Razmere na cestah

 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, predor Vodole - razcep Dragučova v smeri Dragučove, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • R3-705, Ruše - Puščava: Delo
  R3-705, Ruše - Puščava, pri Smolniku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, vzdrževalna dela, do 15:00.
 • G2-103, Ušnik - Plave: Delo
  G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Doblarju, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo varnoste ograje, do 13:00.
 • R2-439, Dobrovnik - Renkovci: Delo
  R2-439, Dobrovnik - Renkovci, v Dobrovniku, izmenično enosmerni promet, popravilo bankin, do 15:00.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Fram - priključek Sl. Bistrica jug v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • G2-112, Ravne - Dravograd: Delo
  G2-112, Ravne - Dravograd, pri Tolstem Vrhu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Jesenice vzhod - priključek Jesenice zahod v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprt vozni pas.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, predor Mali Vrh - predor Debeli hrib v smeri Ljubljane, dela, zaprt odstavni pas.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, predor Cenkova v smeri Maribora, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Šentvid v smeri Jesenic, dela, zaprt počasni pas, zaprt zaviralni pas na Celovško cesto.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, priključek Sl. Bistrica sever - priključek Fram v smeri Maribora, dela, oviran promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, izvoz Ljubljana Šentvid iz smeri Kosez, dela, popolna zapora.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Dramlje - priključek Celje center v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • H6 , Izola - Koper: Delo
  H6, Izola - Koper, izvoz Semedela v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo bankin, do 15:00.
 • R1-225, Soteska - Šentrupert: Delo
  R1-225, Soteska - Šentrupert, pri Preserjah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, krpanje udarnih jam, do 12:00.
 • R1-219, Poljčane - Podplat: Delo
  R1-219, Poljčane - Podplat, Beli Potok pri Lembergu - Brezje pri Podplatu, dela, izmenično enosmerni promet, pomična zapora.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Vreme
  H4, Nova Gorica - Razdrto, priključek Ajdovščina - razcep Nanos, burja, prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Vreme
  H4, Razdrto - Nova Gorica, razcep Nanos - priključek Ajdovščina, burja, prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Rogaška Slatina - Rogatec, pri Rogatcu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • G2-107, Podplat - Rogatec: Delo
  G2-107, Podplat - Rogatec, v Podplatu, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava - priključek Fram v smeri Maribora, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, v Sevnici, Glavni trg, izmenično enosmerni promet, gradnje kanalizacijskega omrežja, do 7. 12. 2022.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Lomanošah, izmenično enosmerni promet, gradnja cestne razsvetljave, do 2. 12. 2022.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo
  R2-406, Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 5. 12. 2022.
 • R3-717, Cankova - Gerlinci: Delo
  R3-717, Cankova - Gerlinci, v Gerlincih, popolna zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 1. 12. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, popolna zapora, obnova cestišča, do 1. 12. 2022. Obvoz: Vanča vas - Tišina - Petanci - Sodišinci - Gederovci.
 • R2-418, Škocjan - Dobruška Vas: Delo
  R2-418, Škocjan - Dobruška vas, v Dobruški vasi, oviran promet, zaprt zavijalni pas, dela na avtocesti.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, uvoz Dobruška vas v smeri Ljubljane, dela, popolna zapora.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, izvoz Dobruška vas iz smeri Obrežja, Hrvaške, dela, popolna zapora.
 • R3-609, Predmeja - Lokve: Vreme
  R3-609, Predmeja - Lokve, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R1-206, Vršič - Trenta: Vreme
  R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Bovec, prelaz Vršič, sneg, prevozen samo za osebna vozila z zimsko opremo, zimske razmere.
 • RT-933, Breg - Jurklošter: Delo
  RT-933, Breg - Jurklošter, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, popravilo vozišča, do 1. 12. 2022.
 • R2-440, Petanjci - Gederovci: Delo
  R2-440, Petanjci - Gederovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje vodovodnega omrežja, do 28. 2. 2023.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, pri Spodnjih Žerjavcih, izmenično enosmerni promet, sanacije plazu Žerjavci, do 28. 4. 2023.
