Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire
  A1, Maribor - Ljubljana, izvoz 22 Lukovica iz smeri Maribora, oviran promet, tovorna vozila.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, predor Šentvid v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
 • A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica: Delo
  A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, razcep Koseze iz smeri Brda proti Šentvidu, dela, popolna zapora.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, uvoz Ljubljana Podutik v smeri Jesenic, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Koseze iz smeri Dravelj proti Šentvidu, dela, popolna zapora.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, Primož pri Ljubnem, na dveh odsekih, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in sečnje dreves, do 3. 9. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Delo
  R1-225, Črnivec - Radmirje, pri Dolu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, v Trgovišču, izmenično enosmerni promet, čiščenje jarkov, do 28. 6. 2024.
 • H5-E751, Koper - Škofije: Delo
  H5, Koper - Škofije, uvoz Koper center, Slavček v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • R2-429, Odcep V Dobrno: Delo
  R2-429, Odcep v Dobrno, na Dobrni, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske povezave, do 18. 11. 2024.
 • R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče: Delo
  R3-665, Ljubež v Lazih - Radeče, v Radečah, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, izgradnje optične povezave, do 19. 7. 2024.
 • R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Delo
  R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje, v Vitanju, izmenično enosmerni promet, sanacije objekta, do 30. 9. 2024.
 • R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo
  R2-428, Luče - Sestre Logar, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, sanacija posledic ujme, do 1. 10. 2024. Na dveh odsekih.
 • R3-738, Tržošče - Hotemež: Delo
  R3-738, Tržišče - Hotemež, pri Šentjanžu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 31. 7. 2024.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Selu, izmenično enosmerni promet, ureditev cestnega priključka in priključka vodovoda, do 20. 7. 2024.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Ovire
  G1-11, Koper - Dragonja, pri Grintovcu, zaprt en prometni pas. Po asfaltiranju na cesti ostaja drobno kamenje. Upoštevajte omejitev hitrosti in varnostno razdaljo!
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo
  R1-215, Trebnje - Mokronog, v Trebnjem, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 11. 10. 2024.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, med Gameljsko cesto in Cesto 24. junija, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 28. 6. 2024.
 • RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo
  RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, izmenično enosmerni promet, obnova fasade na OŠ, do 13. 8. 2024.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo
  R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, občasno promet urejen izmenično enosmerno, do 1. 7. 2024.
 • G1-4, Otiški Vrh - Sl Gradec: Delo
  G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, občasno promet urejen izmenično enosmerno, popravilo vozišča in mostu, do 31. 12. 2024.
 • RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo
  RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Orehek pri Materiji - Trate, izmenično enosmerni promet, izgradnje vodovoda in ureditve ceste, do 18. 9. 2024.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Stojncih, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce in kolesarje ter komunalnih vodov, do 3. 8. 2024.
 • R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo): Delo
  R1-210, Preddvor - Kr (Primskovo), zaprt pas za zavijanje proti Preddvoru, popolna zapora lokalne ceste zaradi novogradnje mostov čez Kokro, do 1. 10. 2024.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, Gorenje Otave, izmenično enosmerni promet, gradnje avtobusnih postajlišč, do 1. 9. 2024.
 • R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo
  R2-444, Selo - Ajševica - Vogrsko, pri Ajševici, občasno promet urejen izmenično enosmerno, gradnje nadomestnega mostu.
 • G1-8, Ljubljana (Šentvid - Obvoznica): Delo
  G1- 8, Šentvid - Ljubljana, pri predoru Šentvid, oviran promet, dela v predoru Šentvid, do 30. 6. 2024.
 • R3-672, Zavratec - Smednik: Delo
  R3-672, Zavratec - Smednik, pri Cirjem, popolna zapora, gradnja kanalizacije. Obvoz: Zaloke - Smednik, Straža pri Raki- Senuše.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, predor Debeli hrib - predor Mali Vrh v smeri Novega mesta, dela, zaprt odstavni pas.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo
  R1-230, Gornja Radgona - Radenci, Gornja Radgona, Partizanska cesta, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade in zamenjave strešne kritine objekta, do 14. 7. 2024.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Stari Vrhniki, oviran promet, ureditev odvodnjavanja, do 30. 6. 2024.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo
  R2-408, Žiri - Trebija, pri Kladju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežim, plazu in grape po ujmi, do 4. 9. 2024.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Ženjaku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo usada bankine, do 28. 6. 2024.
