - Šentilj, Pesnica - Gačnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja izvennivojskega prehoda, do 14. 9. 2021.
 • R2-435, Maribor - Ruše: Delo
  R2-435, Maribor - Ruše, pri odcepu za Pekre, oviran promet, novogradnja ceste, do 30. 4. 2021.
 • R3-708, Zg. Kungota - MP Plač: Ovire
  R3-708, Zg. Kungota - Podigrac, prehod Podigrac, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Ovire
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci - prehod Gederovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Ovire
  R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, prehod Gornja Radgona, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Ovire
  R1-232, Hodoš - Petrovci, mejni prehod Hodoš, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro, med 14. in 15. uro ter med 19. in 20. uro.
 • R3-703, Gortina - Bistriški jarek: Ovire
  R3-703, Muta - Pernice, prelaz Pernice, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1--124173, cesta brez imena: Ovire
  R1-210 Kranj - Jezersko, prelaz Jezerski vrh, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-201, Korensko Sedlo - Podkoren: Ovire
  R1-201, Podkoren - Korensko sedlo, prelaz Korensko sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G1-5, Zidani Most - Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, Zidani Most - Radeče, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 6. 2021.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, oviran promet, gradnje stanovanjsko poslovnega objekta "K", do 31. 5. 2021.
 • R3-604, Ročinj - Lig: Ovire
  R3-604, Ročinj - Lig, pri Kambreškem, izmenično enosmerni promet, zaradi udora bankine.
 • LC-195100, Bubno - MP Ciringa: Ovire
  LC-Ciringa, prehod Svečina/Berghausen, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-437, Šentilj: Ovire
  R2-437, Šentilj - prehod Šentilj, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 7. uro ter med 17. in 19. uro.
 • R1-202, Državna meja - Rateče: Ovire
  R1-202, Kranjska Gora - Rateče, prehod Rateče, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 21. uro.
 • G2-112, Holmec - Poljana: Ovire
  G2-112, Holmec - Poljana, prehod Holmec, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Ovire
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, zaprt prehitevalni pas.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Ovire
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Gabrka, zaprt prehitevalni pas.
 • R2-436, Zg. Kungota - Jurij: Ovire
  R2-436, Zg. Kungota - Jurij, prehod Jurij, poseben režim prehajanja meje, MP odprt od 6. do 7.30 ter od 16. do 18. ure.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Delo
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, v Logarski dolini, popolna zapora, sanacije plazu, do 23. 6. 2021. Obvoz: Sestre Logar - Solčava - Podolševa - Sveti Duh in obratno. Za osebna vozila je obvoz možen tudi po lokalni cesti na Matkov Kot.
 • R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter: Delo
  R3-680, Rimske Toplice - Jurklošter, pri Globokem, popolna zapora, zaradi obnove železniškega prehoda, do 28. 5. 2021. Obvoz: za osebna vozila je ob gradbišču. Za ostala vozila je obvoz urejen po cesti Rimske Toplice - Zidani Most - Radeče - Sevnica - Planina pri Sevnici - Dežno - Jurklošter in obratno.
 • R3-723, Čepinci - meja Madžarska: Ovire
  R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro.
 • R2-433, Trate - most čez Muro: Ovire
  R2-433, Trate - Most čez Muro, prehod Trate, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 4.30 in 7.30 ter med 16. in 18. uro.
 • R2-434, Radlje - Radeljski prelaz: Ovire
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, Radeljski prelaz. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • G1-1, Vič - Dravograd: Ovire
  G1-1, Dravograd - Vič, prehod Vič, po odloku vlade RS odprt vsak dan med 5. in 23. uro.
 • R3-719, Kramarovci: Ovire
  R3-719, Rogaševci - Kramarovci, prehod Kramarovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče: Ovire
  R3-706, Hajdičev mlin - Gradišče, prehod Gradišče, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-717, Gerlinci: Ovire
  R3-717, Cankova - Gerlinci, prehod Gerlinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-699, Dravograd - Libeliče: Ovire
  R3-699, Dravograd - Libeliče, prehod Libeliče. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • R3-718, Fikšinci: Ovire
  R3-718, Fikšinci, prehod Fikšinci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu: Ovire
  R3-707, Sp. Selnica - Duh na Ostrem vrhu, pri Sv. Duhu na Ostrem Vrhu, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-717, Korovci: Ovire
  R3-717, Korovci, prehod Korovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Ovire
  R2-428, Sestre Logar - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla: Ovire
  R3-706, Ožbalt - Zg. Kapla, prehod Kapla, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-698, Mežica - Reht: Ovire
  R3-698, Mežica - Reht, na meji z Avstrijo pri Podkraju pri Mežici. Prehod dovoljen samo za državljane Avstrije in Slovenije.
