Razmere na cestah

 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, priključek Vipava - pokrit vkop Rebrnice 2 v smeri Razdrtega, dela, zaprt vozni pas.
 • A4-E59, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Delo
  A4, Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, priključek Marjeta - priključek Letališče Maribor v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Zastoj
  H5, Škofije - Koper, razcep Srmin - priključek Koper center, Slavček v smeri Kopra, zastoj, dolžina: 900 m.
 • R2-412, Polica - Kr (Kidričeva cesta): Nesreča
  R2-412, Kranj - Polica - Naklo, pri Polici, križišče za avtocestni priključek Kranj zahod, prometna nesreča, oviran promet.
 • R3-642, Ig - Ljubljana: Zastoj
  R3-642, Ig - Ljubljana, zastoj, dolžina: 2 km.
 • R1-211, Medno - Ljubljana: Zastoj
  R1-211, Medno - Ljubljana, zastoj, dolžina: 1 km in 600 m.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zastoj
  A2, Obrežje - Ljubljana, izvoz 18 Grosuplje zahod, Cikava - predor Mali Vrh iz smeri Obrežja, Hrvaške, območje zastojev, zamuda: 6 min, dolžina: 3 km in 700 m.
 • G2-104, Mengeš - Trzin - Ljubljana: Zastoj
  G2-104, Mengeš - Trzin - Ljubljana, območje zastojev, dolžina: 5 km in 700 m.
 • G2-108, Dol pri Ljubljani - Šentjakob: Zastoj
  G2-108, Dol pri Ljubljani - Šentjakob, zastoj, dolžina: 1 km in 200 m.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Lukovica - uvoz Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 13 min, dolžina: 12 km.
 • G2-106, Pijava Gorica - Škofljica: Zastoj
  G2-106, Pijava Gorica - Škofljica, območje zastojev, dolžina: 4 km in 300 m.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire
  A1, Maribor - Ljubljana, izvoz 22 Lukovica iz smeri Maribora, ovira na vozišču, oviran promet, parkirana tovorna vozila na izvozu.
 • R2-439, Sv. Jurij Ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo
  R2-439, Cerkvenjak - Sv. Jurij ob Ščavnici, pri Blagušu, oviran promet, ukrepi za dvoživke, do 31. 3. 2024.
 • R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava: Delo
  R2-448, Dolenje Kronovo - Dobrava, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitev varnostne ograje, do 27. 2. 2024, dnevno med 7. in 15. uro.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, gradnje sekundarne kanalizacije, do 31. 5. 2024.
 • R3-672, Impoljca - Zavratec: Delo
  R3-672, Impoljca - Zavratec, Impoljca - Dolnje Impolje, izmenično enosmerni promet, sečnje in spravila lesa, do 10. 4. 2024, vsak dan med 7. in 16. uro.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, Stoperce - Grdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 12. 2024.
 • RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo
  RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Orehek pri Materiji - Trate, popolna zapora, izgradnja vodovoda in ureditev ceste, do 26. 4. 2024. Obvoz: po lokalni cesti.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.
 • R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka: Delo
  R3-654, Štalcerji - Kočevska Reka, v Kočevski Reki, izmenično enosmerni promet, izgradnja fekalne kanalizacije in čistilne naprave, do 7. 3. 2024.
 • R3-655, Dolenja Vas - Gotenica - Kočevska Reka: Delo
  R3-655, Dolenja vas - Gotenica - Kočevska Reka, v Kočevski Reki, popolna zapora, izgradnja fekalne kanalizacije in čistilne naprave, do 7. 3. 2024. Obvoz: po lokalni cesti skozi Kočevsko Reko.
 • LC-350270, cesta Prevalje - Leše: Ovire
  LC, Cesta Prevalje - Leše, popolna zapora, zemeljski plaz.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Lutvercih, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 3. 2024.
 • R2-440, Cankova - Kuzma: Delo
  R2-440, Cankova - Kuzma, pri Kraščih, oviran promet, vzdrževalna dela, do 31. 3. 2024.