 • R3-613, Ajševica - Nova Gorica: Delo
  R3-613, Ajševica - Nova Gorica, v Kromberku, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnje plinovoda, do 22. 12. 2022.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Gornjih Petrovcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, preplastitve vozišča, do 20. 12. 2022.
 • R3-645, Zadvor - Šmartno Pri Litiji: Delo
  R3-645, Zadvor - Šmartno pri Litiji, v Šmartnem pri Litiji, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe enostranske zožitve v "križišču vrtec", do 20. 12. 2022.
 • G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, postavitve dodatnih elementov za zaščito motoristov, do 20. 1. 2023, od 7. do 17. ure.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, v Novem mestu, Topliška cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste in gradnje pločnika, do 31. 1. 2023.
 • RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Vreme
  RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Bled - Lesce, v Lescah pri odcepu za Šobec, oviran promet, gradnja krožnega križišča Šobec, do 10. 2. 2023. Zaprta je kolesarska povezava.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, dela, izmenično enosmerni promet, do 31. 12. 2022, med 7:30 in 17. uro, nedelje je cesta normalno prevozna.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, priključek Brezovica - priključek Vrhnika v smeri Kopra, dela, oviran promet.
 • R1-208, Kortine - Gračišče: Delo
  R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, sanacija plazov Kubed, do 26. 5. 2023.
 • R2-431, Gornji Dolič - Stranice: Delo
  R2-431, Vitanje - Stranice, pri Gornjem Doliču, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Trgu, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 23. 2. 2023.
 • RT-902, Strmec - Mangart: Vreme
  RT-902, Strmec - Mangart, cesta na Mangart, popolna zapora v zimskem času.
 • A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Delo
  A1, Šentilj - Maribor, počivališče Dobrenje - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • RT-908, Mojstrana - Vrata: Vreme
  RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • R2-443, Beltinci - Črešnovci: Delo
  G1-3, Beltinci - Črenšovci, v Beltincih, na Panonski ulici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izvedbe fasade objekta, do 7. 12. 2022.
 • G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcije vozišča, do 7. 12. 2022.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, v Sevnici, na Hermanovi cesti, izmenično enosmerni promet, ureditev priključka na lokalno cesto, do 31. 12. 2022.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Zali, izmenično enosmerni promet, izvedba geoloških vrtin, do 2. 12. 2022.
 • NK-999990, Krško - Drnovo: Delo
  G1-5, Krško - Drnovo, v Krškem Cesta krških žrtev, popolna zapora, ureditev ceste, do 4. 12. 2022, do 17. ure. Obvoz: po krški obvoznici.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, na Ratežu, izmenično enosmerni promet, izgradnja cestne razsvetljave, do 16. 12. 2022.
 • R1-215, Trebnje - Mokronog: Delo
  R1-215, Trebnje - Mokronog, v Mirni na Glavni cesti, oviran promet, izgradnja dela obvoznice Mirna, do 5. 12. 2022.
 • R2-446, Sežana - Divača: Delo
  R2-446, Sežana - Divača, v Divači, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in hodnika za pešce, do 15. 12. 2022.
 • R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: Delo
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Zgornji Ročici, popolna zapora, sanacija plazu, do 2. 8. 2023. Obvoz: Žice - Dražen Vrh - Zgornja Ščavnica - Sv. Ana - Zgornja Ročica.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Delo
  R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 20. 12. 2022.
 • R2-402, Solkan (Most Čez Sočo) - Gonjače: Delo
  R2-402, Solkan - Gonjače, pri Humu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve krožišča in obvoznice Kojsko, do 22. 12. 2022.
 • R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto: Delo
  R3-664, Gaber - Uršna Sela - Novo mesto, pri Birčni vasi, oviran promet, rekonstrukcije ceste in izgradnje hodnika za pešce.
 • R3-675, Mokrice - Obrežje - Slovenska Vas: Delo
  R3-675, Obrežje - Slovenska vas, izmenično enosmerni promet, izgradnja hodnika za pešce, do 30. 12. 2022.
