Razmere na cestah

 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, priključek Celje vzhod - počivališče Zima v smeri Maribora, dela, oviran promet.
 • H4 , Nova Gorica - Razdrto: Okvara vozila
  H4, Nova Gorica - Razdrto, predor Barnica - pokrit vkop Rebrnice 2 v smeri Razdrtega, okvara vozila, zaprt vozni pas.
 • A1-E57, Ljubljana - vzh. obvoznica: Delo
  A1, Ljubljana - vzhodna obvoznica, pred priključkom Ljubljana vzhod v smeri Zadobrove, dela, zaprt prehitevalni pas.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Okvara vozila
  A2, Karavanke - Ljubljana, priključek Lesce - počivališče Radovljica v smeri Ljubljane, okvara vozila, oviran promet.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, priključek Sl. Konjice - priključek Dramlje v smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, predor Golo Rebro - priključek Sl. Konjice v smeri Maribora, dela, zaprt vozni pas.
 • R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo
  R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Podsredi, popolna zapora, asfaltiranje, do 20. 8. 2022. Obvoz: Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Ovire
  A2, Ljubljana - Karavanke, predor Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, občasno zapiranje predora, v izogib stoječi koloni v predoru.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Zastoj
  A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije, zastoj, dolžina: 2 km.
 • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
  A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila 1-2 h pri vstopu; osebna vozila 1-2 h pri vstopu.
 • LC-999920, Alpska cesta: Delo
  LC, Lesce - Radovljica, Alpska cesta, med Ljubljansko cesto in Cesto na Lipce, popolna zapora, preplastitev vozišča, do 22. 8. 2022.
 • R1-209, Lesce - Bled: Delo
  R1-209, Lesce - Bled, v Lescah, spremenjen prometni režim na Ljubljanski cesti zaradi popolne zapore Alpske ceste, do 22. 8. 2022.
 • R1-211, Jeprca - Ljubljana (Šentvid): Delo
  R1-211, Ljubljana - Medvode, pri Stanežičah, oviran promet, nadomestne gradnje premostitvenega objekta, do 27. 12. 2022.
 • R1-230, Pušenci - Ormož: Delo
  R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, dela, popolna zapora, do 20. 8. 2022, do 6. ure. Obvoz: preko naselja Pušenci, za tovorna preko Ormoža.
 • A2 Obrežje - Brežice: Zastoj
  A2, mejni prehod Obrežje, Bregana, čakalne dobe: tovorna vozila 1 h pri vstopu; osebna vozila do 1 h pri vstopu.
 • R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: Delo
  R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec, pri Semiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, čiščenje jarkov, med 6. in 17. uro.
 • LG-211080, Šmartinska cesta: Delo
  LG-211080, Ljubljana, Šmartinska cesta, pri križišču s Središko ulico, izmenično enosmerni promet, sanacija kanalizacije, do 21. 8. 2022.
 • R1-210, Kranj - Škofja Loka: Delo
  R1-210, Kranj - Škofja Loka, pri Žabnici, oviran promet, poravilo mostu preko Žabnice.
 • R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo
  R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Travniku, popolna zapora, rekonstrukcije vozišča ter izvedbe podpornih in opornih zidov, do 28. 3. 2023. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
 • R3-645, Ljubljana (Litijska cesta) - Zadvor: Delo
  R3-645, Ljubljana (Litijska) - Zadvor, v Sostrem, na Litijski cesti, izmenično enosmerni promet, dograditev kanalizacije.
 • R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica: Delo
  R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica, v Bohinjski Bistrici, na Savski cesti, oviran promet, dela na električnem omrežju.
 • R3-644, Domžale - Duplica: Delo
  R3-644, Kamnik - Domžale, v Nožicah, na Kamniški cesti, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Zgornjem Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 16. 9. 2022.
 • R3-698, Mežica - Reht: Delo
  R3-698, Mežica - Reht, izmenično enosmerni promet, preplastitev vozišča, do 28. 9. 2022.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški Most): Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Selnici ob Dravi, izmenično enosmerni promet, ureditev začasne peš povezave, do 31. 8. 2022.
 • R1-205, Divača - Lokev - Lipica: Delo
  R1-205, Divača - Lokev - Lipica, v Lokvi, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 30. 11. 2022.
 • R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo
  R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Borovnici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in gradnja kolesarske povezave, do 18. 5. 2023.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, oviran promet, vzdrževalna dela, do 19. 8. 2022.
 • R2-428, Radmirje - Luče: Delo
  R2-428, Radmirje - Luče, pri Ljubnem ob Savinji, izmenično enosmerni promet, vzdrževalna dela, do 19. 8. 2022.
 • G2-105, Nm (Krka - Revoz): Delo
  G2-105, Novo mesto (Revoz - Krka), v Novem mestu, Levičnikova cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, zamenjava varnostih ograj, do 19. 8. 2022, dnevno med 6. in 18. uro.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022.
 • LC-490110, Prapreče - Lipa: Delo
  LC-490113, Vransko - Lipa - Šmartno, popolna zapora, sanacija plazu, do 31. 8. 2022, dnevno med 7. in 17. uro. Obvoz: urejen in označen.
 • R1-221, Trojane - Izlake: Delo
  R1-221, Izlake - Trojane, v Izlakah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez Orehovico, do 20. 12. 2022.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, pri Tolminu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Tolmin in kolesarske steze, do 16. 7. 2023.