 • R3-671, Šutna - Planina v Podbočju: Delo
  R3-671, Šutna - Planina v Podbočju, pri Prušnji vasi, dela, izmenično enosmerni promet, do 28. 2. 2024.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Delo
  H5, Škofije - Koper, pred priključkom Bertoki v smeri Kopra, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H5-E751, Škofije - Koper: Delo
  H5, Škofije - Koper, priključek Bertoki - priključek Koper center, Slavček v smeri Kopra, dela, zaprt vozni pas.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Delo
  G1-11, Koper - Dragonja, v Kopru, Šmarska cesta, oviran promet, ureditve priključka, do 17. 5. 2024.
 • R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Delo
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Mariboru, Cesta XIV Divizije, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe priključkov komunalnih vodov, do 2. 3. 2024.
 • R1-209, Soteska - Bitnje: Delo
  R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, pri Nomenju, izmenično enosmerni promet, gradnje premostitvene jeklene konstrukcije v sklopu kolesarske povezave, do 3. 4. 2024.
 • R3-633, Jereka - Jezero: Delo
  R3-633, Jereka - Jezero, Studor - Srednja vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje elektro kabelske kanalizacije, do 22. 3. 2024.
 • LG-211220, Linhartova cesta: Delo
  Ljubljana, Linhartova cesta, Linhartova cesta, Pokopališka ulica in Žalska ulica, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), prevoz dreves, do 29. 2. 2024.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, pri Poljani, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče, do 15. 3. 2024.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, pri odcepu za Završe, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 31. 3. 2024.
 • R2-440, Gederovci - Cankova: Delo
  R2-440, Gederovci - Cankova, v Skakovcih, izmenično enosmerni promet, gradnje optičnega omrežja Rune Slovenija S-39, do 31. 3. 2024.
 • R3-726, Renkovci - Črenšovci: Delo
  R3-726, Renkovci - Črenšovci, pri Črenšovcih, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča, do 17. 6. 2024.
 • H6 , Izola - Koper: Delo
  H6, Izola - Koper, predor Markovec v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.
 • LZ-214970, Pokopališka ulica: Delo
  Ljubljana, LZ-214970, Pokopališka ulica, pri križišču s Kavčičevo ulico, popolna zapora, dokončanje gradnje sistemske povezave na vročevodu, do 24. 3. 2024.
 • R1-234, Dole - Šentjur: Delo
  R1-234, Dole - Šentjur, v Lokarjah, izmenično enosmerni promet, ureditev avtobusnega postajališča, do 17. 5. 2024, dnevno med 6:30 in 15:30.
 • R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo
  R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.
 • RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo
  RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, Rjavče - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zgradnja vodovoda in sanacija vozišča, do 30. 6. 2024.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Lukovici pri Brezovici, oviran promet, gradnja AC priključka.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, v Lenartu na Partizanski cesti, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 30. 4. 2024.
 • R2-425, Šentvid - Šoštanj: Delo
  R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Zavodnju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 30. 4. 2024.
 • R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: Delo
  R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 22. 10. 2024.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na daljnovodih, do 30. 4. 2024.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Ovire
  R1-207, Col - Ajdovščina, pri Colu, izmenično enosmerni promet, zdrs zemeljske brežine.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča, do 31. 3. 2024.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo
  G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 31. 3. 2024.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri elektrarni Vuhred, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po poplavah.
 • R2-429, Višnja Vas - Dobrna: Delo
  R2-429, Višnja vas - Dobrna, pri Lembergu pri Novi Cerkvi, izmenično enosmerni promet, posedek vozišča, do 31. 3. 2024.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, pri Ostrožnem pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 29. 3. 2024.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Delo
  H5, Koper - Škofije, priključek Koper center, Slavček - priključek Bertoki v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Radovljici, Cesta na Jezerca, oviran promet, ureditev krožišča.
 • R3-688, Slovenske Konjice - Žiče: Ovire
  R3-688, Slovenske Konjice - Konjiška vas - Žiče, v Žičah, izmenično enosmerni promet, udor - plazenje cestišča.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, pri Lenartu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča v sklopu obvoznice Lenart, do 15. 7. 2024.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša Vas: Ovire
  R3-694, Velenje - Dobrteša vas, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), miniranje v kamnolomu Andraž nad Polzelo. Zapore so od ponedeljka do petka med 8:30 in 14. uro.