 • R3-648, Videm - Pri Cerkvi - Struge: Delo
  R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, v Kompoljah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 13. 9. 2024.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Malem Mlačevem, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 15. 10. 2024.
 • R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Delo
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Trpčanah, izmenično enosmerni promet, manjša popravila zidov in kašt, do 28. 6. 2024.
 • R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo
  R2-409, Logatec - Vrhnika, na Vrhniki, na Tržaški cesti, oviran promet, ureditev zelenic ob državni cesti, do 30. 8. 2024.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo
  R2-408, Žiri - Trebija, v Žireh na Idrijski, Starožirovski in Logaški cesti, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 19. 4. 2025.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Železniki - Tolmin, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije brežine v območju navezave obvoznice Železniki, do 26. 6. 2024.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, pri Dolenji vasi, izmenično enosmerni promet, izgradnje prometne infrastrukture, do 31. 8. 2024.
 • R1-208, Gračišče - Sočerga: Ovire
  R1-208, Gračišče - Sočerga, pri MP Sočerga, izmenično enosmerni promet, nevarnost podora vozišča.
 • G2-107, Mestinje - Podplat: Delo
  G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2024.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Delo
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu, do 2. 11. 2024.
 • R1-225, Kamnik (Mekinje) - Stahovica: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica, Kamnik - Spodnje Stranje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije vodovoda po Ujmi 2023, do 31. 8. 2024.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, prehod Obrežje v smeri Obrežja, dela, zaprt prehitevalni pas, dela na hrvaški strani.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, priključek Lendava - razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: Delo
  H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, priključek Dolga vas v smeri Madžarske, dela, popolna zapora.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, razcep Dolga vas v smeri Madžarske, dela, popolna zapora.
 • H7 , meja z Madžarsko - Dolga vas: Delo
  H7, meja z Madžarsko - Dolga vas, razcep Dolga vas v smeri Maribora, dela, popolna zapora.
 • R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo
  R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Veliki Račni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 11. 9. 2024.
 • R2-407, Gorenja Vas - Ljubljanica: Delo
  R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica - Vrhnika, pri Prelesju, izmenično enosmerni promet, sanacija poškodb po ujmi, do 1. 7. 2024.
 • R1-210, Škofja Loka - Gorenja Vas: Delo
  R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, v kraju Srednja vas - Poljane, izmenično enosmerni promet, sanacija po ujmi, do 4. 9. 2024.
 • RT-905, Mrzli Studenec - Jereka: Delo
  RT-905, Mrzli studenec - Jereka, v Jereki, izmenično enosmerni promet, gradnja podporne konstrukcije, do 27. 6. 2024.
 • R3-663, Radovica - Ostriž: Delo
  R3-663, Radovica - Ostriž, v Radovici, izmenično enosmerni promet, gradnja zidu ob cesti, do 30. 6. 2024.
 • G1-5, Zidani Most - Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, v Zidanem Mostu, oviran promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 28. 8. 2024.
 • R2-429, Višnja Vas - Dobrna: Delo
  R2-429, Višnja vas - Dobrna, Pristova - Lemberg, izmenično enosmerni promet, izgradnje kolesarske steze, do 18. 11. 2024.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo
  R1-225, Radmirje - Mozirje, v Radmirju, izmenično enosmerni promet, sanacije usada s kamnito zložbo in sanacije ceste, do 11. 9. 2024.
 • R2-411, Gobovce - Črnivec: Delo
  R2-411, Brezje - Podbrezje, pri Posavcu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 30. 6. 2024.
 • R3-633, Bitnje - Jereka: Delo
  R3-633, Bitnje - Jereka, popolna zapora, gradnje komunalne infrastrukture, do 12. 7. 2024. Obvoz: Bohinjska Bistrica - Ribčev Laz - Stara Fužina - Bohinjska Češnjica in obratno.