 • LG-243860, Malečniški Most Od Čufa: Delo
  Maribor, Malečniški most, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in izvedba priključka, do 30. 9. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica - Črnivec, Pri Podlomu, izmenično enosmerni promet, izgradnja optičnega omrežja GOŠO5, do 6. 10. 2022.
 • R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo
  R2-409, Postojna - Planina, pri Planini, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obrezovanje rastlinja, do 31. 8. 2022, med 6. in 15. uro.
 • R1-204, Šempeter - Dornberk: Delo
  R1-204, Šempeter - Dornberk, v Dragi, izmenično enosmerni promet, ureditev hodnika za pešce, do 9. 11. 2022.
 • R2-415, Želodnik - Drtija: Delo
  R2-415, Moravče - Krtina, pri Selu pri Moravčah, izmenično enosmerni promet, ureditev prehoda za pešce in avtobusnega postajališča, do 30. 9. 2022.
 • R2-430, Višnja Vas - Celje: Delo
  R2-430, Celje - Vojnik, pri Arclinu, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 30. 8. 2022.
 • R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo: Delo
  R3-667, Zbure - Dolenje Kronovo, v Šmarjeti, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 3. 9. 2022.
 • R1-230, Križevci - Ljutomer: Delo
  R1-230, Križevci - Ljutomer, v Ljutomeru na Ormoški cesti, oviran promet, sanacija objekta Medgeneracijski center Ljutomer, do 31. 8. 2022.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Markovcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu čez kanal pri HE Formin, do 22. 12. 2022.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, razcep Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški, dela, promet poteka po enem pasu.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana Nove Jarše - razcep Zadobrova v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-734, Cerkvenjak - Vitomarci: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, dnevno med 7. in 17.30 uro. Obvoz: Gabrnik - Juršinci - Sv. Jurij ob Ščavnici- Cerkvenjak - Vitomarci.
 • LC-177400, Ankaranska Bonifika: Delo
  Ankaran - Koper, Železniška cesta, popolna zapora, izgradnja priključka, do 29. 9. 2022.
 • R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo
  R1-228, Spuhlja - Zavrč, pri Borlu, izmenično enosmerni promet, preplastitev ceste, do 5. 10. 2022.
 • RT-919, Vinica - Stari Trg: Delo
  RT-919, Vinica - Stari trg, v Vinici, popolna zapora, ureditev prehoda za peščce, do 31. 8. 2022. Obvoz: je urejen po državni in lokalnih cestah.
 • G1-1, Ruta - Maribor (Koroški Most): Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Vurmat - Zgornji Boč, izmenično enosmerni promet, izvedbe ukrepov pred padajočim kamenjem, do 8. 10. 2022.
 • R3-615, Volčja Draga - Gornji Miren: Delo
  R3-615, Volčja Draga - Miren, v Biljah, izmenično enosmerni promet, arhitekturno-urbane ureditve območja OŠ Bilje, do 25. 8. 2022, od 7. do 19. ure.
 • R2-426, Pesje - Gorenje: Delo
  R2-426, Pesje - Gorenje, pri Lokovici, izmenično enosmerni promet, obnova meteorne kanalizacije, do 27. 8. 2022.
 • R3-723, Šalovci - Čepinci: Delo
  R3-723, Šalovci - Čepinci, pri Markovcih, popolna zapora, obnova ceste, do 13. 11. 2022. Obvoz: urejen in označen po vzporednih cestah.
 • R3-754, Planina - Unec: Ovire
  R3-754, Unec - Planina, most čez Unico, izmenično enosmerni promet.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, na Kozjem Vrhu, izmenično enosmerni promet, izvedba ukrepov pred padajočim kamenjem, do 11. 12. 2022.
 • R1-203, Bovec (Obvoznica) - Žaga: Delo
  R1-203, Bovec (po obvoznici) - Žaga, pri Bovcu, oviran promet, ureditev državne kolesarske povezave, do 30. 10. 2022.
 • R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo
  R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, pri Horjulu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in nadomestna gradnja objektov, do 24. 12. 2022.
 • R3-752, Arclin - Ljubečna: Delo
  R3-752, Arclin - Ljubečna, na Ljubečni na Kocbekovi cesti, popolna zapora, gradnje navezovalne ceste. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • R3-658, Stari Trg - Brezovica: Delo
  R3-658, Stari trg - Brezovica, Deskova vas - Predgrad, popolna zapora, sanacija vozišča, do 10. 11. 2022. Obvoz: Iz smeri Brezovice: po državnih cestah na relaciji Brezovica - Kanižarica, Dobliče - Sv. Ana - Stari trg in obratno. Za lokalni promet (osebna vozila, vozila na nujni vožnji, manjše avtobuse in traktorje) bo možen obvoz po lokalni cesti Predgrad - Dol, Kot - Grgelj in nato po državni cesti Stari trg - Kot in obratno.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, pri Sv. Boštjanu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedbe ukrepov pred padajočim kamenjem, do 30. 8. 2022.
 • LC--256731, Pot na Dobeno: Delo
  Loka pri Mengšu, Pot na Dobeno, popolna zapora, obnova cestišča, vodovoda in kanalizacijskega omrežja, do 30. 9. 2022. Obvoz: urejen po lokalnih cestah.