 • R3-742, Podpeč - Brezovica: Delo
  R3-742, Brezovica - Podpeč, v Notranjih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadgradnja železniške proge (nadvoz Notranje Gorice), do 15. 2. 2023.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Izgorju, oviran promet, elementar.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Tolminu, Ulica padlih borcev, popolna zapora, izgradnje obvoznice Tolmin, do 24. 12. 2022. Obvoz: po lokalni cesti Na logu in Trg tigrovcev.
 • A5 , Maribor - Pince: Ovire
  A5, Maribor - Pince, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, zaprto počivališče.
 • R3-673, Drnovo - Križaj: Delo
  R3-673, Drnovo - Križaj, pri Pristavi pri Leskovcu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 4. 2023.
 • R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Vuzmetincih, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 9. 12. 2022.
 • R3-726, Stročja Vas - Pavlovci: Delo
  R3-726, Stročja vas - Pavlovci, pri Pavlovcih, izmenično enosmerni promet, sanacija območja plazenja, do 9. 12. 2022.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, pri Hraščah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 29. 4. 2023.
 • R3-614, Štanjel - Manče: Delo
  R3-614, Štanjel - Manče, v Kobdilju, izmenično enosmerni promet, zamenjava kritine na objektu, do 10. 12. 2022.
 • G2-102, Spodnja Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 22. 12. 2022. Med 8.30 in 17. uro so možne občasne, do 15 minutne popolne zapore.
 • R3-614, Vrtojba - Gornji Miren: Delo
  R3-614, Vrtojba - Gornji Miren, v Vrtojbi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 28. 2. 2023.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Lipce v smeri Karavank, Avstrije, dela, zaprto počivališče.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, pri Kobaridu, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 23. 1. 2023. Obvoz: za vsa vozila preko mejnih prehodov Predel, Učja in Robič. Za osebna vozila, kombije, krajše avtobuse in krajša tovorna vozila (največ triosni kamioni) bo zagotovljen obvoz pod posebnim režimom (pod polovično zaporo s semaforjem) po lokalni obvozni cesti od Industrijske cone Kobarid, Napoleonovega mostu mimo kampa Lazar do Trnovega ob Soči in obratno. V času popolne zapore bodo na vsakih 14 dni vmesne, 3 dnevne prekinitve, promet bo potekal izmenično enosmerno (datumi delnih zapor v priloženem linku).
 • R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo
  R3-749, Jurovski Dol - Lenart, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 31. 7. 2023.
 • R1-235, Petanjci - Ms (Gaj): Delo
  R1-235, Petanjci - Murska Sobota (Gaj), v Petanjcih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja vodovodnega omrežja, do 17. 12. 2022.
 • RT-914, Postojna - Rakov Škocjan: Delo
  RT-914, Postojna - Rakov Škocjan - Unec, pri Ravbarkomandi, popolna zapora, gradnje nadvoza čez železnico, do 14. 8. 2023. Obvoz: Ravbarkomanda – Planina – Unec in obratno.
 • R2-425, Pesje - Velenje: Delo
  R2-425, Šoštanj - Velenje, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, sanacije kanalizacijskega in vodovodnega sistema, do 0:00.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Ovire
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Povodje v smeri Ljubljane, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Zima v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Polskava v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A4-E59, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor: Delo
  A4, MP Gruškovje (Hrvaška) - Maribor, prehod Gruškovje - predor Log v smeri Maribora, dela, oviran promet, preureditev parkirnih prostorov za prodajo vinjet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Ovire
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, zaprto počivališče.
 • R3-716, Lemerje - Grad: Delo
  R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, most čez Bodonski Potok, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 6. 2. 2023.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, priključek Lesce - galerija Moste v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po enem pasu.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, izvoz Brezje iz smeri Karavank, Avstrije, dela, popolna zapora.