 • R2-408, Žiri - Trebija: Delo
  R2-408, Žiri - Trebija, na Trebiji, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove kabelske kanalizacije in elektro voda, do 28. 6. 2024.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica sever - priključek Fram v smeri Maribora, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici avtoceste.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • LZ-212140, Linhartova cesta: Delo
  Ljubljana, Linhartova cesta, med Železno cesto in Topniško ulico, dela, popolna zapora, do 31. 7. 2024. Obvoz: po Vojkovi cesti.
 • LC-299260, Ljubljanska cesta - Seidlova cesta: Delo
  LC Novo mesto, Seidlova cesta, med Koštialovo ulico in Plavo laguno, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija brežine in gradnja opornega zidu, do 6. 7. 2024.
 • H7 , Dolga vas - meja z Madžarsko: Delo
  H7, Dolga vas - meja z Madžarsko, razcep Dolga vas - prehod Dolga vas v smeri Madžarske, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici hitre ceste.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, razcep Dolga vas - priključek Turnišče v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka dvosmerno po drugi polovici AC.
 • RT-940, Pregarje - Harije: Delo
  RT-940, Pregarje - Harije, pri Pregarjah, izmenično enosmerni promet, izvedba povezovalnega vodovoda, do 5. 1. 2025.
 • R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica: Delo
  R3-635, Lesce - Kamna Gorica - Lipnica, v Kamni Gorici, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda in kanalizacije, do 10. 8. 2024.
 • LZ-212570, Jurčkova cesta: Delo
  LZ - Ljubljana, Jurčkova cesta, med Peruzzijevo ulico in Dolinškovo ulico, popolna zapora, gradnja komunalne infrastrukture. Obvoz: za ves promet in LPP po Peruzzijevi ulici, Dolenjski cesti in Lorenzovi cesti.
 • R3-723, Čepinci - Meja Madžarska: Delo
  R3-723, Čepinci - Meja Madžarska, prehod Čepinci, popolna zapora, sanacija objekta po prometni nesreči.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - počivališče Jesenice v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet preusmerjen na drugo polovico avtoceste, do 31. 7. 2024.
 • R1-212, Sodražica - Žlebič: Delo
  R1-212, Sodražica - Žlebič, pri odcepu za Lipovšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 31. 7. 2024.
 • R3-700, Oplotnica - Ložnica: Delo
  R3-700, Oplotnica - Slovenska Bistrica, pri Spodnji Ložnici, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestne gradnje mostu, do 27. 9. 2024.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, pri Fužinah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacije zidov in brežin po Ujmi 2023, do 6. 7. 2024.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Jesenice - priključek Jesenice vzhod v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 31. 7. 2024.
 • R2-427, Latkova vas - Trbovlje: Delo
  R2-427, Latkova vas - Trbovlje, v Preboldu, oviran promet, sanacija vozišča in popravil na objektu, do 1. 7. 2024.
 • RT-940, Pregarje - Harije: Delo
  RT-940, Pregarje - Harije, v Harijah, popolna zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 31. 7. 2024. Obvoz: po cestah Harije - Podgrad - Obrov - Huje - Pregarje.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo
  R1-230, Križevci - Ljutomer, Šalinci, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka Šalinci, do 11. 7. 2024.
 • RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo
  RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, Podlom - Kranjski Rak, popolna zapora, obnova cestišča, do 30. 8. 2024, vsak teden od ponedeljka od 7. ure do petka do 15. ure. Obvoz: po cesti Podlom–Gornji Grad–Radmirje–Ljubno ob Savinji–Luče–Podvolovljek in obratno.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, predor Šentvid - priključek Ljubljana Brdo v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, uvoz Ljubljana Šentvid, Celovška cesta v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
 • R1-207, Črni Vrh - Col: Delo
  R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, v Črnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
 • G2-102, Želin - Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Plužnjah, izmenično enosmerni promet, podiranje podpornega zidu.
 • G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Jeličnem Vrhu, izmenično enosmerni promet, usad vozišča in bankine.
 • R2-409, Matavun - Kozina: Delo
  R2-409, Kozina - Divača, v Kozini, Obvozna cesta, oviran promet, izvedba nove vzhodne obvoznice, do 29. 6. 2024.
 • R3-614, Štanjel - Manče: Delo
  R3-614, Štanjel - Manče, v Mančah, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 27. 7. 2024.
 • R3-754, Planina - Unec: Delo
  R3-754, Planina - Unec, pri Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture.