 • R1-221, Izlake - Zagorje: Delo
  R1-221, Trojane - Izlake - Zagorje, pri Kisovcu, oviran promet, gradnja kolesarske steze, do 26. 8. 2022.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, na Tržaški cesti pri križišču s Cesto na Ključ, izmenično enosmerni promet, obnova primarnega vodovoda, do 22. 10. 2022.
 • RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Jurij: Delo
  RT-937, Bresternica - Gaj - Sv. Juri, pri odcepu za Šober, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 10. 10. 2022.
 • R1-211, Kranj (Labore) - Jeprca: Delo
  R1-211, Kranj - Medvode, pri Jeprci, izmenično enosmerni promet, izvedba podhodov za dvoživke, do 1. 9. 2022.
 • LG-211010, Dunajska cesta: Delo
  Ljubljana, Dunajska cesta, od Ježice proti Črnučam, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 27. 10. 2022. V času prometnih konic možni zastoji.
 • LC-390070, Šenčur - Voklo: Delo
  LC, Šenčur - Voklo, v Voklem, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 8. 2022. Obvoz: preko Prebačevega, Trboj, Vodic in Zbilj.
 • LC--297034, Šujica: Delo
  Šujica - Stranska vas, od regionalne ceste do križišča za Stransko vas, popolna zapora, rekonstrukcija ceste.
 • LC-213050, Podutik - Dobrova: Delo
  LC Podutik - Stranska vas - Dobrova, popolna zapora, gradnja kanalizacije in vodovoda, do 24. 12. 2022. Obvoz: možen po cesti Ljubljana (Dolgi most) - Ljubljanica.
 • R2-433, Senarska - Lenart: Delo
  R1-229, Senarska - Lenart, izmenično enosmerni promet, ureditev krožnega križišča, do 24. 12. 2022.
 • R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo
  R3-647, Grosuplje - Mlačevo, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, gradnja kolesarske poti in pločnika, do 15. 11. 2022.
 • R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Ovire
  R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, pri Podčepovanu, popolna zapora, zapora velja do preklica. Obvoz: možen po državnih cestah Čepovan - Most na Soči - Železniška postaja - Dolenja Trebuša.
 • R2-413, Zbilje - Vodice: Delo
  R2-413, Zbilje - Vodice, pri avtocestnem priključku Vodice, oviran promet, gradnja obvoznice, do 15. 9. 2022.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, izvoz Vodice iz smeri Ljubljane, dela, oviran promet.
 • R3-715, Murska Sobota - Skakovci: Delo
  R3-715, Murska Sobota - Skakovci, med Markišavci in Puconci, dela, popolna zapora. Obvoz: po državnih in lokalnih cestah na relaciji Markišavci – Murska Sobota – Puconci in obratno.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, priključek Ljubljana, Ind. cona Šiška - priključek Ljubljana sever v smeri Kosez, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz na Celovško cesto - priključek Ljubljana, Ind. cona Šiška v smeri Zadobrove, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana, Ind. cona Šiška v smeri Kosez, dela, popolna zapora.
 • G1-7, Obrov - Kozina: Delo
  G1-7, Kozina - Starod, v Gradišču pri Materiji, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča in ureditev ceste, do 5. 9. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Hruševem, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 10. 10. 2022.
 • G2-108, Ribče - Litija: Delo
  G2-108, Ljubljana - Litija, pri Spodnjem Hotiču, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnove vozišča, do 22. 8. 2022.
 • G1-1, Brezno - Ruta: Delo
  G1-1, Maribor - Dravograd, pri Vurmatu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedbe ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem, do 12. 10. 2022.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, izvoz Ljubljana Nove Jarše iz smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, na Brezovici pri Ljubljani, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije, do 1. 11. 2022.
 • R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: Delo
  R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, v Čatežu ob Savi, Na Griču, popolna zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2022. Obvoz: Krška vas - Malo Mraševo - Drnovo - Krško - Sp. Pohanca - Brežice in obratno. Obvoz za lokalne prebivalce, javne prevoznike in intervencijska vozila na nujni vožnji po lokalni cesti V. Malence - Čatež - čez nadvoz AC Čatež.
 • R2-410, Tržič - Kokrica: Delo
  R2-410, Tržič - Kokrica, pri Križah, izmenično enosmerni promet, novogradnja fekalne kanalizacije in ureditev ceste, do 2. 10. 2022.
 • RT-929, Hoče - Pohorska Vzpenjača: Delo
  RT-929, Hoče - Pohorska vzpenjača, izmenično enosmerni promet, ureditev pločnika Reka in prehoda za pešca Zg. Hoče, do 30. 8. 2022.
 • R2-419, Križaj - Čatež Ob Savi: Delo
  R2-419, Križaj - Čatež ob Savi, pri Krški vasi, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 8. 2022.