 • LC-197050, Matjaševci - m. Avstrija: Ovire
  LC-197050, Matjaševci - Kuzma, prehod Matjaševci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-717, Cankova: Ovire
  R3-717, Kuzma - Cankova, prehod Cankova, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-720, Sotina: Ovire
  R3-720, Sotina, prehod Sotina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-120070, Domanjševci: Ovire
  LC-120070, Domanjševci, meja Domanjševci/Szomoroc, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-722, Martinje: Ovire
  R3-722, Martinje, prehod Martinje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Ovire
  R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, meja Prosenjakovci, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-439, Kobilje - Dobrovnik: Ovire
  R2-439, Kobilje - Dobrovnik, meja Kobilje, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • G2-102, Robič - Staro selo: Ovire
  G2-102, Robič - Staro selo, prehod Robič, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 23. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • R3-627, Črni Kal - Osp: Ovire
  R3-627, Črni Kal - Osp, prehod Osp, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Ovire
  R2-406, Ankaran - Lazaret, prehod Lazaret, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • LC--681316, Cesta IX. korpusa: Ovire
  Nova Gorica (Solkan), Cesta XI. Korpusa, poseben režim prehajanja meje, mejni prehod odprt med 6. in 21. uro.
 • R3-605, Solarji - meja Italija: Ovire
  R3-605, Solarji - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--284595, Mišček: Ovire
  Mišček - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-260010, RTC Lokvica - MP Lokvica: Ovire
  LC, RTC Lokvica - MP Lokvica, MP Lokvica, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-259020, Miren - MP Miren (Italija): Ovire
  LC, Miren - MP Miren (Italija), MP Miren, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina: Ovire
  R2-444, Nova Gorica - Rožna Dolina, Rožna Dolina, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LZ-414070, Bazara - Šempeter - mp Šempeter: Ovire
  LZ, Šempeter - meja z Italijo, Šempeter pri Gorici, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-020070, Podsabotin - meja Italija: Ovire
  LC, Podsabotin - meja Italija, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC-020060, Sovenca - mejni prehod: Ovire
  LC, Hum - meja Italija, prehod Hum, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--340257, Gornje Cerovo: Ovire
  LC Cerovo - meja z Italijo (Valerišče), prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--337033, Ceglo: Ovire
  LC, Ceglo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • LC--334765, Plešivo: Ovire
  LC Plešivo - meja z Italijo, prehod, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-402, Dobrovo - Neblo: Ovire
  R2-402, Dobrovo - Neblo, prehod z Italijo, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 5. in 9. uro ter 16. in 19. uro.
 • R3--299085, Golo Brdo: Ovire
  R3, Golo Brdo - meja z Italijo, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3--682164, Britof: Ovire
  R3, Britof - meja z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-601, Borjana - Robidišče: Ovire
  R3-601, Borjana - Robidišče, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-602, Staro Selo - Breginj - most: Ovire
  R3-602, Staro selo - Breginj, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R3-616, Gorjansko - Klariči: Ovire
  R3-616, Gorjansko - Klariči, prehod z Italijo, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-617, Gorjansko - Žekenc: Ovire
  R3-617, Gorjansko - Žekenc, prehod z Italijo, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlad RS.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Ovire
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, prehod Lipica, popolna zapora, poseben režim prehajanja meje, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • R3-619, Dutovlje - Repentabor: Ovire
  R3-619, Dutovlje - Repentabor, prehod Repentabor, popolna zapora, MP zaprt po odloku vlade RS.
 • RT-903, Idrsko - Livek: Ovire
  RT-903, Idrsko - Livek, prehod z Italijo, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R2-401, Žaga - Učja: Ovire
  R2-401, Žaga - Učja, prehod Učja, popolna zapora, po odloku vlade RS.
 • R1-203, Predel - Bovec: Ovire
  R1-203, Predel - Bovec, prehod Predel, poseben režim prehajanja meje, MP odprt med 6. in 9. uro ter med 15. in 18. uro. Ob nedeljah in praznikih je prehod zaprt.
 • R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Ovire
  R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, pri Pišecah, izmenično enosmerni promet, elementar, do 30. 9. 2021.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Ovire
  R3-716, Grad - Kuzma, pri Gradu, oviran promet, zemeljski plaz.
 • RT-912, Zali Log - Davča: Delo
  RT-912, Zali log - Davča, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji: Ovire
  R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Šmartno pri Litiji, Besnica - Trebeljevo, oviran promet, poškodovano cestišče.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, Strmec - Log pod Mangartom, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2021, do 30. 11. 2020.
 • RT-926, Sleme - Koprivna: Tovornjaki
  RT-926, Sleme - Koprivna, prepoved za tovorna vozila nad 3,5 tone, poškodovano vozišče.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Rebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Ovire
  R2-428, Luče - Sestre Logar, oviran promet.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, sanacija udorov ceste.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, izmenično enosmerni promet, poškodbe vozišča in mostne ograje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.