 • H7 , meja z Madžarsko - Dolga vas: Delo
  H7, meja z Madžarsko - Dolga vas, prehod Dolga vas - razcep Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • A5 , Maribor - Pince: Delo
  A5, Maribor - Pince, priključek Turnišče - razcep Dolga vas v smeri Lendave, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, pri odcepu za smučišče Jurgovo, izmenično enosmerni promet, novogradnja mostu, do 31. 10. 2024. Promet poteka po začasni deviaciji ob gradbišču.
 • R3-738, Tržošče - Hotemež: Ovire
  R3-738, Tržišče - Hotemež, pri Šentjanžu, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, Stoperce - Grdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 24. 12. 2024.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.
 • R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo: Delo
  R2-403, Podbrdo - Petrovo Brdo, pri Podbrdu, izmenično enosmerni promet, gradnja mostu in propustov, do 30. 9. 2024.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, pri Radehovi, izmenično enosmerni promet, gradnja Slovenskogoriških kolesarskih poti, do 12. 8. 2024.
 • R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo
  R2-409, Postojna - Planina, v Planini, izmenično enosmerni promet, izgradnja komunalne infrastrukture, do 22. 10. 2024.
 • RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo
  RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje, Tatre - Pregarje, Rjavče - Pregarje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda in sanacija vozišča, do 30. 6. 2024.
 • R2-425, Šentvid - Šoštanj: Delo
  R2-425, Šentvid - Šoštanj, pri Zavodnju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, na dveh odsekih, do 27. 9. 2024.
 • R1-224, Hrastnik - Most Čez Savo: Delo
  R1-224, Hrastnik - Most čez Savo, v Hrastniku, popolna zapora, promet poteka ob gradbišču, obnova cestišča, do 22. 10. 2024. Obvoz: po deviaciji.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Ovire
  R1-207, Col - Ajdovščina, pri Colu, izmenično enosmerni promet, zdrs zemeljske brežine.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, pri Prevaljah, izmenično enosmerni promet, popravilo poškodovanega cestišča.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo
  G2-112, Ravne - Dravograd, pri Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, pri Lenartu, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožišča v sklopu obvoznice Lenart, do 15. 7. 2024.
 • R3-694, Velenje - Dobrteša Vas: Ovire
  R3-694, Velenje - Dobrteša vas, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), miniranje v kamnolomu Andraž nad Polzelo. Zapore so od ponedeljka do petka med 8:30 in 14. uro.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, izgradnje hodnika za pešce, do 4. 12. 2024.
 • R2-431, Gornji Dolič - Stranice: Delo
  R2-431, Mislinja - Vitanje, Gornji Dolič - Spodnji Dolič, izmenično enosmerni promet, udor vozišča na dveh odsekih, sanacija.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, obnove pločnika, podpornega zidu in komunalne infrastrukture, od 22. do 5. ure bodo občasne 10 minutne popolne zapore.
 • G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo
  G2-107, Šentjur - Mestinje, v naselju Belo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča in ureditev kolesarske povezave, do 4. 10. 2024.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo
  R1-219, Poljčane - Podplat, v Podplatu pri bencinskem servisu proti Poljčanam, oviran promet, rekonstrukcije ceste z umestitvijo kolesarske povezave, do 30. 6. 2024.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travi, izmenično enosmerni promet, zdrs brežine, do 31. 12. 2024.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Ovire
  R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, železniški podvoz, omejitev višine - 3,70 m.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, v Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu in ureditev križišča, do 31. 7. 2024.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024.
 • NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: Delo
  R3-690, Zg. Leskovec - MP Zgornji Leskovec, v Mali Varnici, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin. Na več odsekih.
 • R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič): Delo
  R3-638, Begunje - Bistrica (Tržič), Zadnja vas - Paloviče, izmenično enosmerni promet, nevarnost plazov.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • R3-709, Maribor (Malečnik) - Pernica: Ovire
  R3-709, Maribor (Pobrežje) - Pernica, v Malečniku, izmenično enosmerni promet, plazenje ceste na več odsekih.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, pri Konjskem vrhu, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo
  R3 - 704, Ribnica - Brezno, na mostu pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, ureditev kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.
 • R3-705, Ruše - Puščava: Delo
  R3-705, Ruše - Puščava, pri Fali, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 30. 10. 2024. Prepoved za tovorna vozila nad 3.5 t.