 • A3-E70, E61, razcep Gabrk - Fernetiči: Delo
  A3, razcep Gabrk - Fernetiči, prehod Fernetiči, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, v Podložah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske povezave, do 30. 12. 2022.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna, Begunje pri Cerknici - Cerknica, popolna zapora, izgradnje kanalizacije Begunje pri Cerknici in ureditve brežin, do 31. 8. 2022. Obvoz: za osebna in intervencijska vozila po lokalnih cestah Cerknica–Brezje–Begunje, za tovorna vozila po državni cesti Rakek–Cerknica in lokalnih cestah Rakek–Bencinski servis–Cesta v Pretržje, Begunje–Pokojišče in Begunje–Bezuljak–D. Otave.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Cerknica - Rakitna - Podpeč, v Selščah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacije Selšček, do 3. 11. 2022.
 • R2-448, Kronovo - Dolenje Kronovo: Delo
  R2-448, Kronovo - Dolenje Kronovo, v Dolenjem Kronovem, izmenično enosmerni promet, ureditev prometne infrastrukture, do 31. 8. 2022.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, v Trbovljah, Vodenska cesta, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, obnova strehe in fasade na objektih, do 31. 10. 2022.
 • R2-407, Gorenja Vas - Ljubljanica: Delo
  R2-407, Gorenja vas - Ljubljanica, v Dolgih Njivah, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 29. 10. 2022.
 • R3-632, Jelšane - Novokračine: Ovire
  R3-632, Jelšane - Novokračine, spremenjen prometni režim, dovoljeno v smeri MP Novokračine, iz smeri Novokračin proti Jelšanam je dovoljeno samo za lokalni promet, od petka od 7. ure do ponedeljka do 15. ure.
 • R3-632, Ilirska Bistrica - Novokračine: Ovire
  R3-632, Ilirska Bistrica - Zabiče - Novokračine, spremenjen prometni režim. Prepovedano za tranzitni promet proti Hrvaški. Obvezno za tranzitni promet iz MP Novokračine proti Ilirski Bistrici, od petka od 7. ure do ponedeljka do 15. ure.
 • R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo
  R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, Dolenje Brezovo, izmenično enosmerni promet, izvedba prehoda za pešce, do 30. 8. 2022.
 • R2-414, Kamnik - Ločica: Delo
  R2-414, Kamnik - Ločica, pri Ločici pri Vranskem, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, nadomestna gradnja mostu čez potok Motnišnica, do 23. 9. 2022.
 • R3-621, Kalce - Col: Delo
  R3-621, Kalce - Col, Col - Hrušica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izvedba povezave vodovodnega omrežja, do 1. 3. 2023.
 • R3-716, Grad - Kuzma: Delo
  R3-716, Grad - Kuzma, v Kuzmi, popolna zapora, ureditve križišča. Obvoz: po lokalnih cestah.
 • G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo
  G2-102, Tolmin - Kobarid - Spodnja Idrija, pri Tolminu, promet poteka ob gradbišču, sanacija mostu, do 15. 12. 2022.
 • RT-912, Novaki - Cerkno: Delo
  RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), sanacije zidov in obnove ceste, do 31. 10. 2022.
 • R2-438, Šentilj - Trate: Delo
  R2-438, Šentilj - Trate, pri Šentilju, izmenično enosmerni promet, sanacija plazu, do 6. 10. 2022.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Maribor - Ptuj, pri Miklavžu na Dravskem Polju, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez kanal SD1 pri Miklavžu, do 11. 4. 2023.
 • R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo
  R3-609, Ajdovščina - Predmeja, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča.
 • R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica: Delo
  R2-404, Podgrad - Ilirska Bistrica, Harije - Dobropolje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja vodovoda, do 15. 10. 2022.
 • R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo
  R2-409, Brezovica - Vrhnika, pri Logu pri Brezovici, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, izgradnja kolesarske povezave, do 20. 11. 2022.
 • R3-647, Grosuplje - Mlačevo: Delo
  R3-647, Grosuplje - Mlačevo, v Grosuplju, Cesta na Krko, popolna zapora, gradnja krožišča, do 31. 8. 2022. Obvoz: po Gasilski cesti.
 • R3-613, Ajševica - Nova Gorica: Delo
  R3-613, Nova Gorica - Ajševica, pri Ajševici, popolna zapora, izgradnja krožišča, do 19. 8. 2022. Obvoz: za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 t po lokalnih cestah. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 t je po regionalni cesti Ajševica - Rožna Dolina - Nova Gorica - Kromberk in obrato ter po Vipavski hitri cesti.
 • RT-915, Grda Draga - Pudob: Delo
  RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, Kozarišče - Sviščaki, oviran promet, spravilo lesa, do 31. 12. 2022.
 • R1-207, Črni Vrh - Col: Delo
  R1-207, Col - Črni Vrh in Col - Predmeja, na Colu, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 31. 8. 2022.
 • R1-210, Spodnje Jezersko - Preddvor: Delo
  R1-210, Predvor - Zg. Jezersko, pri Kokri, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Škofije - MP Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
 • R3-741, Škofije: Delo
  R3-741, Dekani - Škofije, v Spodnjih Škofijah, izmenično enosmerni promet, izgradnja kanalizacijskega sistema, do 22. 12. 2022.
 • LC--288881, Kamnogoriška cesta: Delo
  Ljubljana, Kamnogoriška cesta, med Ulico Bratov Babnik in AC nadvozom, popolna zapora, rekonstrukcija, do 31. 12. 2022. Plešičeva ulica je prevozna.