 • G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane: Delo
  G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane, pri Dolenjah pri Jelšanah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 15. 3. 2024.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 18. 6. 2024.
 • R2-431, Gornji Dolič - Stranice: Ovire
  R2-431, Mislinja - Vitanje, Gornji Dolič - Spodnji Dolič, izmenično enosmerni promet, udor vozišča na dveh odsekih.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), obnove pločnika, podpornega zidu in komunalne infrastrukture, do 26. 4. 2024.
 • H6 , Koper - Izola: Delo
  H6, Koper - Izola, priključek Semedela - priključek Izola v smeri Portoroža, dela, zaprt vozni pas.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti na Slovenski ulici, izmenično enosmerni promet, preureditve namembnosti objekta, do 15. 11. 2024.
 • H6 , Koper - Izola: Delo
  H6, Koper - Izola, pred priključkom Semedela v smeri Portoroža, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave, do 30. 3. 2024.
 • R3-635, Rudno - Češnjica: Delo
  R3-635, Češnjica - Rudno, v Češnjici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 8. 5. 2024.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo
  G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 4. 10. 2024.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2024.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaprt skrajno desni pas proti obvoznici zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, podvoz pod železniško progo med Vilharjevo cesto in Trgom OF, zaprt skrajno desni pas proti centru zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo
  R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.
 • R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči: Delo
  R3-657, Petrina - Grivac - Mirtoviči, pri Srobotniku ob Kolpi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 30. 6. 2024.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Ovire
  R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, železniški podvoz, omejitev višine - 3,70 m.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, v Lemerjah, izmenično enosmerni promet, gradnja vodovoda (zamenjava vodovodne cevi), do 29. 2. 2024.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Vreme
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, zimske razmere, popolna zapora.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: Delo
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, Šmartinska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste, do 15. 4. 2024.
 • R3-614, Komen - Štanjel: Delo
  R3-614, Komen - Štanjel, v Kobjeglavi, izmenično enosmerni promet, gradnja pločnika/kolesarske steze.
 • RT-911, Rovtarica - Vresje: Vreme
  RT-911, Rovtarica - Vresje, popolna zapora v zimskem času.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2024.
 • NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: Delo
  R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.
 • G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo
  G1-5, Celje - Krško, pri Artem, izmenično enosmerni promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 18. 4. 2024.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Stahovica - Črnivec, pri Krivčevem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Vreme
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-608, Lokve - Čepovan: Vreme
  R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek: Vreme
  R3-605, Kambreško - Solarji - Livek, popolna zapora v zimskem času.
 • R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica: Ovire
  R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, v Malečniku, izmenično enosmerni promet, plazenje ceste na več odsekih.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Vreme
  R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
 • R1-220, Krško - Brežice: Delo
  R1-220, Krško - Brežice, v Brežicah, izmenično enosmerni promet, priključka na državno cesto, do 31. 3. 2024. Občasno bo promet potekal dvosmerno.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo
  R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.
 • R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Delo
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, v Zgornjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in AP, do 30. 3. 2024.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo
  R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditve zelenic, do 18. 3. 2024.
 • R3-705, Ruše - Puščava: Delo
  R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo
  R1-225, Črnivec - Radmirje, v Gornjem Gradu, oviran promet, gradnja obvozne ceste, do 20. 6. 2024.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Ljutomeru, na Prešernovi ulici, oviran promet, sanacija fasade na objektu, do 31. 3. 2024.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Vreme
  RT-908, Mojstrana - Vrata, zimske razmere, popolna zapora, do 15. 3. 2024.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Ovire
  RT-915, Grda Draga - Pudob, Ilirska Bistrica - Mašun, popolna zapora, do 15. 3. 2024. Cesta je v zimskem času zaprta.
 • R2-402, Gonjače - Dobrovo: Delo
  R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 4. 2024.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo
  R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora v zimskem času.
 • RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo
  RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča na več odsekih.
 • RT-940, Pregarje - Harije: Delo
  RT-940, Pregarje - Harije, izmenično enosmerni promet, zaradi izgradnje vodovoda in sanacije vozišča, do 29. 2. 2024.