 • R2-433, Lenart - Trate: Delo
  R2-433, Lenart - Trate, Trate - Zgornja Ščavnica, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R2-402, Gonjače - Dobrovo: Delo
  R2-402, Gonjače - Dobrovo, na Dobrovem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 26. 10. 2024.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, v Rogatcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 6. 2024.
 • R3-704, Ribnica - Brezno: Delo
  R3 - 704, Ribnica - Brezno, Janževski Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, ureditve SN kabelskih izvodov, do 30. 6. 2024.
 • RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo
  RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča na več odsekih.
 • LC-468080, Lukovica - Vnanje Gorice: Delo
  Brezovica, LC Lukovica - Vnanje Gorice (Pot na Plešivico), popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
 • LC--323058, Za grabnom: Delo
  Za grabnom, popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
 • LC--702347, Za grabnom: Delo
  Brezovica, Za grabnom - Pot na Plešivico, popolna zapora, zaradi izgradnje avtocestnega priključka, do 25. 1. 2025.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, most čez Dravo pri Borlu, izmenično enosmerni promet, obnova mostu, do 11. 10. 2024.
 • A5 , Maribor - Pince: Ovire
  A5, Maribor - Pince, prehod Pince - priključek Pince v smeri Lendave, nadzor prometa, promet preusmerjen skozi počivališče.
 • A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo
  A3, Fernetiči - razcep Gabrk, prehod Fernetiči v smeri Fernetičev, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Stara Vrhnika - Velika Ligonja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 30. 6. 2024. Dela potekajo na dveh odsekih.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Trnovem ob Soči, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, pri Raduhi, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča po nezgodi. Dela so na več odsekih.
 • R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj: Ovire
  R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, pri Spodnjem Dupleku, izmenično enosmerni promet, posedek bankine - plazenje.
 • G1-6, Prem - Ilirska Bistrica: Ovire
  G1-6, Pivka - Ilirska Bistrica, pri Gornji Bitnji, izmenično enosmerni promet, drsno vozišče.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo
  R2-403, Kneža - Podbrdo, v Grahovem ob Bači, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Grahovo.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, izmenično enosmerni promet, ureditve zalednih grap plazu in sanacije ceste po Ujmi 2023, do 29. 11. 2024.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri Zgornjem Slemenu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Ovire
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, izmenično enosmerni promet, poškodovano cestišče.
 • R1-206, Ruska cesta (Erika - Vršič): Ovire
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 45 minut), promet poteka po začasnem mostu, med 8. in 16. uro.
 • RT-926, Koprivna - Črna: Ovire
  RT-926, Solčava - Črna na Koroškem, oviran promet, na več odsekih, zaradi odprave posledic poplav in plazov in poškodovanega cestišča.
 • R2-425, Poljana - Šentvid: Delo
  R2-425, Poljana - Šentvid, Poljana - Črna na Koroškem, izmenično enosmerni promet, na več odsekih, popravilo vozišča in odstranjevanje plazov po poplavah.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, v Boštanju, oviran promet, rekonstrukcije mostu čez Savo.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), izmenično enosmerni promet, sanacija plazu.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, v Postojni, na Tržaški cesti, oviran promet, nadomestna gradnja mostu, do 31. 10. 2024.
 • LC-012020, Bled - Bodešče - Lancovo: Ovire
  Bled - Bodešče - Lancovo, most čez Savo Bohinjko, popolna zapora, sanacija plazu (ujma2023).
 • LC-012020, Bled - Bodešče - Lancovo: Ovire
  Bled - Bodešče - Lancovo, Bodešče pri hišni številki 23a, popolna zapora, zemeljski plaz (ujma2023).
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Tovornjaki
  RT-930, Pesek - Oplotnica, Cezlak - Oplotnica, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone, poškodovano vozišče.
 • RT-905, Krnica - Mrzli Studenec: Delo
  RT-905, Krnica - Mrzli studenec, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča - plaz, do 4. 9. 2024.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Podvelki, izmenično enosmerni promet, urejanje brežin, do 7. 7. 2024.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), Dobrova - Polhov Gradec, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Ovire
  G2-112, Ravne - Dravograd, izmenično enosmerni promet, zapore na več odsekih zaradi poškodovanega cestišča ter odstranjevanja posledic poplav in plazov.