 • G1-1, Radlje - Brezno: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, Zgornji Kozji Vrh - Podvelka, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 12. 2022.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, razcep Dragučova - priključek Pesnica v smeri Šentilja, Avstrije, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • LG-211270, Bleiweisova cesta: Delo
  Ljubljana, Bleiweisova cesta, med križiščem s Celovško cesto in Šubičevo ulico, dela, oviran promet.
 • H6 , Koper - Izola: Ovire
  H6, Koper - Izola, uvoz Koper center, Slavček v smeri Portoroža, popolna zapora, za čas turistične sezone.
 • R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo
  R2-403, Podrošt - Češnjica, pri Zalem Logu, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, protipoplavna ureditev Selške Sore, II. faza, do 4. 9. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Dobrova - Polhov Gradec, pri Pristavi pri Polhovem Gradcu, oviran promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2022.
 • R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj): Delo
  R3-712, Žihlava - Rogoznica (Ptuj), pri Juršincih, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnje regionalne kolesarske povezave, do 23. 8. 2022.
 • RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Ovire
  RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, Golavabuka, izmenično enosmerni promet, obnove in preplastitve vozišča, do 27. 8. 2022.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Rogatec - Majšperk - Apaški Križ, v Majšperku, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 9. 2. 2023.
 • G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje, na Bregu pri Ribnici na Dolenjskem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 25. 1. 2023.
 • R1-201, Podkoren - Kr. Gora: Delo
  R1-201, Kranjska Gora - Rateče, v Podkorenu, v križišču proti Korenskem sedlu, oviran promet, gradnja krožišča.
 • R2-424, Boštanj - Planina: Delo
  R2-424, Boštanj - Planina, v Doropolju, oviran promet, sanacija kamnite zložbe, plazu in brežin, do 26. 9. 2022.
 • G1-4, Dravograd - Otiški Vrh: Delo
  G1-4, Otiški vrh - Dravograd, v Meži, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 1. 2023.
 • R2-444, Ajdovščina (Obvoznica): Delo
  R2-444, Ajdovščina (obvoznica), izmenično enosmerni promet, izgradnja krožnega križišča, do 16. 9. 2022.
 • R1-221, Hrastnik - Šmarjeta: Delo
  R1-221, Hrastnik - Šmarjeta, Dol pri Hrastniku - Marno, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, sanacija vozišča, dograditev pločnika in cestnega priključka, do 30. 10. 2022.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki - Križaj, Kostanjevica na Krki - Malo Mraševo, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 9. 12. 2022.
 • R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: Delo
  R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri križišču pri glavni cesti Pragersko - Ptuj, dela, popolna zapora.
 • R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica: Delo
  R2-409, Ljubljana (Vič) - Brezovica, Brezovica - Ljubljana (Vič), izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, Srednji Osek - Zgornji Osek, izmenično enosmerni promet, gradnja kolesarske povezave, do 31. 10. 2022.
 • R2-421, Ručetna Vas - Štrekljevec: Delo
  R2-421, Ručetna vas - Štrekljevec - Jugorje pri Metliki, pri Podrebru, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija hodnika za pešce, do 30. 9. 2022.
 • R1-203, Predel - Bovec: (prazno)
  R1-203, Predel - Trbiž (Tarvisio), na italijanski strani prehoda Predel, dokončanje del v predoru pri Rabeljskem jezeru, izmenično enosmeren promet, do 30. 9. 2022.
 • R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo
  R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, Paška vas - Gorenje, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R2-439, Križevci - Žihlava: Delo
  R2-439, Križevci - Žihlava, pri Lukavcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 12. 2022.
 • R2-423, Lesično - Podsreda: Delo
  R2-423, Lesično - Kozje, pri Kozjem, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in križišča Kozje, do 21. 11. 2022.
 • R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo
  R1-225, Radmirje - Mozirje, pri odcepu za Rečico ob Savinji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija križišča "Renek", do 19. 8. 2022.
 • G2-106, Fara - Petrina: Delo
  G2-106, Fara - Petrina, pri Fari, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste.
 • G2-108, Zagorje - Trbovlje: Delo
  G2-108, Zagorje - Trbovlje, pri Spodnjem Šklendrovcu, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), zaščita ceste pred padajočim kamenjem, do 31. 8. 2022.
 • G1-2, Spuhlja - Ormož: Delo
  G1-2, Spuhlja - Ormož, Borovci - Spodnji Moškanjci, oviran promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 12. 12. 2022.
 • R3-614, Opatje Selo - Komen: Delo
  R3-614, Opatje selo - Komen, pri Gornji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in izvedbe hodnika za pešce.
 • R3-644, Šentjakob - Domžale: Delo
  R3-644, Šentjakob - Domžale - Kamnik, v Domžalah, v križišču pri policijski postaji, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 21. 9. 2022.
 • R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo
  R2-403, Škofja Loka - Železniki, v Studenem, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 16. 9. 2022.
 • R3-625, Bertoki - Gračišče: Delo
  R3-625, Bertoki - Gračišče, popolna zapora, rekonstrukcije ceste. Obvoz: Gračišče – Kubed – Rižana – Dekani –Srmin – Bertoki – Sveti Anton in obratno.