 • RT-911, Rudno - Rovtarica: Ovire
  RT-911, Rudno - Rovtarica - Vresje, pri Rudnem, popolna zapora, usadi vozišča.
 • G2-102, Peršeti - Most na Soči: Ovire
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Modreju, izmenično enosmerni promet, sanacija zemeljskega plazu.
 • LC-468080, Lukovica - Vnanje Gorice: Delo
  Brezovica, LC Lukovica - Vnanje Gorice (Pot na Plešivico), popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
 • LC--323058, Za grabnom: Delo
  Za grabnom, popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
 • LC--702347, Za grabnom: Delo
  Brezovica, Za grabnom - Pot na Plešivico, popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.
 • A5 , Maribor - Pince: Ovire
  A5, Maribor - Pince, prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, v Janežovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča, do 7. 6. 2024.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Lučah, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Dela potekajo na dveh odsekih.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 25. 3. 2024.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.
 • R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Ovire
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Spodnjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, posedek bankine - plazenje.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Trbovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 5. 4. 2024.
 • LC-208070, Litija - Sava: Ovire
  LC, Litija - Sava - Mošenik, most čez Savo, popolna zapora.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, v Placarju, izmenično enosmerni promet, izgradnje daljinske kolesarske povezave, do 7. 6. 2024.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, dela na brežini v območju navezave obvoznice Železniki, do 25. 3. 2024.
 • G1-6, Prem - Ilirska Bistrica: Ovire
  G1-6, Pivka - Ilirska Bistrica, pri Gornji Bitnji, izmenično enosmerni promet, drsno vozišče.
 • R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Ovire
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, nevarnost zrušitve zidu.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo
  R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Grahovo.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo
  R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, zidanje kamnite zložbe, do 30. 3. 2024.
 • R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: Ovire
  R1-225, Kamnik - Stahovica, most v Zgornjih Stranjah, izmenično enosmerni promet, promet poteka po pontonskem mostu.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Ovire
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Ovire
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, izmenično enosmerni promet, promet poteka po začasnem mostu.
 • R2-446, Sežana - Divača: Delo
  R2-446, Sežana - Divača, v Divači, na Kraški cesti, izmenično enosmerni promet, gradnja ceste in hodnika za pešce, do 15. 6. 2024.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Ovire
  RT-926, Solčava - Črna na Koroškem, oviran promet, na več odsekih, zaradi odprave posledic poplav in plazov in poškodovanega cestišča.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.
 • LC-012020, Bled - Bodešče - Lancovo: Ovire
  Bled - Bodešče - Lancovo, most čez Savo Bohinjko, popolna zapora, sanacija plazu (ujma2023).
 • LC-012020, Bled - Bodešče - Lancovo: Ovire
  Bled - Bodešče - Lancovo, Bodešče pri hišni številki 23a, popolna zapora, zemeljski plaz (ujma2023).
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Oplotnica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, poškodovano vozišče.
 • RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: Delo
  RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, Ruta - Brezno, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela. Na dveh odsekih.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Hruševo - Šujica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2024.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Ovire
  G2-112, Ravne - Dravograd, izmenično enosmerni promet, zapore na več odsekih zaradi poškodovanega cestišča ter odstranjevanja posledic poplav in plazov.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča, (ujma2023).
 • R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: Delo
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča (ujma2023).
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Ovire
  LC, Podkraj - Radeče, desni breg Save, popolna zapora, plaz (ujma2023).
 • RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo
  RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo
  R2-428, Luče - Sestre Logar, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela na več odsekih.
 • G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: Ovire
  G1-4, Otiški Vrh - Sl. Gradec, v Otiškem vrhu, most čez Mislinjo, oviran promet, spremenjen prometni režim (ujma2023).
 • R3-702, Dravograd - Trbonje: Delo
  R3-702, Dravograd - Trbonje, pri Trbonjah, popolna zapora, poškodovano vozišče (ujma2023).
 • LC--121031, cesta brez imena: Delo
  Cesta v dolino Kot, popolna zapora, intervencijska dela po neurju (ujma2023).