 • R2-434, Radlje - Radeljski Prelaz: Delo
  R2-434, Radlje - Radeljski prelaz, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča in sanacija plazu, do 5. 11. 2024.
 • LC-122010, Hrastnik - Radeče: Ovire
  LC, Podkraj - Radeče, desni breg Save, popolna zapora, plaz (ujma2023).
 • G1-4, Otiški Vrh - Slovenj Gradec: Ovire
  G1-4, Otiški Vrh - Sl. Gradec, v Otiškem vrhu, most čez Mislinjo, oviran promet, spremenjen prometni režim (ujma2023).
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, izmenično enosmerni promet, izgradnje obvoznice Tolmin, do 15. 7. 2024.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, izmenično enosmerni promet, izvedbe nove cestne povezave, do 12. 1. 2025.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Ovire
  RT-933, Breg - Jurklošter, pri Razborju, oviran promet, udor brežine.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Bistri, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe ukrepov za dvoživke.
 • H6 , Koper - Izola: Ovire
  H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora, zaradi poletnih prometnih tokov promet preusmerjen preko krožišča.
 • LZ-212540, Ižanska C.: Delo
  Ljubljana, Ižanska cesta, med križiščema Hladnikovo/Jurčkovo cesto in Peruzzijevo ulico, popolna zapora, ureditev pločnikov in kolesarskih stez v sklopu rekonstrukcije Ižanske ceste. Obvoz: Peruzzijeva ulica in Jurčkova cesta.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Ovire
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz, na dveh odsekih.
 • R3-708, Zgornja Kungota - Plač (Mejni Prehod): Delo
  R3-708, Zg. Kungota - Plač, oviran promet, prepovedano za vozila nad 7,5t (ujma2023).
 • NK-690, Tržec - Zgornji Leskovec: Ovire
  R3-690, Videm pri Ptuju - Zg. Leskovec, izmenično enosmerni promet, zemeljski plaz. Na več odsekih.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, v Kisovcu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 22. 7. 2024.
 • R1-214, Stari Log - Dvor: Delo
  R1-214, Kočevje - Žužemberk, pri Jami pri Dvoru, izmenično enosmerni promet, gradnje cestnega priključka, do 1. 7. 2024.
 • R1-209, Bled - Soteska: Delo
  R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, na Cesti svobode, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske steze.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, na Bledu, Ljubljanska cesta, oviran promet, gradnja južne razbremenilne ceste Bled, do 31. 12. 2024.
 • R3-688, Poljčane - Majšperk: Ovire
  R3-688, Poljčane - Majšperk, pri Novakah, oviran promet, pontonski most, promet čez most poteka enosmerno.
 • R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: Delo
  R3-615, Volčja Draga - Miren, Bilje - Bukovica, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, izmenično enosmerni promet, sanacije brežin in izgradnje galerije Šklendrovec, do 29. 6. 2024. Možne so občasne, kratkotrajne popolne zapore.
 • G2-107, Mestinje - Podplat: Delo
  G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • R1-204, Štanjel - Dutovlje: Delo
  R1-204, Štanjel - Dutovlje, v Dutovljah, izmenično enosmerni promet, ureditev cestišča, do 10. 10. 2024.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Podplat - Tekačevo, pri Kamni Gorici in pri Tekačevem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze na dveh odsekih.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, v Hraščah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 29. 6. 2024.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do sredine julija 2024.
 • R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: Delo
  R2-436, Počehova - Zgornja Kungota, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2024. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
 • R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire
  R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal (ujma2023).
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 15. 7. 2024. Možne kratkotrajne popolne zapore do 15. minut.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacija zidov in obnova ceste, do 28. 6. 2024.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave, do 30. 6. 2024.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 28. 9. 2024, več polovičnih zapor. Občasne popolne zapore med tednom: 9.00-10.00, 11.00-12.00,13.00-15.00 (po 15. minut), ob sobotah 10.00-15.00 (po 15 minut).
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 28. 6. 2024.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 28. 6. 2024.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov. Popolne zapore med 7. in 17. uro.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, promet poteka po nadomestnem mostu, do 9. 8. 2024.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.