 • R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo
  R2-454, Miklavž - Hajdina, Skorba - Slovenja vas, oviran promet, izvedbe sekundarnih odcepov kanalizacije, do 2. 12. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Kamnik - Stahovica - Gornji Grad, Črna pri Kamniku - Potok v Črni, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R3-687, Dole - Ponikva - Loče: Delo
  R3-687, Dole - Ponikva - Loče, Ponikve - Ostrožno pri Ponikvi, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 28. 9. 2022.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Hlaponcih, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija mostu.
 • RT-940, Zavrhek - Artviže - Pregarje: Delo
  RT-940, Zavrhek - Artviže, na Misličah, izmenično enosmerni promet, izvedba vodovoda, do 31. 8. 2022.
 • G1-5, Radeče: Delo
  G1-5, Celje - Krško, v Radečah, most čez Savo, izmenično enosmerni promet, izgradnja pločnika za pešce, do 22. 8. 2022.
 • R1-225, Stahovica - Črnivec: Delo
  R1-225, Stahovica - Gornji Grad, pri Črni pri Kamniku, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacije in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R2-447, Domžale - Trzin: Delo
  R2-447, Trzin - Domžale - Krtina, med Depalo vasjo in Domžalami, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, preplastitev vozišča v sklopu gradnje kolesarske povezave (IV. faza), do 20. 9. 2022.
 • R2-447, Šempeter - Latkova vas: Delo
  R2-447, Šempeter - Latkova vas, med krožiščema pri mostu čez Savinjo, izmenično enosmerni promet, izgradnja in razširitev pločnikov, do 19. 8. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), pri Dobrovi, izmenično enosmerni promet, gradnja fekalne kanalizacije in vodovodnega priključka, do 1. 10. 2022.
 • A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo
  A1, Maribor - Ljubljana, počivališče Zima v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • G2-105, Nm (Revoz) - Metlika: Delo
  G2-105, Novo mesto - Metlika, pri Vinji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija vozišča, do 31. 10. 2022.
 • R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci: Delo
  R3-747, Sv. Trojica - Cogetinci - Sp. Ivanjci, pri Sv. Trojici v Slovenskih Goricah, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave.
 • A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo
  A1, Ljubljana - Koper, počivališče Studenec v smeri Kopra, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo
  A1, Koper - Ljubljana, počivališče Studenec v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A1-E57, Ljubljana - Maribor: Delo
  A1, Ljubljana - Maribor, počivališče Polskava v smeri Maribora, dela, zaprto počivališče.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Lovrencu na Dravskem Polju, oviran promet, gradnja kolesarske povezave, do 26. 12. 2022.
 • A5 , Maribor - Lendava: Delo
  A5, Maribor - Lendava, počivališče Dolinsko v smeri Lendave, dela, zaprto počivališče.
 • A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo
  A2, Karavanke - Ljubljana, počivališče Lipce v smeri Ljubljane, dela, zaprto počivališče.
 • A2-E61, Ljubljana - Karavanke: Delo
  A2, Ljubljana - Karavanke, počivališče Povodje v smeri Jesenic, dela, zaprto počivališče.
 • R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo
  R2-403, Bača pri Modreju - Podbrdo, v Kneži, izmenično enosmerni promet, obnova mostu čez Knežo, do 8. 11. 2022.
 • R1-230, Gornja Radgona - Radenci: Delo
  G1-3, Gornja Radgona - Radenci - Vučja vas, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
 • R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo
  R2-432, Majšperk - Rogatec, pri Bregu, izmenično enosmerni promet, gradnja regionalne kolesarske povezave, do 4. 1. 2023.
 • R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo
  R2-419, Šentjernej - Križaj, pri Kostanjevici na Krki, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 23. 9. 2022.
 • R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Delo
  R3-624, Črni Kal - Podpeč - Rakitovec, pri Rakitovcu, oviran promet, izgradnja mostu in rekonstrukcija ceste, do 23. 9. 2022.
 • R3-747, Lenart - Sv. Trojica: Delo
  R3-747, Lenart - Sveta Trojica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske povezave, do 25. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, pri Dornavi, izmenično enosmerni promet, nadomestna gradnja mostu, do 29. 9. 2022.
 • LZ-212340, Od Bratislavske C.: Delo
  Ljubljana, servisna cesta, med Bratislavsko in Leskovškovo cesto, proti Zadobrovi, dela, popolna zapora.
 • H3 , Ljubljana - severna obvoznica: Delo
  H3, Ljubljana - severna obvoznica, uvoz Ljubljana Nove Jarše v smeri Zadobrove, dela, popolna zapora.
 • R1-221, Bevško - Trbovlje: Delo
  R1-221, Zagorje - Trbovlje - Hrastnik, Trbovlje, Trg svobode, izmenično enosmerni promet, izgradnja krožišča, do 22. 8. 2022.
 • G2-106, Kočevje - Livold: Delo
  G2-106, Ljubljana - Kočevje - Petrina, v Kočevju, Reška cesta, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske povezave, do 10. 10. 2022.
 • G1-4, Gornji Dolič - Velenje: Delo
  G1-4, Velenje - Slovenj Gradec, v Hudi Luknji, oviran promet, gradnja kolesarske povezave.
 • R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo
  R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, pri Parjah, oviran promet, občasno promet urejen izmenično enosmerno, rekonstrukcija vozišča, do 26. 10. 2022.
 • RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica: Delo
  RT-923, Stahovica - Kamniška Bistrica, v Kamniški Bistrici, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije mostu, do 17. 9. 2022.