 • LC-690820, Kovinarska Koča - Krma: Delo
  Kovinarska Koča - Krma, cesta v dolino Krmo, popolna zapora, intervencijska dela po neurju (ujma2023), do 31. 5. 2024.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 30. 4. 2024.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.
 • LC-213090, cesta V Gameljne: Delo
  Ljubljana, Šmartno - Gameljne - Ježica, Srednje Gameljne - Spodnje Gameljne, popolna zapora, urejanje kanalizacije in rekonstrukcija ceste, do 30. 4. 2024.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Ovire
  RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, oviran promet, udor brežine.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, Tacenska cesta, med Kajakaško cesto in Ulico bratov Novak, popolna zapora, dograditev javne kanalizacije, do 28. 4. 2024. Obvoz: po avtocesti med priključkoma Šmartno in Brod, tudi za vozila brez vinjete.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.
 • LC-078120, Šentjanž - Ic - Podklanec: Delo
  LC-078120, IC Šentjanž, popolna zapora, rekonstrukcija mostu čez Mežo, do 15. 3. 2024.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo
  G2-112, Ravne - Dravograd, oviran promet, popolne zapore LC zaradi rekonstrukcije mostu čez Mežo, do 15. 3. 2024.
 • LZ-212540, Ižanska C.: Delo
  Ljubljana, Ižanska cesta, med križiščema Hladnikovo/Jurčkovo cesto in Peruzzijevo ulico, popolna zapora, ureditev pločnikov in kolesarskih stez v sklopu rekonstrukcije Ižanske ceste. Obvoz: Peruzzijeva ulica in Jurčkova cesta.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Ovire
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz, na dveh odsekih.
 • R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): Delo
  R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).
 • NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: Ovire
  R3-690, Videm pri Ptuju - Zg. Leskovec, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz. Na več odsekih.
 • R3-610, Pečnik (Marof) - Žiri: Delo
  R3-610, Marof - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 31. 5. 2024.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R1-227, Ravne - Kotlje: Delo
  R1-227, Ravne - Kotlje - Slovenj Gradec, v Kotljah, oviran promet, gradnja krožišča, do 29. 2. 2024.
 • R1-216, Ivančna Gorica - Krka: Delo
  R1-216, Ivančna Gorica - Žužemberk, v Gabrovčcu, križišče za Krko, oviran promet, ureditev ceste in izgradnja krožišča, do 30. 4. 2024.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, pri Podkraju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ukrepi za dvoživke.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 31. 5. 2024.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo
  R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 1. 7. 2024.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, v Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 24. 5. 2024.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Ovire
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, oviran promet, pontonski most, promet čez most poteka enosmerno.
 • R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: Delo
  R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 29. 6. 2024. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.
 • G2-107, Mestinje - Podplat: Delo
  G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, Lenart - Zgornji Žerjavci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 30. 4. 2024.
 • R2-412, Kr (Kidričeva cesta - Iskra): Delo
  R2-412, Naklo - Kranj (Kidričeva - Iskra), Ljubljanska cesta, pri mostu čez Savo, oviran promet, zaprti pasovi za zavijanje proti mostu čez Savo.
 • LC-183420, Koroška cesta: Delo
  Kranj, Ljubljanska cesta, na mostu čez Savo, popolna zapora, obnova ceste in mostu. Obvoz: na severni strani po cestah Iskra–Kidričeva cesta, Koroška cesta, Ljubljanska cesta (Jelenov klanec), na južni strani pa po cestah Iskra–Labore, Labore–Primskovo (Delavski most), Cesta 1. maja, Savska cesta.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, v Slivnici pri Mariboru, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje sekundarnega fekalnega kanalizacijskega omrežja, do 30. 5. 2024.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih, do 30. 4. 2024.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 25. 5. 2024. Na tem odseku sta dve polovični zapori.
 • R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: Delo
  R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, oviran promet, ureditev krožišča in kolesarske povezave.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 20. 6. 2024.
 • R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: Delo
  R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
 • R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire
  R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal (ujma2023).
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 30. 4. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 31. 5. 2024.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 31. 5. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 14. 6. 2024.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 30. 5. 2024.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, promet poteka po nadomestnem mostu.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.