 • R1-231, Razkrižje - Stročja Vas: Delo
  R1-231, Razkrižje - Stročja vas, pri Veščici, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez Ščavnico, do 8. 6. 2023.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, galerija Moste - viadukt Peračica v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem pasu.
 • R3-745, Janežovci - Dolge Njive: Delo
  R3-745, Janežovci - Dolge Njive, Janežovci - Jiršovci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnje avtobusnih postajališč, do 11. 7. 2023.
 • R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Delo
  R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, Dečja vas pri Zagradcu - Ambrus, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 24. 2. 2023.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova iz Šentlja proti Lendavi, dela, zaprt vozni pas.
 • A5 , Maribor - Pince: Delo
  A5, Maribor - Pince, razcep Dragučova v smeri Murske Sobote, dela, zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - krožišče Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, zaprt prehitevalni pas, promet preusmerjen na drugo polovico AC dvosmerno.
 • R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo
  R3-646, Grosuplje - Šmarje Sap, v Grosuplju, na Adamičevi cesti, oviran promet, gradnja pločnika/kolesarske steze, do 15. 12. 2022.
 • R2-413, Zbilje - Vodice: Delo
  R2-413, Zbilje - Vodice, pri avtocestnem priključku Vodice, dela, izmenično enosmerni promet.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, viadukt Peračica - priključek Lesce v smeri Karavank, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-744, Štore - Svetina - Laško: Delo
  R3-744, Štore - Svetina - Laško, v Štorah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 0:00.
 • R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje (Pluska): Delo
  R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, Čatež - Trnje, oviran promet, preplastitev vozišča.
 • R3-644, Ljubljana (Šmartinska cesta) - Šentjakob: Delo
  R3-644, Ljubljana (Šmartinska) - Šentjakob, na Šmartinski cesti v križišču s cesto Trbeže, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste (gradnja krožišča), do 28. 2. 2023.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Volčji Dragi, popolna zapora, rekonstrukcija nadvoza čez železnico, do 20. 2. 2023. Obvoz: po vzporednih cestah skozi Volčjo Drago.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Miklavž - Hajdina, Miklavž - Rošnja, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, dograditev kabelske kanalizacije, do 31. 12. 2022.
 • A5 , Pince - Maribor: Delo
  A5, Pince - Maribor, priključek Pernica - razcep Dragučova v smeri Maribora, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • R3-613, Ajševica - Nova Gorica: Delo
  R3-613, Ajševica - Nova Gorica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožnega križišča.
 • A5 , Maribor - Pince: Delo
  A5, Maribor - Pince, razcep Dragučova - priključek Pernica v smeri Murske Sobote, dela, oviran promet, promet poteka dvosmerno po drugi polovici AC.
 • R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo
  G1-3, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu čez vodotok Velka, do 25. 4. 2023.
 • G2-104, Mengeš (Slovenska cesta): Delo
  G2-104, Mengeš - Trzin - Črnuče, v Mengšu Slovenska cesta, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, obnova vodovoda in kanalizacije, do 20. 4. 2023.
 • R1-208, Kortine - Gračišče: Delo
  R1-208, Kortine - Gračišče, pri Kubedu, popolna zapora, sanacija plazov, do 26. 5. 2023. Obvoz: je urejen prek lokalne ceste Kubed - Sv. Anton in državne ceste Bertoki - Gračišče.
 • R1-203, Predel - Bovec: Delo
  R1-203, Predel - Bovec, pri odcepu za Bavšico, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 19. 12. 2022.
 • R1-225, Črnivec - Radmirje: Ovire
  R1-225, Črnivec - Radmirje, Podlom - Črni Kot, popolna zapora, udor cestišča. Obvoz: za osebna vozila na relaciji Črnivec - Podlom - Kranjski Rak - Luče - Radmirje - Gornji Grad in obratno.
 • LC-024020, Boršt - Boršt: Ovire
  LC, Boršt, most čez Krko, popolna zapora, poškodovan most zaradi poplav.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), v Pacinju, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave in komunalne kanalizacije, do 30. 12. 2022.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, Ulica Štefana Kovača, izmenično enosmerni promet, sanacije fasade in strehe objekta, do 15. 12. 2022.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, priključek Kozina - priključek Divača v smeri Ljubljane, dela, zaprt prehitevalni pas, do 30. 11. 2022.