 • R2-406, Škofije - Lazaret: Delo
  R2-406, Škofije - Ankaran - Lazaret, pri Ankaranu, oviran promet, izgradnja krožnega križišča, do 29. 9. 2022.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, pri Potoku, izmenično enosmerni promet, sanacija udora vozišča, do 31. 8. 2022.
 • A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo
  A1, Maribor - vzhodna obvoznica, priključek Pesnica - razcep Dragučova v smeri Ljubljane, dela, promet poteka po dveh zoženih pasovih.
 • R3-626, Gračišče - Brezovica: Delo
  R3-626, Gračišče - Brezovica, pri Butari, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022.
 • R1-207, Col - Ajdovščina: Delo
  R1-207, Col - Ajdovščina, v Ajdovščini, Vipavska cesta, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, ureditve pločnika in preplastitve ceste, do 31. 10. 2022.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, pri Ptuju, oviran promet, gradnja kanalizacije.
 • G1-4, Velenje - Črnova: Delo
  G1-4, Velenje - Črnova, Velenje - Pirešica, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, gradnja kolesarske steze, do 20. 9. 2022, dnevno med 7. in 17. uro.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Žabji vasi, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 24. 11. 2022.
 • R1-235, Radenci - Petanjci: Delo
  R1-235, Radenci - Petanjci, v Radencih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, rekonstrukcija krožišča in ureditev kanalizacije, do 31. 8. 2022.
 • R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo
  R2-423, Šentjur - Črnolica, Nova vas pod Rifnikom, promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno, gradnja krožišča.
 • R3-643, Rakitna - Cerknica: Delo
  R3-643, Rakitna - Cerknica, v Begunjah pri Cerknici, izmenično enosmerni promet, gradnja kanalizacijskega sistema, do 14. 11. 2022.
 • R3-634, Javornik - Gorje: Delo
  R3-634, Javornik - Gorje, v Spodnjih Gorjah, popolna zapora, obnova cestišča in gradnja kanalizacije, do 30. 9. 2022. Obvoz: Bled–Lesce–Žirovnica–Javornik–Lipce in obratno.
 • G2-102, Peršeti - Most Na Soči: Delo
  G2-102, Most na Soči - Tolmin, v Modreju, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 11. 2022.
 • R3-635, Lipnica - Kropa - Rudno: Delo
  R3-635, Kropa - Jamnik, izmenično enosmerni promet, občasne popolne zapore (do 60 minut), sanacija plazu Lajše, do 10. 10. 2022, med 8:30 in 14:30.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, v Podgorju, oviran promet, gradnja hitre ceste, sklop F - Jenina, do 1. 12. 2023.
 • R3-675, Čatež Ob Savi - Mokrice: Delo
  R3-675, Čatež ob Savi - Mokrice, v Podgračenem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 10. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi Most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), na Hrastenicah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most): Delo
  R3-641, Ljubljanica - Ljubljana (Dolgi most), v Dvoru pri Polhovem Gradcu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 15. 11. 2022.
 • R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo
  R1-212, Bloška Polica - Sodražica, v Žimaricah, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo
  R2-419, Soteska - Novo mesto, Srebrniče, izmenično enosmerni promet, obnova cestišča, do 19. 10. 2022.
 • G2-102, Spodnja Idrija: Delo
  G2-102, Godovič - Spodnja Idrija, pri Marofu, izmenično enosmerni promet, izvedbe kolesarske steze, do 8. 5. 2023.
 • R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo
  R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, pri Dečnem selu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja pločnika, AP in telekomunikacijskega omrežja, do 31. 8. 2022.
 • R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo
  R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Sv. Tomažu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, rekonstrukcija ceste, do 30. 9. 2022.
 • R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava: Delo
  R3-696, Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, pri Podgorju, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), izvedba gradbiščnih priključkov, do 31. 12. 2023, dnevno med 7. in 17. uro.
 • G1-1, Dravograd - Radlje: Delo
  G1-1, Dravograd - Maribor, v Dravogradu, izmenično enosmerni promet, obnova vozišča, do 30. 8. 2022.
 • G1-2, Šikole - Hajdina: Delo
  G1-2, Šikole - Hajdina, od odcepa za Cirkovce do AC priključka Hajdina, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste, do 10. 11. 2022.
 • R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo
  R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Spodnji Kanomlji, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 13. 10. 2022.
 • R1-230, Pušenci - Ormož: Delo
  R1-230, Ormož (vzhodna obvoznica), Opekarniška cesta, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 10. 9. 2022.
 • G2-108, Litija - Zagorje: Delo
  G2-108, Litija - Zagorje, pri Zagorju, izmenično enosmerni promet, sanacija brežin in izgradnja galerije Šklendrovec, do 25. 5. 2023. Dnevno sta med 8.30 in 13.10 možni do dve kratkotrajni, do 20 minutni popolni zapori.
 • R2-448, Priključek Trebnje Z - Trebnje: Delo
  R2-448, Trebnje - Pluska, pri Trebnjem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcije ceste in gradnja krožišča, do 19. 12. 2022.
 • R1-203, Žaga - Kobarid: Delo
  R1-203, Žaga - Kobarid, Trnovo - Kobarid, izmenično enosmerni promet, kratkotrajne popolne zapore (do 15 minut), rekonstrukcija ceste, do 30. 10. 2022.
