Razmere na mejnih prehodih

  • A4 Gruškovje - Podlehnik: Zastoj
    A4, mejni prehod Gruškovje, Macelj, čakalne dobe: tovorna vozila do 1 h pri vstopu.
  • Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni. Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.