 • G1-11, Koper - Dragonja: Delo
  G1-11, Koper - Dragonja, pred mejnim prehodom Dragonja, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez Dragonjo, do 18. 1. 2023.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, Rače-Fram, izmenično enosmerni promet, gradnja cestnega priključka z levo zavijalnim pasom, do 15. 12. 2022.
 • R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: Delo
  R1-210, Zg. Jezersko - Preddvor, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zaščita pred padajočim kamenjem, do 30. 12. 2022.
 • R2-436, Počehova - Zgornja Kungota: Delo
  R2-436, Počehova - Zg. Kungota, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 9. 2023. Na odseku je več delovnih zapor na različnih mestih.
 • R3-730, Žice - Sveta Ana - Zgornja Ščavnica: Delo
  R3-730, Žice - Sv. Ana - Zg. Ščavnica, pri Žicah, izmenično enosmerni promet, obnova ceste in gradnja kolesarske povezave, do 30. 3. 2023.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo
  R2-403, Češnjica - Škofja Loka, pri Dolenji vasi, izmenično enosmerni promet, gradnje kolesarske povezave.
 • RT-919, Žuniči - Vinica: Delo
  RT-919, Žuniči - Vinica, Preloka - Balkovci, popolna zapora, obnova vozišča, do 2. 12. 2022. Obvoz: Žuniči–Dolenjci–Črnomelj–Vinica in obratno.
 • R2-408, Logatec - Žiri: Delo
  R2-408, Logatec - Žiri, pri Žireh, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 7. 12. 2022.
 • R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo
  R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Šalovcih, izmenično enosmerni promet, obnova ceste, do 1. 12. 2022.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Šempeter v smeri Vrtojbe, Italije, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Delo
  H4, Nova Gorica - Razdrto, prehod Vrtojba - priključek Šempeter v smeri Razdrtega, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • R3-696, Velenje - Škale: Delo
  R3-696, Velenje - Škale, v Velenju, na Kidričevi cesti, oviran promet, izvedba gradbiščnega priključka, do 30. 9. 2023.
 • R3-605, Kambreško - Kuščarji - Livek: Delo
  R3-605, Kambreško - Livek, v Liveku, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 14. 12. 2022.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, priključek Divača - priključek Kozina v smeri Kopra, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, do 30. 11. 2022.
 • R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Delo
  R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine, v Ilirski Bistrici, na Podgrajski ulici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije, do 6. 1. 2023.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, oviran promet, obnova cestišča, do 9. 12. 2022.
 • R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica: Ovire
  R3-656, (Dragarji) Zgornji Čačič - Osilnica, pri Podvrhu, izmenično enosmerni promet, plazenje tal, do 19. 9. 2023.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Šulincih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 1. 12. 2022.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, na Vrhniki, izmenično enosmerni promet, gradnja krožišča, do 20. 12. 2022.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, pri Vodicah, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice, do 23. 3. 2023.
 • R2-409, Postojna - Razdrto: Delo
  R2-409, Postojna - Razdrto, Postojna - Hrašče, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze.
 • R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice: Delo
  R3-639, Ljubljana (Šentvid) - Vodice, Tacen, Cesta vstaje, dela, popolna zapora, do 22. 12. 2022. Obvoz: za vsa vozila tudi za vozila brez vinjete po A2, Ljubljana - Kranj, med Brodom in Šmartnim v obe smeri.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Segovci - Lutverci, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske steze, do 16. 5. 2023.
 • R2-447, Šentrupert - Ločica: Delo
  R2-447, Šentrupert - Ločica, v Brodeh pri AC priključku Vransko, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu čez reko Bolska, do 23. 1. 2023.