 • G1-2, Ormož - Središče Ob Dravi: Delo
  G1-2, Ormož - Središče ob Dravi, v Ormožu, izmenično enosmerni promet, gradnja obvoznice Ormož, do 10. 9. 2022.
 • R1-232, Hodoš - Petrovci: Delo
  R1-232, Hodoš - Petrovci, v Šalovcih, izmenično enosmerni promet, ureditev ceste in gradnja krožišča, do 22. 8. 2022, med 7. in 17. uro.
 • R3-734, Vitomarci - Gabrnik: Delo
  R3-734, Vitomarci - Gabrnik, pri Grlincih, izmenično enosmerni promet, gradnja nadomestnega mostu, do 30. 6. 2023.
 • R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo
  R1-229, Rogoznica - Senarska, na Ptuju, Slovenskogoriška cesta, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 28. 8. 2022.
 • R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo
  R2-441, Murska Sobota - Gederovci, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 12. 2022.
 • R2-420, Brežice - Dobova - Rigonce: Delo
  R2-420, Brežice - Rigonce, pri Mostecu, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, izgradnja kolesarske povezave, do 5. 7. 2023.
 • R1-219, Golobinjek - Bistrica: Delo
  R1-219, Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Golobinjek - Dekmanca, izmenično enosmerni promet, izgradnja kolesarske steze, do 30. 9. 2022, med 7. in 17. uro.
 • LZ-212400, Leskoškova cesta: Delo
  MO Ljubljana, LZ-212400 Leskoškova cesta, med Letališko cesto in priključkom na H3 Nove Jarše, popolna zapora, rekonstrukcija ceste, do 1. 10. 2022.
 • G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo
  G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri Idriji, izmenično enosmerni promet, izvedba kolesarske steze, do 24. 11. 2022, občasne, do 15 minutne popolne zapore med 8.30 in 17. uro.
 • R2-432, Majšperk - Apaški Križ: Delo
  R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Majšperku, izmenično enosmerni promet, ureditve ceste, do 31. 8. 2022.
 • R3-701, Pesek - Rogla - Zeče: Delo
  R3-701, Zreče - Rogla - Pesek, na Rogli, izmenično enosmerni promet, sanacija plazenja in obnova vozišča, do 30. 9. 2022.
 • R1-201, Kraje - Hrušica: Delo
  R1-201, Hrušica - Mojstrana, pri Dovjah, oviran promet, gradnja premostitvenega objekta M1 (namestitev opaža).
 • R1-212, Cerknica - Bl. Polica: Delo
  R1-212, Cerknica - Bloška Polica, v Grahovem, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in ureditev kolesarske steze, do 28. 11. 2022.
 • H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo
  H4, Razdrto - Nova Gorica, prehod Vrtojba, dela, zaprt prehitevalni pas, delovna zapora na italjanski strani.
 • R3-702, Trbonje - Vuhred: Delo
  R3-702, Trbonje - Vuhred, pri Sv. Vidu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika, do 15. 9. 2022.
 • R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo
  R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Zgornji Polskavi, izmenično enosmerni promet, izgradnje kanalizacijskega omrežja, do 24. 12. 2022.
 • LZ-212590, Črna vas: Delo
  Ljubljana, Črna vas - Podpeč, pri križišču z Ižansko cesto, popolna zapora, rekonstrukcija. Obvoz: Ižanska cesta - Matena - Tomišelj - Podpeč.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Želinu, izmenično enosmerni promet, rekonstrukcija ceste, do 30. 11. 2022. Dnevno med 8. in 17. uro so možne kratkotrajne (do 15 minutne) popolne zapore.
 • R2-435, Ruše - Selnica: Delo
  R2-435, Ruše - Selnica ob Dravi, v Rušah, popolna zapora, rekonstrukcija mostu, do 31. 10. 2022. Obvoz: na relaciji Selnica ob Dravi–Bresternica–Maribor (Studenci)–Bistrica ob Dravi–Ruše in obratno.
 • R3-642, Podpeč - Ig: Delo
  R3-642, Podpeč - Ig, Podpeč - Jezero, izmenično enosmerni promet, pomična zapora, obnova cestišča, do 14. 11. 2022.
 • R1-210, Trebija - Sovodenj: Delo
  R1-210, Trebija - Sovodenj, Fužine - Hobovše pri Stari Oselici, izmenično enosmerni promet, sanacija zidov in brežin, do 25. 8. 2022, med 9. in 14. uro.
 • R2-449, Pesnica - Lenart: Delo
  G1-3, Maribor - Lenart, pri Dolnji Počehovi, oviran promet, izgradnja viadukta Pesnica, do 1. 3. 2023.
 • G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo
  G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, oviran promet, rekonstrukcija poškodovanega vozišča, do 30. 11. 2022.
 • R3-662, Metlika - Božakovo: Ovire
  R3-662, Metlika - Božakovo, mejni prehod Božakovo, popolna zapora, porušen most.
 • RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo
  RT-930, Pesek - Oplotnica, popolna zapora, modernizacija ceste. Obvoz: po cesti Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja in po lokalni cesti Kebelj - Osankarica ter Gladomes - Podgrad. Promet do kamnoloma je omogočen.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.