 • R3-656, Kočevska Reka - Borovec: Delo
  R3-656, Kočevska Reka - Borovec, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča in izvedba kamnitih zložb, do 13. 4. 2023. Dela potekajo na več odsekih hkrati.
 • R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo
  R2-419, Šentjernej - Novo mesto, Petelinjek - Mali Slatnik, izmenično enosmerni promet, izgradnja površin za pešce in kolesarje, do 23. 12. 2022.
 • A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo
  A2, Obrežje - Ljubljana, priključek Smednik - priključek Kronovo v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer, promet poteka po drugi polovici AC.
 • R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo
  R2-444, Selo - Nova Gorica, pri Ajševici, oviran promet, izgradnja krožnega križišča.
 • R3-695, Gorenje - Soteska: Delo
  R3-695, Gorenje - Soteska, pri Soteski, popolna zapora, gradnje kolesarske povezave Velenje - Mozirje (odsek 2.6 Šoštanj - Soteska), do 31. 12. 2022. Obvoz: Soteska - Letuš - Šmartno ob Paki - Gorenje in obratno.
 • A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo
  A2, Ljubljana - Obrežje, priključek Kronovo - priključek Smednik v smeri Obrežja, dela, promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
 • G2-112, Poljana - Ravne: Delo
  G2-112, Poljana - Ravne, na Prevaljah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
 • R3-635, Rudno - Češnjica: Delo
  R3-635, Železniki - Rudno - Kropa, v Železnikih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste.
 • R3-697, Nazarje - Gornji Grad: Delo
  R3-697, Nazarje - Gornji Grad, pri Nazarjah, izmenično enosmerni promet, ureditve križišča pri OŠ Nazarje, do 25. 1. 2023.
 • R1-219, Bistrica - Bizeljsko: Delo
  R1-219, Bistrica - Bizeljsko, Bistrica - Bizeljska vas, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedbe hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, do 22. 12. 2022.
 • R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo
  R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, oviran promet, gradnje kolesarske povezave, do 6. 12. 2022.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo
  R2-426, Pesje - Gorenje, pri Gorenju, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
 • R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo
  R3-721, Petrovci - Kuzma, v Ženavljah, izmenično enosmerni promet, popravilo vozišča, do 1. 12. 2022.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), Ptuj, Cesta 8. avgusta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 7. 12. 2022.
 • R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo
  R2-438, Trate - Gornja Radgona, Žiberci - Črnci, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditev ceste in gradnja kolesarske povezave, do 22. 6. 2023.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo
  R1-211, Ljubljana - Medvode, pri Stanežičah, promet poteka ob gradbišču, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 27. 12. 2022.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Hribu, popolna zapora, rekonstrukcija vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov, do 28. 3. 2023. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
 • R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: Delo
  R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnje krožnega križišča, do 7. 4. 2023.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Delo
  R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 20. 12. 2022.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez kanal pri HE Formin, do 22. 12. 2022.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 11. 12. 2022.
 • R1-203, Bovec (Obvoznica) - Žaga: Delo
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, oviran promet, ureditve državne kolesarske povezave, do 5. 12. 2022.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Vrhnika - Horjul, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 24. 12. 2022. Dela potekajo na dveh odsekih.
 • R3-658, Stari Trg - Brezovica: Delo
  R3-658, Stari trg - Brezovica, Deskova vas - Predgrad, popolna zapora, sanacija vozišča, do 21. 12. 2022. Obvoz: Iz smeri Brezovice: po državnih cestah na relaciji Brezovica - Kanižarica, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg in obratno. Za lokalni promet (osebna vozila, vozila na nujni vožnji, manjše avtobuse in traktorje) bo možen obvoz po lokalni cesti Predgrad - Dol, Kot - Grgelj in nato po državni cesti Stari trg - Kot in obratno.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, izmenično enosmerni promet, gradnje krožišča, gradnja kolesarske steze, do 31. 5. 2023.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, med AC priključkom in Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, kanalizacija, do 31. 12. 2022.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestne gradnje mostu, do 28. 4. 2023.
 • LC--297034, Šujica: Delo
  Šujica - Stranska vas, od regionalne ceste do križišča za Stransko vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
 • LC-213050, Podutik - Dobrova: Delo
  LC Podutik - Stranska vas - Dobrova, popolna zapora, gradnja kanalizacije in vodovoda, do 24. 12. 2022. Obvoz: možen po cesti Ljubljana (Dolgi most) - Ljubljanica.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, izmenično enosmerni promet, ureditev krožnega križišča, do 24. 12. 2022.
 • R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo
  R3-647, Grosuplje - Mlačevo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, gradnje kolesarske poti in pločnika, do 31. 12. 2022.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Vreme
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, popolna zapora v zimskem času, do 15. 3. 2023.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 30. 12. 2022.
 • R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: Delo
  R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi in pri podvozu pod avtocesto pri Brežicah, popolna zapora, asfaltiranje, do 2. 12. 2022. Obvoz: Brežice - Spodnja Pohanca - Krško - Malo Mraševo - Krška vas.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 12. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna, v Cerknici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Begunje pri Cerknici in ureditve brežin.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna, pri Selščku, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacije Selšček.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica, do 18. 12. 2022.
 • R3-621, Kalce - Col: Delo
  R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Delo
  R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditev križišča, do 20. 12. 2022. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo
  G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, promet poteka ob gradbišču, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 15. 7. 2023.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, Ajdovščina - Lokavec, oviran promet, obnova cestišča, do 23. 1. 2023.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 27. 2. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
 • LC--288881, Kamnogoriška cesta: Delo
  Ljubljana, Kamnogoriška cesta, med Ulico Bratov Babnik in AC nadvozom, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 12. 2022. Plešičeva ulica je prevozna.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, izmenično enosmerni promet, protipoplavne ureditve Selške Sore, II. faza, do 27. 1. 2023, več polovičnih zapor. Zaradi miniranja in odstranjevanje materiala občasne popolne zapore, ponedeljek - petek 1 urne od 9. do 10. in od 11. do 12.; 15 minutne od 13.00 do 15.00, sobota: od 10.00 do 15.00, večkrat do 15 minut.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
 • G1-4, Dravograd - Otiški Vrh: Delo
  G1-4, Otiški vrh - Dravograd, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
 • R1-227, Ravne - Kotlje: Delo
  R1-227, Ravne - Kotlje, v Ravnah na Koroškem, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave.
 • R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: Delo
  R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 6. 2023.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 29. 12. 2022.
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • R2-423, Lesično - Podsreda: Delo
  R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste in križišča Kozje.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce, do 31. 1. 2023.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo
  R3-625, Bertoki - Gračišče, pri Kubedu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste, do 10. 2. 2023.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcije ceste, do 23. 12. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 30. 5. 2023.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo
  R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 30. 11. 2022.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • LZ-212340, Od Bratislavske C.: Delo
  Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskoškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcije ceste, do 31. 1. 2023.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, oviran promet, ureditve pločnika in preplastitve ceste, do 19. 12. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 8. 2023.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča, do 31. 12. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo
  R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 23. 12. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 31. 12. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, izmenično enosmerni promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 10. 8. 2023.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • G1-2, Šikole - Hajdina: Delo
  G1-2, Slovenska Bistrica - Ptuj, pri odcepu za Cirkovce, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 16. 12. 2022.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 5. 12. 2022.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • R2-448, Priključek Trebnje Z - Trebnje: Delo
  R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: Delo
  R2-420, Brežice - Rigonce, pri Mostecu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.
 • LZ-212400, Leskoškova cesta: Delo
  Ljubljana, Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 31. 12. 2022.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Delo
  R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
 • R1-212, Cerknica - Bl. Polica: Delo
  R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in ureditve kolesarske steze, do 27. 12. 2022.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, na Zgornji Polskavi, Mariborska ulica, pri križišču s Pohorsko ulico, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 31. 5. 2023.
 • LZ-212590, Črna vas: Delo
  Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 23. 12. 2022.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 20. 4. 2023.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.